ธนาคาร ไทย นำหรือตามการพัฒนา

posted: 4 years ago
ธนาคาร ไทย นำหรือตามการพัฒนา

comments

ธนาคาร

 

ระบบสินเชื่อของ ธนาคาร พาณิชย์ของไทยจากสติถิในปีที่ผ่านๆมา จะพบว่าในจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวค่อนข้างต่ำ จะมีอัตราการปล่อยกู้สินเชื่อที่ต่ำ ซึ่งหมายความว่า ธนาคาร น่าจะตามหลังการพัฒนา เนื่องจาก ธนาคาร ในประเทศไทยยังคงรีรอให้มีความเจริญเข้าสู่พื้นที่นั้นๆก่อน จึงจะนำสินเชื่อเข้าไปปล่อยสู่ประชาชนในท้องถิ่น ดังที่เห็นกันอยู่ทั่วไป คือในพื้นที่ที่ยังห่างไกลความเจริญ การตั้งสาขาของ ธนาคาร ในพื้นที่จะยังคงน้อยอยู่มาก ทำให้ ธนาคาร ในประเทศไทย อาจจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น

ในเมื่อ ธนาคาร ยังคงดำเนินการตามหลังการพัฒนาอยู่เช่นนี้ จึงเป็นเหตุให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อของธนาคารได้ จำเป็นต้องหันไปพึ่งการปล่อยกู้นอกระบบ ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาและส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจไทยเป็นวงกว้าง

การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ แต่การพัฒนานั้นจะถึงจุดที่พอใจสูงสุดได้ เราจะต้องทราบเป้าหมายของการพัฒนานั้นก่อน ถ้าเรามองว่าเป้าหมายการพัฒนา คืออยู่ที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เราก็จะมองว่า การจัดสรรทุนที่มีประสิทธิภาพหมายถึงการจัดสรรทุนที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตสูงสุด แต่ถ้าเรามองว่าเป้าหมายการพัฒนาควรอยู่ที่เป้าหมายอื่นอย่างเช่นการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจะต้องเป็นการพัฒนาให้เศรษฐกิจเติบโตโดยอุ้มชูทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ดังนั้น ธนาคาร ในประเทศไทย จึงควรมีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างถูกวิธี ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ โดยมีการปรับกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคมไทยให้สามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างถูกวิธี


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon