ซุ่มตรวจปัสสาวะ ตำรวจ สภ.คูคต ไม่พบปัสสาวะม่วง

posted: 1 year ago
ซุ่มตรวจปัสสาวะ ตำรวจ สภ.คูคต ไม่พบปัสสาวะม่วง

comments

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2561 ตำรวจ สภ.คูคต และ พญ.ศิริภัณฑ์ พิริยายน ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติลาดสวาย ปทุมธานี ร่วมกันนำข้าราชการตำรวจสภ.คูคต 146 นาย เข้าตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  ตามโครงการ ตำรวจสีขาวเพื่อให้พี่น้องประชาชนชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เป็นการพิสูจน์จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฎิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของตำรวจซุ่มตรวจปัสสาวะ ตำรวจสภ.คูคต ไม่พบปัสสาวะม่วง
Credit: ข่าวสด

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการป้องปรามและต่อต้านยาเสพติดของครอบครัวข้าราชการตำรวจ และปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจ ระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง

ผลการตรวจปัสวะตำรวจสภ.คูคตทั้ง 146 คน ไม่พบว่ามีตำรวจคนใดมีปัสสาวะเป็นสีม่วง ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะมีการสุุ่มตรวจปัสสาวะนั้น ทางผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า จึงถือว่าการตรวจครั้งนี้ เป็นการตรวจที่ใสสะอาด


avatar
by Anatta อนัตตา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon