ตัวแทนประกันภัย หรือ นายหน้าประกันภัย

posted: 5 years ago
2,154 views
ตัวแทนประกันภัย หรือ นายหน้าประกันภัย

comments
ตัวแทนประกันภัยรถยนต์
Photo Credit: just.Luc via Compfight cc

ตัวแทนประกันภัย  คือ  ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในประสานงานระหว่าง บริษัทประกันภัย กับ ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใต้กฎหมาย ตัวแทนประกันภัยยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและยังต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเขาอีกด้วย

ตัวแทนประกันภัย ยังสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้แก่ผู้อื่น เพื่อรับค่าตอบแทนที่เรียกว่า “ค่าคอมมิชชั่น”

รูปแบบงานของประกันภัยจะถูกบันทึกจากเวลาการทำงาน การตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการตามดูแลเรื่องของเอกสารของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ตัวแทนก็คือผู้ช่วยในการหากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล ช่วยเลือกความคุ้มครอง และหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ  สิ่งนี้ดีต่อประวัติการทำงานของเหล่าตัวแทนประกันภัย และเราได้เตรียมไว้บริการฟรีๆ โดยเว็ปไซต์เปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์อย่าง AskHanuman.co.th

ความแตกต่างของประเภทตัวแทนประกันภัย

ตัวแทนประกันภัยมี 2 ประเภท เป็นที่รู้กันว่ามีตัวแทนจากบริษัท และนายหน้าอิสระ ซึ่งตัวแทนจะได้รับค่าเพื่อตอบจากบริษัทสังกัดตนเองเท่านั้น แต่นายหน้าอิสระ จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทใดๆ จึงเรียกว่า “อิสระ”

เมื่อพูดถึง ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย มีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายอย่างในการเลือกชนิดของตัวแทนประกันภัยคือการเลือกประเภทในการสื่อสารระหว่างผู้ถือกรมธรรม์และบริษัทประกันภัย ดังนั้น การเลือกประเภทที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งมีผลโดยตรงกับการสื่อสารระหว่างบุคคล

 

ลักษณะของ ตัวแทนประกันภัย

  • ตัวแทน คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนได้แค่เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น
  • ตัวแทนจะขายกรมธรรม์ได้เฉพาะบริษัทที่เขาทำงานด้วย
  • อย่างไรก็ตาม ตัวแทนประกันภัยจะต้องมีจรรยาบรรณในการเป็นตัวแทน และจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของตน

ลักษณะของนายหน้าประกันภัย

  • นายหน้าประกันภัย คือ ผู้ที่มีความรู้ในด้านประกันภัยที่หลากหลาย
  • นายหน้าประกันภัยคือผู้ที่มีอิสระในการแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดก็ได้ ไม่ได้ขึ้นกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
  • เขาสามารถที่จะแนะนำลูกค้าอย่างไรก็ได้ตามที่เขาต้องการ อาจจะกล่าวได้ว่าบริษัทนี้ดีกว่าบริษัทนั้น เพราะเขาไม่มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์มากเท่าตัวแทนจากบริษัทนั้น เนื่องจากเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon