ดาวพุธย้าย ราศี ส่งผลร้ายอย่างไรในปี 2561

posted: 1 year ago
1,940 views
ดาวพุธย้าย ราศี ส่งผลร้ายอย่างไรในปี 2561

comments

ด้วยเหตุที่ดาวพุธ(๔) เป็นดาวพระเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงมักจะถูกรัศมีของดวงอาทิตย์บดบังสังเกตได้ยากอยู่เสมอๆ ซึ่งหากเราจะสังเกตดาวพุธที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าจะพบว่าดาวดวงนี้จะโผล่จากขอบฟ้าให้เห็นก่อนหรือหลังดวงอาทิตย์ขึ้น-ดวงอาทิตย์ตกเพียงแค่ 2 ชม.เท่านั้น ในสมัยโบราณโหรฯ มักจะเฝ้าสังเกตปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนฟากฟ้าอยู่เสมอแล้วจึงนำสิ่งที่ได้พบเห็นนั้นมาทำนายทายทักเรื่องราวความเป็นไปต่างๆ ของบ้านเมือง

เมื่อดาวพุธ(๔)-วุโธย้ายราศีดีร้ายอย่างไร

เหล่าโหราจารย์มักจะพูดถึงดาวพุธ(๔) ในทำนองที่ว่า ดาวพุธ(๔) เป็นดาวรวนเรเอาแน่เอานอนอะไรมิได้ และดาวพุธยังถูกนำไปเปรียบเปรยกับโชคชะตาของคนวันพุธว่า จิตใจเรรวนไม่แน่นอน เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอยู่เรื่อย มักจะมีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ชอบการพูดการเจรจา มีปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับไวรวดเร็ว เหตุนี้เองจึงทำให้ดาวพุธถูกยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสาร ข่าวสารความเคลื่อนไหว การใช้คำพูดเพื่อการสื่อสารด้วยการเขียน-การพูดการเจรจา ซึ่งก็คือตัวแทนของสื่อสารมวลชน นักวิทยุ โทรทัศน์ การทูต นั่นเอง โดยปกติแล้ว ดาวพุธย้าย ราศีทุกๆ 29 -31 วันดาวพุธ(๔) มีบ้านของดาวหรือที่เรียกว่าเรือนเกษตร เรือนเกษตรมีความหมายทางโหราศาสตร์ว่า บ้านหรือความมั่นคง โดยดาวพุธมีบ้านอยู่ 2 หลังคือ เป็นเกษตรในราศีเมถุน ภาษาโหรฯ เรียกว่า ดาวพุธ(๔) สนธยามีความหมายว่า เรือนบ้านของดาวพุธ(๔) ที่สถิตในราศีภาคกลางคืน ราศีภาคกลางคืนได้แก่ราศีกรกฎ เมถุน พฤษภ เมษ มีน กุมภ์ ดาวพุธ(๔) ของใครที่สถิตในราศีนี้จะมีความสามารถในด้านการเขียนวรรณกรรม การพูดการเจรจาโน้มน้าวจิตใจในทางจิตวิทยา มีจินตนาการดีเยี่ยม

บ้านหลังที่สองของดาวพุธ(๔) คือราศีกันย์ ภาษาโหรฯเรียกว่าดาวพุธ(๔) อรุณคือดาวพุธที่สถิตในราศีภาคกลางวัน ราศีภาคกลางวันได้แก่ ราศีสิงห์จนถึงราศีมังกร ดาวพุธ (๔) ในราศีภาคกลางวัน จะทำให้มีความกล้าในการพูดการเจรจา กล้าแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณชน และมักจะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชอบการค้าขาย มักจะชอบการเดินทางไปต่างประเทศ หากอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของใครเป็นดาวพุธอรุณหรือ สนธยาต้องอาศัยการผูกดวงชะตาหาตำแหน่งดาวประจำดวงกำเนิดก็จะทราบได้

ดาวพุธย้าย

ดาวพุธย้าย ให้คุณหรือโทษ

โดยปกติแล้วดาวพุธ(๔) เป็นดาวกลางๆ มักจะไม่ให้โทษหรือคุณอะไรมากนัก คำว่าดาวกลางๆ คือดาวที่เสริมแรงดาวอื่นๆ ดาวพุธ(๔) ที่โคจรให้คุณในทางโหราศาสตร์ ซึ่งโหรฯมักพูดถึงคือ ดาวพุธ(๔) เกษตรสถิตในมุม 24 องศาแห่งราศีกันย์และดาวพุธ(๔) ที่สถิตในราศีเมถุน จะทำให้มีฐานะหลักฐานการงานที่มั่นคง ในปีนี้ดาวพุธ(๔) จะสถิตในราศีเมถุนในช่วงวันที่ 6-24 มิ.ย.61 ห้วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลไม่ดีกับชาวราศีดังต่อไปนี้ คือ ราศีพฤษภ ราศีพิจิก ราศีมังกรละดาวพุธ(๔) จะโคจรเป็นเกษตรสถิตในราศีกันย์ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.-2 ต.ค.61 ห้วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลไ ม่ดีกับชาวราศีดังต่อไปนี้คือ ราศีสิงห์ เมษ กุมภ์

ดาวพุธย้าย

ในราศีสิงห์เมื่อดาวพุธย้าย เข้าไปสถิตในราศีนี้จะอยู่ในจุดตำแหน่งที่ให้คุณตามเกณฑ์ดาวมาตรฐานหลายดวงด้วยกันคือ ดาวพุธ(๔) ได้ตำแหน่งมหาจักร ดาวดวงนี้ส่งผลให้ชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตนเองจึงจะมีหลักฐานที่มั่นคง ดาวพุธ(๔) ได้ตำแหน่งอุจจาวิลาส มีความหมายว่า อยู่เบื้องหลังของดาวมหาอุจ ให้คุณในเรื่องของความมีบุญวาสนาอันเกิดจากบุญเก่าในอดีตชาติ หากมีทรัพย์อยู่แล้วก็จะมีความมั่งคั่งในทรัพย์สินยศอำนาจมากขึ้นไปอีก ดาวพุธ(๔)ได้ตำแหน่งราชาโชค มีความหมายว่าพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินยศถาบรรดาศักดิ์อันมีเกียรติยศพิเศษ ประดุจพระราชาประทานให้ ซึ่งได้จากกำลังสติปัญญาความสามารถของตนเอง ดาวพุธ(๔) สถิตในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-15 ก.ย.61 ห้วงเวลาดังกล่าวจะส่งผลไม่ดีกับชาวราศีดังต่อไปนี้คือ ราศีกรกฎ ราศีมีน ราศีมังกร

ดาวพุธ(๔) ได้ตำแหน่งมหาอุจในมุม 15 องศาแห่งราศีกันย์ คำว่ามหาอุจ แปลว่า สูงส่งจะทำให้มีปัญญามาก ร่ำรวยซึ่งทรัพย์เงินทองยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งกว่าพี่น้องของตนเอง ดาวพุธ(๔) เป็นดาวแห่งการสื่อสารเมื่อโคจรเป็นมหาอุจหมายถึง ข่าวดีที่ชะตาพลิกชีวิตให้มีอำนาจวาสนาที่ดี และดูจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการของบ้านเรามักจะเลือกห้วงเวลาที่ดาวพุธ(๔) โคจรเป็นมหาอุจเสมอสำหรับดวงเมืองแล้ว ภพอริของดวงเมืองคือ ภาระ การโยกย้าย อุปสรรคปัญหาความยุ่งยาก ตัวบทกฎหมาย มีนัยยะสำคัญว่า การชำระสะสางเรื่องที่ยุ่งยากให้หมดสิ้นไปดูจะเหมาะเจาะลงตัวมิน้อย เพราะเป็นห้วงเวลาของการปลดภาระที่หนักอึ้งออก

ดาวพุธย้าย

ดาวพุธ(๔) สถิตในราศีมีน ได้เกณฑ์ดวงมาตรฐานเป็นประ คือช่วงที่ดาวพุธ(๔) อ่อนกำลัง และนิจคือ จุดเสื่อมของคุณภาพดาว ซึ่งในปีนี้ดาวพุธ(๔) สถิตในราศีมีนตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค-7 เม.ย.61 และ 7 เม.ย.-3 พ.ค.61 เป็นห้วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสำหรับการพูดคุยเจรจาหาทำข้อตกลงต่างๆเพราะคุณจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่คุณมักจะมีเรื่องเข้ามากระทบจิตใจมาก ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ตามมา อีกทั้งดาวพุธ(๔)โคจรเป็นวินาศหรือก่อปัญหาความยุ่งยากของดวงเมืองและดวงโลกอีกด้วย ทำให้มีแต่ข่าวลบๆ ร้ายๆ เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของคุณ การทำนิติกรรมสัญญาต่างๆจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำนิติกรรมสัญญา ข้อตกลงอะไรในช่วงดังกล่าวต้องระมัดระวังรอบคอบให้มากๆ

ดาวดับหรือดาวที่โคจรสถิตในองศามรณะนี้แท้ที่จริงคือดาวที่โคจรร่วมราศีเดียวกับราศีที่ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ หรือโคจรใกล้ดาวอาทิตย์(๑) เช่น ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรียกว่าดาวพุธ(๔) ดับในราศีกุมภ์ ดาวอาทิตย์(๑) สถิตที่ราศีกุมภ์ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.เวลา 07.45 น.-15 มี.ค. 01.27 น. ในขณะที่ดาวพุธ(๔) จะโคจรสถิตในราศีกุมภ์ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. เวลา 11.03 น.-1 มี.ค. เวลา 02.42 น. จุดดับของดาวพุธ(๔) หรือมรณะองศาของดาวพุธ(๔) เกิดขึ้นเมื่อดาวพุธโคจรได้ 7 องศา ซึ่งตรงกับวันที่ 11-14 ก.พ.61 มีผลร้ายต่อชาวราศีมังกร กันย์ กรกฎ

ดาวพุธย้าย

ห้วงเวลาที่ดาวพุธ(๔) โคจรในจุดที่ให้โทษสำหรับปีนี้ มีดังนี้

  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีมีนตั้งแต่วันที่ 12-14 มี.ค. 61 มีผลร้ายต่อชาวราศีกุมภ์ ตุลย์ สิงห์
  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีเมษตั้งแต่วันที่ 4-21 พ.ค.61  และให้โทษตั้งแต่ 22-25 เม.ย. มีผลร้ายต่อชาวราศีดังต่อไปนี้คือ ชาวราศีมีน กันย์ พิจิก
  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีพฤษภ และให้โทษตั้งแต่วันที่ 26-28 พ.ค. มีผลร้ายต่อชาวราศี เมษ ธนู ตุลย์
  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีเมถุน และให้โทษตั้งแต่วันที่ 12-14 มิ.ย. มีผลร้ายต่อชาวราศีพฤษภ มังกร พิจิก
  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีกรกฎ ให้โทษตั้งแต่วันที่ 3-6 ก.ค. มีผลร้ายต่อชาวราศีเมถุน กุมภ์ ธนู
  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีสิงห์ให้โทษตั้งแต่วันที่ 22-26 ก.ย. มีผลร้ายต่อชาวราศีกรกฎ มีน มังกร
  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีกันย์ให้โทษตั้งแต่วันที่ 23-25 ก.ย. มีผลร้ายต่อชาวราศีสิงห์ เมษ กุมภ์
  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีตุลย์ ให้โทษตั้งแต่วันที่ 12-16 ต.ค. มีผลร้ายต่อชาวราศีกันย์ พฤษภ มีน
  • ดาวพุธ(๔) ดับในราศีพิจิกให้โทษตั้งแต่วันที่ 2-10 พ.ย. มีผลร้ายต่อชาวราศีตุลย์ เมถุน เมษ


ห้วงเวลาที่ดาวพุธ(๔) โคจรวิปริตคือตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.- 16 พ.ย. ห้วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ดาวพุธ(๔) โคจรมณท์ ดาวมณฑ์มีความหมายว่า ห้วงเวลาที่ดาวดวงนั้นโคจรช้ามากเหมือนย่ำอยู่กับที่ ซึ่งครั้งนี้เกิดตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.-16 พ.ย. ห้วงเวลานี้จะพบว่าเมื่อคุณนำเสนองาน ข้อคิดเห็นต่างๆ จะถูกพิจารณาอย่างช้ามาก หรือมักจะถูกให้นำกลับไปทำใหม่ ห้วงเวลานี้เหมาะสำหรับการทบทวนข้อตกลงต่างๆ ดาวพุธ(๔) จะพักร์องศาตั้งแต่วันที่ 16พ.ย.-8ธ.ค. คำว่า พักร์แปลว่าหยุดนิ่ง ห้วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่หยุดนิ่งเพื่อประเมินว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดี หลังจากนั้นดาวพุธ(๔)จะเสริด แปลว่า ดาวพุธ(๔) โคจรแบบรีบเร่งตั้งแต่วันที่ 8-29 ธ.ค.61 จะส่งผลดีในระยะสั้นๆ ในเรื่องที่พูดคุยทำข้อตกลงไว้

สำหรับใครสนใจเรื่องดาวย้าย คลิก ดาวมฤตยู (ดาวยูเรนัส) ย้าย ส่งผลอย่างไรต่อแต่ละราศีในปีจอ 2561

โดย…ซินแสทวิณัฐ คำพันธุ์


avatar
by Fortune Teller House

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon