ถึงเวลาทำประกันชีวิต

posted: 5 years ago
ถึงเวลาทำประกันชีวิต

comments

ประกันชีวิต

ความเสี่ยง ซึ่งหมายถึงความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและฐานะทางการเกิน ทำให้คนส่วนใหญ่มองหาทางเลือกที่ช่วยบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ประกันชีวิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้และมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อออมทรัพย์ เพื่อความมั่นคงในกรณีสูญเสียรายได้เนื่องจากเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือชราภาพหรือเพื่อนำไปลดหย่อยภาษีได้

Viriyah Insurance

การทำประกันของคนหนุ่มสาว เป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองว่ายังไม่ใช่เรื่องจำเป็น การใช้จ่ายส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับสินค้าที่มีสภาพคล่องและตอบโจทย์ความต้องการของวัยนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน งานเลี้ยงสังสรรค์ การท่องเที่ยว ค่าน้ำ ค่าไฟ สินค้าและบริการในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แต่ความเสี่ยงย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลาและทุกสถานที่ หากรายได้ของคุณถูกนำไปใช้เป็น 70%-80% ของรายจ่ายรวมของครอบครัว นั่นหมายความว่า หากคุณหยุดทำงานหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณจะต้องเจ็บป่วยทุพพลภาพ ครอบครัวของคุณจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายแทน หรือถ้าหากคุณทำงานบนที่สูง ใช้ชีวิตอยู่บนการจราจรบ่อยครั้ง ความเสี่ยงของคุณย่อมมีมากกว่าบุคคลทั่วไป ควรทำประกันชีวิตไว้เพื่อลดภาระที่ครอบครัวของคุณจะต้องแบกรับ ซึ่งคุณจะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกัน

การประเมินความเสี่ยงคือคุณจะต้องพิจารณาทั้งในแง่ของโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัย ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก เพศ อาชีพ การใช้ชีวิตประจำวัน โรคประจำตัว รวมไปถึงลักษณะนิสัย การเลือกรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การออกกำลังกาย และอีกด้านคือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาว่า หากบุคคลนั้นเสียชีวิตลง หรือแม้แต่ทุพพลภาพไป จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของครอบครัวและบุคคลที่อยู่ข้างหลังอย่างไร บางคนอาจจะประเมินว่าชีวิตประจำวันของเขาไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเลย จึงไม่ทำประกันชีวิต แต่กลับพบว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งแรกในชีวิตตอนวัยกลางคนและมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก จึงตัดสินใจทำประกัน ในเวลาที่คุณต้องการการดูแลจากประกันกับเวลาที่คุณต้องการซื้อมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ ซึ่งการเตรียมความพร้อมตั่งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดอัตราการแบกรับความเสี่ยงลงได้

Bangkok Insurance

ซึ่งการทำประกันชีวิต เป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกของการบริหารความเสี่ยงอีกทางเลือกหนึ่ง ที่คุณต้องทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับผลตอบแทนและเบี้ยประกันให้ละเอียดถี่ถ้วน การเตรียมพร้อมในการตรวจสภาพร่างกายของคุณก่อนการทำประกัน จะช่วยให้คุณประเมินความต้องการและเลือกแผนการทำประกันได้รองรับกับชีวิตในอนาคตของคุณมากที่สุดและยังเป็นทางเลือกที่ดีที่คุณสามารถทิ้งมรดกไว้ให้พ่อแม่ลูกหลานของคุณ เพื่อให้พวกเขาไม่รู้สึกเคว้งคว้างเมื่อคุณมีเหตุให้ต้องจากไป


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon