ทางเลือกของ บัตรเครดิต ในปัจจุบัน

posted: 5 years ago
ทางเลือกของ บัตรเครดิต ในปัจจุบัน

comments

ทางเลือกประกันรถยนต์

ในปัจจุบันพวกเราจะพบกับปัญหาทางการเงินอย่างมนุษย์เงินเดือนที่ได้เห็นกันในทุกวันนี้ คือการเป็นหนี้สินรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ บัตรเครดิต ที่เพิ่มงอกเงยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก เพราะชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็ต้องดำเนินต่อไปด้วยท่ามกลางรายจ่ายต่าง ๆ ซึ่งถ้าคุมไม่ได้ก็มักจะเกิดรายได้และหนี้สินก็สะสมพอกพูนยากที่จะทำให้หมดสิ้นไป

ใช้ บัตรเครดิต ต้องศึกษาอะไรบ้าง

ผู้ที่ใช้บัตรเครดิตควรศึกษาการคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในการใช้บัตรเครดิตให้เข้าใจเพื่อจะได้วางแผนการใช้เงินได้อย่างถูกต้อง เช่น สมมุติท่านมีเงินเดือน 15,000 บาท ท่านจะได้วงเงินบัตรเครดิต 5 เท่าของเงินเดือนตามกฎเกณฑ์ของ ธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นก็คือ 75,000 บาท
กฏเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต

หากท่านใช้บัตรเครดิตเต็มวงเงินภายในเดือนแรกแล้วหยุดใช้บัตรและผ่อนจ่ายขั้นต่ำ 10% ท่านทราบหรือไม่ว่าต้องใช้เวลาถึง 43 เดือน ในการชำระหนี้จนหมด ในกรณีเดียวกัน แต่หากท่านชำระ 50% ของยอดใช้บัตรท่านจะใช้เวลา 10 เดือน ในการชำระหนี้จนหมด

การทำความเข้าใจในเรื่องดอกเบี้ยจะทำให้ท่านรู้ว่าวงเงินที่ท่านชำระหนี้ไปตัดเงินต้นเท่าไหร่และดอกเบี้ยเท่าไหร่ บัตรเครดิตมีประโยชน์ในการทำให้ท่านซื้อสินค้าและบริการได้ล่วงหน้า ให้ท่านใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องถือเงินสดจำนวนมาก หรือให้ท่านถอนเงินสดมาใช้ยามจำเป็น แต่มีคนจำนวนมากขาดวินัยและผิดวัตถุประสงค์

ประโยชน์ของ บัตรเครดิต

บัตรเครดิต มีประโยชน์เนื่องจากสามารถใช้แทนเงินสดโดยที่ผู้บริโภคจะมีเวลาปลอดดอกเบี้ยประมาณ 45-50 วันแล้วแต่ธนาคารหรือบัตรเครดิตจะกำหนด นอกจากนั้นยังสามารถเก็บสะสมแต้ม ซึ่งสามารถนำไปแลกสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดตามร้านค้าต่าง ๆ แต่ก็มีโทษหากผู้ใช้ไม่ระวังในการใช้จ่าย
โดยผู้ใช้บัตรเครดิตจะต้องใช้บัตรเครดิตให้เป็น นั่นคือจ่ายให้ครบจำนวนที่ใช้ไปและตรงเวลา

หากทำเช่นนี้ได้ท่านจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ในทางตรงกันข้ามหากท่านให้ธนาคารออกเงินให้ก่อน 45-50 วันในการซื้อสินค้าและบริการ  แน่นอนว่าท่านต้องจ่ายดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านใช้จ่าย เพราะเท่ากับว่าท่านกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งธนาคารมีต้นทุนนับตั้งแต่วันแรกที่ออกเงินให้ท่าน

บัตรเครดิต


avatar
by เก่ง ทองเจือ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon