14 พระราชวงศ์ต่างประเทศที่จะเสด็จร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ร.9

posted: 1 year ago
5,420 views
14 พระราชวงศ์ต่างประเทศที่จะเสด็จร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ร.9

comments

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้สดุดีและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะ ‘กษัตริย์นักพัฒนา’ ผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย โดยได้มีการกล่าวสุนทรพจน์สดุดี ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับว่าเป็นการประกาศพระเกียรติยศให้ประชาคมโลกได้รับรู้ โดยตลอดระยะ 70 ปีของการครองราชสมบัติของพระองค์ ไม่ได้ทรงมีบทบาทเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพียงเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นนักการทูตที่มีพระปรีชาสามารถ เสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ จนชื่อของประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

ในหลวงรัชกาลที่ 9


ดังนั้น การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงนำมาซึ่งความเศร้าโศกของพสกนิกร รวมไปถึงมีผู้นำทั่วโลกออกมาแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งสำคัญ และตามกำหนดการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ก็เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิง ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ล่าสุดกระทรวงต่างประเทศเผยว่า ในเบื้องต้น (20 ต.ค) มีผู้นำจาก 32 ประเทศทั่วโลก จะเดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีฯเพื่อถวายความอาลัยร่วมกับประชาชนชาวไทย โดยในจำนวนนี้มีพระราชวงศ์ต่างประเทศที่จะเสด็จมาร่วมด้วย 14 ประเทศรายพระนามของ 14 พระราชวงศ์ต่างประเทศ

– ญี่ปุ่น

Credit : https://www.japantimes.co.jp
Credit : https://www.japantimes.co.jp

ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นพระสหายของรัชกาลที่ 9 และยังทรงยกย่องพระองค์ท่านเป็นดั่งพระเชษฐาอีกด้วย ย้อนกลับไปราวปี พ.ศ. 2506 สมัยที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ยังทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทย และรัชกาลที่ 9 ก็ทรงพาไปทอดพระเนตรปลา เพราะทรงทราบว่ามกุฎราชกุมารทรงชื่นชอบปลามาก ต่อมาญี่ปุ่นส่ง ‘ปลานิล’ มาให้ไทยจำนวน 50 ตัว ตายไป 40 ตัว เมื่อเหลือจำนวนเพียง 10 ตัว รัชกาลที่ 9 จึงทรงนำมาเลี้ยงเองในวังสวนจิตรลดา สุดท้ายสามารถขยายพันธุ์ได้มากถึง 10,000 ตัวและพระราชทานให้แก่กรมประมง นำไปมอบให้ชาวบ้านเลี้ยงต่อไป

ทั้งนี้ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อถวายพระราชสักการะพระบรมศพเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้ว ส่วนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นั้น ทรงให้ เจ้าชายอากิชิโน พระโอรสพระองค์เล็ก พร้อมด้วย เจ้าหญิงกิโกะ จะเสด็จแทนพระองค์มาเยือนไทยเป็นเวลา 2 วันด้วยกัน


– ภูฎาน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
Credit : https://kurier.at

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมกับ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พระชายา จะเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 เพื่อทรงเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  ทั้งนี้ราชวงศ์แห่งภูฏานและราชวงศ์ไทย ต่างมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น โดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงมีความใกล้ชิดกับรัชกาลที่ 9 อย่างมาก ทั้งยังทรงนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในประเทศภูฏานอีกด้วย  โดยภายหลังทราบข่าวการสวรรคตของรัชกาลที่ 9 ทางภูฏานได้ประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศ– นอร์เวย์

Credit : http://www.royalcourt.no
Credit : http://www.royalcourt.no

ประเทศไทยและประเทศนอร์เวย์มีความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการลงทุน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 อีกทั้งสองราชวงศ์ก็มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี โดยในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งราชวงศ์นอร์เวย์ พร้อมพระชายา จะเสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระราชาธิบดี ฮารัลด์ที่ 5 และพระราชินีซอนยา แห่งนอร์เวย์


– เนเธอแลนด์

Credit : https://fightersweep.com
Credit : https://fightersweep.com

สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา แห่งเนเธอแลนด์จะเสด็จเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ประเทศไทยและเนเธอแลนด์นั้นได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2147 จนถึงปัจจุบันก็ยาวนานกว่า 413 ปีแล้ว พระราชวงศ์ของเนเธอแลนด์เคยเสด็จมาเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะรวมหลายครั้งด้วยกัน ในขณะเดียวกันพระราชวงศ์ไทย ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ก็ทรงเคยเยือนเนเธอแลนด์เพื่อเจริญความสัมพันธ์ทางการทูตเรื่อยมาจนถึงพระราชวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน


– เบลเยียม

Credit : https://brusselsdiplomatic.com
Credit : https://brusselsdiplomatic.com

สมเด็จพระราชินีมาทิลด์แห่งเบลเยียม จะเสด็จเยือนประเทศไทย ในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิป ในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส่วนความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยและประเทศเบลเยียมนั้น เริ่มมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2426 มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือแบบทวิภาคีในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา เทคโนโลยี ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมมาโดยตลอด


– เลโซโท

Credit : http://durhamdiocese.org
Credit : http://durhamdiocese.org

ราชอาณาจักรเลโซโท เป็นประเทศขนาดเล็กในทวีปแอฟริกา เป็นดินแดนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยก่อนหน้านี้ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 พระประมุขแห่งเลโซโท ได้เสด็จมาถวายสักการะพระบรมศพของรัชกาลที่ 9 ณ พระบรมมหาราชวัง หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าทางประเทศเลโซโทได้น้อมนำ ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ ไปใช้เพื่อพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกร เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและประสบปัญหาแห้งแล้ง ทำให้ต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศถึงร้อยละ 70 แต่ภายหลังที่นำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ ทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเกษตรได้ โดยปัจจุบันประเทศเลโซโทสามารถผลิตอาหารเองได้


นอกจากนี้ก็ยังมีพระราชวงศ์จากต่างประเทศที่จะเสด็จมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อีกหลายราชวงศ์ ได้แก่ 

– สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
– สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีตองกา
– สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน
– มกุฎราชกุมารเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์ก
– แกรนด์ดยุก กีโยม ฌอง โจเซฟ มารี รัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก
– เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก แห่งสหราชอาณาจักร
– เจ้าหญิงมาร์กาเรตาแห่งลิกเตนสไตน์
– รองสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียและสุลต่านแห่งรัฐเประ และพระชายา

ส่วนรายชื่อผู้นำและบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆอีกจำนวน 18 ประเทศ ที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ได้แก่ 

– ประธานาธิบดีติน จ่อ แห่งเมียนมา และภริยา
– นายบุนยัง วอละจิตประธานประเทศ แห่งสปป.ลาว
– นายดัง ธิ ง็อก ธินห์ รองประธานาธิบดีเวียดนาม
– นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา
– ประธานาธิบดีสิงคโปร์
– เซอร์ปีเตอร์ คอสโกรฟ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ แห่งออสเตรเลียและภริยา
– มาดามจูลี พาแย็ต ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ แห่งแคนาดา
– นายโจเซฟ ไดสส์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส
– นายคริสเตียน วูล์ฟฟ์ อดีตประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
– นายบาร์นาบาส ซิบูซิโว ดลามินี นายกรัฐมนตรีสวาซิแลนด์
– นายฌอง-มาร์ก อายโรลต์ อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส และภริยา
– นายพัก จู-ซุน รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี
– นายเจมส์ เอ็ม แมตทิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
– นายอลัน ปีเตอร์ แคเยตาโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฟิลิปปินส์
– นายทิลัก มาราพานา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงนโยบายและแผนศรีลังกา และภริยา
– นายคาวาจา มูฮัมเหม็ด อาซิฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน และภริยา
– นายเอ็ม. เจ. อักบาร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อินเดีย
– อาร์กบิชอป กิอัมบัตติสตา ดีควัตโตร เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล


การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่เพียงแต่สร้างความโศกเศร้าแก่ประชาชนชาวไทย แต่ยังหมายถึงการสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกที่ทรงสร้างคุณูปการที่สามารถยกย่องมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้ นอกจากนี้การที่พระราชวงศ์จากต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้นำทั่วโลกพร้อมใจเตรียมมาเยือนประเทศไทยในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก็เป็นสิ่งที่ย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและนานาประเทศ รวมถึงพิสูจน์ว่าล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ทรงเป็น ‘กษัตริย์นักพัฒนา’ ที่ทั่วโลกยอมรับและสดุดี 

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและบทความสาระดีๆได้ที่ rabbit daily เช่น เกร็ดน่ารู้ : ‘พระเมรุมาศ ร.9’ คติความเชื่อและศิลปกรรมชั้นครูแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ , เปิดรายชื่อสถานที่พัก – ที่จอดรถฟรี! รองรับปชช.ร่วมงานพระราชพิธีฯ และ หุ่นหลวง มหรสพสมโภชหาดูยาก ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


avatar
by เคอร์เซอร์กะพริบ
อัพเดตกระแสฮิตติดโซเชียล เกาะติดอีเว้นท์ชิคๆรอบกรุง จับตาทุกความเคลื่อนไหวของเซเลบริตี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon