ก.แรงงาน ห่วงใย ปชช. มอบของขวัญก่อนปีใหม่ทั่วไทย ตรวจสภาพรถฟรี!

posted: 1 year ago
ก.แรงงาน ห่วงใย ปชช. มอบของขวัญก่อนปีใหม่ทั่วไทย ตรวจสภาพรถฟรี!

comments

การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ จากสถิติที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,919 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 478 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 4,128 คน บางจังหวัดยังคงเกิดอุบัติเหตุ มีผู้สูญเสียและบาดเจ็บ ดังนั้น กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพราะยังคงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีและจริงจัง เพื่อมุ่งหวังที่จะลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุดล่าสุด นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป หลายๆ จังหวัดเริ่มมีอากาศหนาว และมีวันหยุดต่อเนื่องนานหลายวัน อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งหลายจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมรับลมหนาวรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคอีสาน นอกจากนี้ในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ประชาชนส่วนหนึ่งเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วย ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว กพร.จึงจัดโครงการ “คลินิกช่าง กพร. ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561”

โดยให้บริการตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมของพาหนะก่อนการเดินทางไกล ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน กำหนดให้บริการระหว่างวันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ และช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น จะให้บริการบนถนนสายหลักและบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น รวมถึงจุดบริการที่แต่ละจังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ การตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วย การตรวจสอบระดับน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันคลัตซ์ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ไฟเลี้ยว เช็คลมยาง ใบปัดน้ำฝน และส่วนประกอบอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย นอกจากตรวจเช็ครถทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างเดินทางแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ด้วย สำหรับบริการอื่นที่เตรียมไว้ อาทิ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร จุดให้บริการนวดผ่อนคลายความเมื่อยล้าระหว่างเดินทาง และจุดพักรถ เป็นต้นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ กพร.ดำเนินการคือจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น การขับขี่ปลอดภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อาทิ ตำรวจทางหลวง ตำรวจจราจร มูลนิธิ หน่วยกู้ภัย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้สามารถขอรับบริการต่างๆ ได้ที่ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม 0 2245 3560 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon