พยากรณ์ดวงชะตาปี 2561 ตามตำราพรหมชาติชันษาปีจร

posted: 1 year ago
6,829 views
พยากรณ์ดวงชะตาปี 2561 ตามตำราพรหมชาติชันษาปีจร

comments

คัมภีร์พรหมชาติ หรือ ตำราพรหมชาตินับเป็นคัมภีร์ที่สำคัญฉบับหนึ่งของบรรดาโหรฯ และหมอดูเลยก็ว่าได้ เพราะสรรพความรู้ในคัมภีร์พรหมชาตินั้นล้วนแล้วแต่รวบรวมไว้อย่างเป็นตำรับมาจากตำราการพยากรณ์ในหลากสำนัก บรรจุครบไว้ซึ่งองค์ความรู้ซึ่งมีเหตุมีผลมีหลักการให้คุณได้ฉุกคิด ดวงชะตาของคนเรานั้นอยู่ภายใต้การเคลื่อนที่ไปของดวงดาวเป็นเสมือนแผนที่ชีวิตที่เมื่อคุณได้อ่านแผนที่นั้นแล้วจะทำให้คุณเตรียมตัวได้ล่วงหน้า โหราศาสตร์จีนหรือดวงจีน ใช้ความสัมพันธ์ของธาตุผสานกับพลังของปีนักษัตรที่เคลื่อนไป

โหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนใช้จุดสัมพันธ์การทำมุมของดวงดาวมาสัมพันธ์กับปัจจัยดาว อ่านกระทบภพเรือนชะตาสัมพันธ์กับดวงดาวที่เคลื่อนไปในแต่ละปี โหราศาสตร์ไทยใช้การโคจรของดวงดาวคือดาวใหญ่ๆ ที่มาสัมพันธ์กันในภพเรือนชะตา ผ่านการเคลื่อนไปของดาวศุภเคราะห์ คือดาวพฤหัสบดี(๕) ดาวศุกร์(๖) ดาวพุธ(๔)ดาวจันทร์(๒) ดาวบาปเคราะห์คือ ดาวอังคาร(๓) ดาวเสาร์(๗) ดาวราหู(๘) และดาวเป็นกลางๆ คือดาวเกตุ(๙) เมื่อสัมพันธ์กันแล้วโชคชะตาชีวิตในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไรก็นำมาพยากรณ์เป็นเรื่องๆ ไป

เลข ๗ ตัวใช้ความเคลื่อนไปของปีนักษัตร เรือนชะตาทั้ง 21 เรือน ฐานของกำลังดาวมาอ่านกระทบกันเกิดเป็นเรื่องราวในแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละเดือน ทักษาพยากรณ์ใช้การดูจากการเคลื่อนไปของแต่ละอายุ สัมพันธ์ลึกซึ่งกับพระเคราะห์กำเนิดที่มาจากวันเกิดเป็นตัวตั้ง อายุที่เคลื่อนไปตามกำลังดาวพระเคราะห์นั้น เช่น เกิดวันอาทิตย์ พระอาทิตย์เสวยอายุ 6 ปี จากนั้นจะมีพระเคราะห์อื่นๆ แทรกเข้ามาก่อให้เกิดเหตุการณ์ดีร้ายในชีวิต ศาสตร์การพยากรณ์ที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่มีหลักการที่มีรายละเอียดลึกซึ้งยิ่งนัก ซึ่งนักโหราศาสตร์และหมอดูต่างคร่ำเคร่งที่จะต้องศึกษาเพื่อนำไปใช้ในอ่านพยากรณ์โชคชะตาชีวิตให้แก่ผู้มารับคำพยากรณ์ การพยากรณ์จะลึกซึ้งมากน้อยเพียงใดสุดแต่การแสวงหาความรู้ของนักพยากรณ์คนนั้น

ในสมัยก่อนทุกปีเรามักจะได้เห็นการขายปฏิทินประจำปีเป็นแบบแผ่นเดียวมีคนเดินเร่ขาย เรียกกันว่าปฏิทินสงกรานต์ ในปฏิทินนั้นจะมีการเขียนว่าปีนั้นมีวันอะไรเป็นอธิบดี ธงชัย อุบาทว์ โลกาวินาศ วันที่ห้ามทำการมงคลของปีนั้นๆ มีนางสงกรานต์ชื่ออะไร ทรงพาหนะอะไร ภักษาหารคืออะไร มีเกณฑ์นาคให้น้ำในปีนั้นๆ แน่นอนว่าสำหรับคนที่เป็นเกษตรกรย่อมอยากรู้ว่าฝนตกในจักรวาลกี่ห่า ตกในโลกมนุษย์และในมหาสมุทรเท่าไหร่ ซึ่งมีผลต่อการทำการกสิกรรมในปีนั้นๆ ว่า ฝนจะแล้งหรือฝนจะดี และในปฏิทินที่ว่านี้ก็จะมีรูปวงกลม 12 ช่องบอกไว้ว่าดวงชะตาของคุณในปีนั้นๆ ตกในเรื่องอะไร เช่นปีนั้นตกคนต้องขื่อคา ก็จะมีคำพยากรณ์ไว้ว่าให้ระวังคดีความในปีนั้นๆ หรือเมื่อนับอายุแล้วตกฉัตรทองปีนั้นจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นต้น ครั้งนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงการพยากรณ์ในศาสตร์นี้

ในตำราหมอดูฉบับนี้เขียนไว้ว่า การนับอายุชายให้นับอายุหรือชันษาเริ่มที่เจดีย์แล้วเวียนขวาไปจนถึงอายุปัจจุบัน ส่วนผู้หญิงเริ่มที่เจดีย์เหมือนกันแต่ให้เริ่มนับเวียนไปทางซ้ายจนถึงอายุปัจจุบัน

เช่น เป็นชายเกิดในวันที่21 มิ.ย. 2524 นับตามอายุเริ่มเวียนไปทางขวา ปีนี้ 2560 เกิดปี 2524 ปีนี้อายุเต็ม 36 ปี ปีนี้ปูมชันษาจรประจำปีตกที่นาคราช ดังนั้นตั้งแต่ 21 มิ.ย. 60 – 20 มิ.ย. 2561 ดวงชะตาของคนนี้ก็จะตกต้องตามคำทำนาย

หญิงเกิด 30 พ.ย. 2515 เริ่มนับจากเจดีย์เวียนไปทางซ้าย ปีนี้ 2560 อายุเต็มคือ 45 ปี เมื่อนับแล้วชันษาจรก็จะตกที่ปราสาท คุณก็อ่านที่คำทำนายจะรู้ได้อีก ยังมีละเอียดไปได้มากกว่านั้นคือหากอยากจะรู้ว่าเดือนไหนดีหรือไม่ดีให้คุณนับต่อไปได้ดังนี้ จากตัวอย่าง ชายเกิดปี 2524 เดือน 21 มิ.ย-20 ก.ค. ตกคอขาด ไล่ต่อไปอีกก็คือเดือน 2 1 ก.ค.- 20 ส.ค. ตกที่ช่องเรือนหลวง 21 ส.ค.-20 ก.ย. ตกที่ช่องปราสาท เป็นต้น แปลว่าปีนั้นไม่ได้ร้ายทั้งปีแต่มีเดือนที่พึงระวัง ว่าแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าคำทำนายจากช่องต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร

พระเจดีย์

คำทำนายนั้นทำนายว่าจะมีคนมากราบไหว้บูชา เป็นข้าราชการจะมีคนนับหน้าถือตามาก การงานประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สูงขึ้น หากเป็นสมณะพระสงฆ์จะได้เลื่อนสมณะศักดิ์ สอบเปรียญธรรมได้ ได้ตราตั้งพัดยศ ถือว่าเป็นปีที่ดีเยี่ยมดังนั้น ในปีนั้นคุณควรจะหาโอกาสไปนมัสการไหว้บรมธาตุสำคัญในทิศทั้ง ๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาเจดีย์ประจำภาคที่ตนเองถือกำเนิดหรือที่ทำงานอยู่อาศัยในที่นั้น โดยการนำเครื่องสักการะดังต่อไปนี้ไป พวงมาลัยหรือดอกบัว ๓ ดอก ธูป ๙ ดอก เทียนขาวหรือเหลือง 1 คู่ น้ำผึ้ง 1หลอด โบราณเชื่อว่าน้ำผึ้งคือโอสถทิพย์ แล้วตั้ง นโม ๓ จบกล่าวคำบูชาพระธาตุดังนี้ วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกธาตุ มหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา แล้วถวายดอกไม้ น้ำผึ้งเมื่อธูปดับดอกแล้วจึงขอลาน้ำผึ้งนั้นกลับบ้านไปเป็นยา

การสักการะพระบรมธาตุแต่โบราณมักจะกระทำกันตั้งแต่ช่วงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ หรือประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไปเพราะเชื่อว่าคือช่วงของการเปลี่ยนปีตามปฏิทินโหรฯ โบราณ สถานที่สักการะมีดังนี้ ภาคเหนือ วัดพระบรมธาตุหริภัญชัยวรมหาวิหาร ภาคใต้ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ภาคตะวันออก พระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง ภาคตะวันตก พระประโทณเจดีย์ วัดพระประโทณ จ.นครปฐม

ฉัตรเงิน

ในปีนั้นสำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานขยับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ตำแหน่งและเงินเดือนจะไม่สูงไปกว่าที่ผ่านมามากนัก เรียกว่าปรับเล็กไม่ได้ปรับใหญ่ สำหรับพ่อค้าปีนั้นหากกิจการในปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีซักเท่าใดในปีนี้ผลประกอบการจะดีกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย สำหรับนักเรียนนักศึกษาผลคะแนนและการเรียนจะดีขึ้นบ้างต้องขยัน สำหรับท่านที่จะเดินทางไปทำงานหรือศึกษาต่อในต่างถิ่นต่างแดนถือว่าในปีนั้นดี เสริมความเป็นมงคลในช่วงอายุนี้ด้วยการบริจาคทรัพย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำนุบำรุงศาสนสถานจะดียิ่ง

คนคอขาด

ตามตำราว่าไม่ดีเลย ในปีนั้นการงานขาดคนอุปถัมภ์สนับสนุน ถูกกลั่นแกล้ง มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ เสียของรัก เสียทรัพย์ ชีวิตความรักครอบครัววุ่นวาย ห้ามยุ่งเกี่ยวเรื่องการค้ำประกัน ปล่อยกู้ ทำอะไรใจเย็นๆ ตั้งสติอย่าวู่วามใจร้อนจะมีเรื่องได้ง่าย หากมีคดีความจะพ่ายแพ้เพราะกลอุบาย ระวังถูกหักหลัง ถูกหลอก ถูกโกงเสียทรัพย์ก้อนโต หากเจ็บป่วยระวังอาการหนักควรดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด วิธีแก้ไขคือ หมั่นให้ทานอาหารแก่สัตว์ยากไร้ ใส่บาตรอุทิศบุญให้แก่เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร ทำบุญโลงศพไร้ญาติ และสวดภาวนาด้วยพุทธมนต์มงคลบทนี้ ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ชะยะสิทธิ ธะนังลาภัง โสตถิ ภาคะยังสุขังพะลัง สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา สะตะวัสสา จะ อายูจะ ชีวะสิทธิ ภะวันตุแม

เรือนหลวง

ความเจริญในทางยศฐาบันดาศักดิ์พอประมาณ ปีนั้นจะมีคนมาขอการพึ่งพาอาศัย ข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น นักธุรกิจทำการค้าขายกับต่างถิ่นต่างแดนประสบความสำเร็จดี จะได้นารีหรือบุรุษเข้ามาอุปถัมภ์ทำให้ชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝัน จะได้มิตรเป็นต่างถิ่นหรือต่างชาติเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคม ภยันอันตรายต่างๆจะแคล้วคลาดไป สำหรับคนป่วยในปีนั้นอาการจะดีขึ้นตามลำดับ เสริมสิริมงคลด้วยการตักบาตรอุทิศบุญให้แก่ผีบ้านผีเรือน เจ้าที่เจ้าทางในที่บ้านและที่ทำงาน

ปราสาท

นปีนั้นการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมาก การทำกิจการใดๆมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สุขภาพดีหายจากอาการเจ็บป่วย ประสบความสำเร็จในการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะได้การงานที่ดีขึ้น เหนื่อยมากแต่มีความก้าวหน้า จะได้พบมิตรหรือบริวารที่จากกันไปนาน เสริมสิริมงคลด้วยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุสามเณร ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ผู้อาพาธ จะดียิ่งๆขึ้นไปอีก

ราหู

ในปีนั้นต้องระวังภัยที่มาจากคนพาล การถูกฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆถูกหลอกให้เสียทรัพย์ อารมณ์และสภาพจิตใจในปีนั้นจะหงุดหงิดวุ่นวายใจมากจงข่มอารมณ์ ตั้งสติการณ์ใหญ่จะได้ไม่เสีย เมื่อคุณตกชันษาอายุจรที่ปูมนี้ ในช่วงนั้นตั้งหมั่นตั้งสติ อย่าโลภมากจะได้ไม่คุ้มเสีย ราหูคือเงามืดหรือด้านมืดของมนุษย์ เดินทางต่างถิ่นอย่าคะนองปากจะเกิดเหตุเภทภัย เกิดความเจ็บป่วยอันเกิดขึ้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับลมเพลมพัดหาสาเหตุไม่ได้เรื้อรัง การแก้ไขคือการสวดมนต์ด้วยพุทธมนต์บท อาฏานาฎิยะปริตร จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ทางที่ดีในปีนั้นควรระวังคำพูด ควบคุมอารมณ์ถึงแม้นว่าจะเป็นปีที่มีอุปสรรคในชีวิตถูกกลั่นแกล้งในเรื่องการงานก็ตาม แต่ที่สุดแล้วคุณจะผ่านไปได้ หากคุณคิดที่จะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมปีนั้นจะมีคดีความยืดเยื้อ

ฉัตรทอง ในปีนั้นคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน รับราชการหน้าที่การงานสูงส่งมีเกียรติยศขจรไกล ความรักสุขสมหวังได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนจากผู้ใหญ่ การสอบแข่งขันหรือสอบเข้าเพื่อเลื่อนตำแหน่ง บรรจุเข้ารับราชการมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนดี เสริมความเป็นมงคลด้วยการไหว้เทวดาประจำเมือง เจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเสริมส่งให้การงานและชีวิตดียิ่งๆขึ้นไป

เทวดาขี่เต่า

ในช่วงนี้จะเป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนโยกย้ายที่สำคัญ คุณมีเกณฑ์จะย้ายบ้านหรือที่ทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงแรกๆ จะดูวุ่นวายแต่จะดีมั่นคงในภายหลัง ให้ระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เจ็บป่วยเรื้อรัง จะพบยาดีหรือหมอที่มีความสามารถบำบัดให้โรคภัยที่เป็นอยู่หายได้ โชคลาภไม่มั่นคง เสริมสิริมงคลด้วยการบริจาคหลอดไฟ อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ หากคุณจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำงานหรือศึกษาต่อ จะประสบปัญหายุ่งยากอึดอัดใจเรื่องที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนร่วมงาน แต่จะได้พบเจ้านายที่ดีมาทำให้ชีวิตของคุณเกิดความเปลี่ยนแปลง

คนต้องขื่อคา

ระวังปัญหาเรื่องยุ่งยากใจในชีวิตส่วนตัวและความรักจะแก้ไขไม่ได้แบบพายเรือในอ่างไม่คืบหน้าไปไหน การงานมีอุปสรรคถูกกลั่นแกล้ง มีคนคอยจับผิด ยุ่งยากใจเกี่ยวกับลูกน้องบริวาร ญาติที่น้องคอยใส่ไฟให้ร้ายนำเรื่องวุ่นวายมาให้ เสียทรัพย์ คดีความและปัญหาเก่าๆจะมาสร้างปัญหาเรื่องยุ่งยากใจให้ เป็นปีที่ห้ามเดินทางไกลมีเกณฑ์ประสบภัยในต่างแดน วิธีแก้ปัญหา คือการสวดมนต์ถือศีล หรือสวดภาวนาด้วยบทนี้อุณหิสสวิชัย-พระคาถาสืบชะตา ติดต่อกันทุกเที่ยงคืนเป็นเวลา 1เดือน

พ่อหมอ

ปีนี้จะได้ลาภจากผู้ใหญ่หรือพบคนอุปถัมภ์ที่เป็นผู้ชาย คนโสดจะได้พบคนถูกใจ การงานได้รับการสนับสนุน ดวงความรักเปิดผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วย มีโอกาสจะโชคดีในด้านดวงการเงินความรัก เป็นอีกปีที่ควรหมั่นสร้างกุศลสร้างบุญ ควรทำบุญกับบุพการีผู้ให้กำเนิดเป็นมงคลดียิ่ง

แม่มด

ปีนี้มีทั้งดีและร้าย ร้ายคือระวังมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่ผู้หญิง ชีวิตลุ่มๆดอนๆ หวังลาภผลจากการเสี่ยงเฉียดไปเฉียดมาไม่เข้าเป้า ระวังคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักจะนำปัญหามาให้ ด้านดีจะพบหญิงสูงอายุอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องการเงินหรือนำโชคมาให้ ควรเสริมบารมีด้วยการปลูกต้นไม้หอม เช่น โมก แก้ว การะเวก กาหลง ในวัดหรือทางสาธารณะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

นาคราช

จะมีเรื่องเดือดร้อนใจต้องหมั่นระวังอารมณ์อย่ามีโทสะจะมีเรื่องได้ง่าย คุณมีเกณฑ์จะต้องปะทะคารมกับเจ้านาย ลูกน้องหริอญาติเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง ขับรถใช้ยวดยานพาหนะให้พึงระวัง ดวงชะตาของคุณช่วงนี้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพและเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจ ตั้งสติ ห้ามเปลี่ยนงานจะได้งานที่ไม่มั่นคงหรือมีรายได้ไม่แน่นอน งดเว้นการเสี่ยงโชคทุกชนิด ชีวิตความรักทะเลาะกันทุกวี่วันหากใช้อารมณ์แก้ปัญหาชีวิตจะพังไม่เป็นท่า เสริมสิริมงคลด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคหนังสือสวดมนต์หรือหนังสือพระอภิธรรมแก่วัดต่างๆ จะเกิดสิริมงคลยิ่ง

ความเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลอยู่ที่ตัวของเราเอง เมื่อทุกข์ใจจงปล่อยวาง หมั่นให้กำลังใจตนเอง อย่าดูถูกความสามารถของตนเอง ขยัน มานะ อดทน แล้วชีวิตของคุณจะประสบแต่ความสุข สำหรับใครที่ยังไม่ได้อัพเดทดวงรายเดือนแบบไพ่ทาโรต์ คลิก ดูดวง 12 ราศีประจำปี 2561 ด้วยไพ่ทาโรต์กระแสจิต

โดย…อ.ทวิณัฐ คำพันธ์


avatar
by Fortune Teller House

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon