ทำไมต้องรักษารากฟัน

posted: 2 years ago
ทำไมต้องรักษารากฟัน

comments

การรักษารากฟัน (Root canal treatment) คือการตัดเส้นประสาทฟัน ที่มีการติดเชื้อ อักเสบหรือถูกทำลายในโพรงประสาทหรือคลองรากฟันที่อยู่ใจกลางฟันซี่นั้นออกภายใต้ยาชาเฉพาะที่ และใช้เครื่องมือที่คล้ายตะไบ น้ำยาฆ่าเชื้อและใส่ยาฆ่าเชื้อในการทำความสะอาดและแต่งรูปร่างโพรงฟัน หลังจากนั้น จะทำการอุดคลองรากฟันโดยใช้วัสดุคล้ายยางเป็นแท่งเล็กๆ เติมลงไปที่คลองรากฟันและปิดด้วยซีเมนต์ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปก่อให้เกิดการอักเสบติดเชื้อได้อีก ทำให้ฟันซี่นั้นสามารถคงอยู่และใช้งานในช่องปากได้ต่อไปการรักษารากฟันสำคัญหรือไม่ ทำไมต้องรักษารากฟัน

Damaged tooth with cavity dental caries decay

จุดประสงค์ในการรักษารากฟันคือเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคในโพรง ประสาทฟันที่ติดเชื้อให้น้อยลงจนถึงระดับที่ร่างกายสามารถทำให้เกิดการหายอักเสบของเนื้อเยื่อบริเวณปลายรากฟัน รวมทั้งเพื่อตัดเส้นประสาทที่ติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการปวดฟัน ในอดีตฟันที่มีโพรงประสาทฟันอักเสบจะต้องถูกถอนออก แต่ในปัจจุบัน การรักษารากฟันจะช่วยเก็บรักษาฟันไว้ได้


ฟันประเภทไหนที่ต้องมาทำการรักษารากฟัน

Dentist check up and repair tooth of young girl

-ฟันที่ผุลึกทะลุโพรงประสาทฟัน (deep dental caries)
-ฟันที่บิ่น หรือแตกขนาดใหญ่จากแรงในการบดเคี้ยวที่ผิดปกติหรืออุบัติเหตุ (Tooth fracture)
-ฟันที่ตายหรือเปลี่ยนสี อันเนื่องมาจากแรงจากการเคลื่อนฟัน หรือได้รับแรงกระแทกอุบัติเหตุ (Traumatic tooth)


วิธีปฏิบัติตนหลังรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภายหลังรักษารากฟันแล้ว เนื่องจากฟันซี่ดังกล่าวจะถูกกรอเปิดเป็นโพรง ทำให้ปริมาณเนื้อฟันที่เหลืออยู่น้อย อาจต้องทำการใส่เดือยฟัน และต้องบูรณะ ฟันซี่นั้นด้วยครอบฟัน หรือวัสดุบูรณะที่มีลักษณะคลุมยอดปุ่มฟันทั้งหมด (cuspal coverage restoration) เพื่อป้องกันฟันแตกหักในอนาคต และเพื่อ รักษารูปร่างของฟันให้สวยงามและใช้งานได้เหมือนเดิมขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชน โดย อ.ทพญ.อรฤดี สุรัตนสุรางค์ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon