“นมอัดเม็ดสวนดุสิต” ทำไมอร่อยและทรงคุณค่า?

posted: 2 years ago
1,606 views
“นมอัดเม็ดสวนดุสิต” ทำไมอร่อยและทรงคุณค่า?

comments

ปรัชญาหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอด 25 ปีที่ผ่านมา และเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนำไปใช้ได้จริง พระองค์ท่านจึงได้โปรดเกล้าให้แบ่งพื้นที่ภายในสวนจิตรลดาฯ ให้เป็นสถานที่ทดลองโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพื่อนำผลการศึกษาพระราชทานแก่ประชาชน ตั้งแต่การปลูกข้าว ไปจนถึงการสีข้าว หรือเลี้ยงวัวนมไปจนถึงโรงงานผลิตนมยูเอชทีและนมอัดเม็ด ภายใต้แบรนด์ “จิตรลดา” รวมถึงการวิจัยด้านพลังงานจนผลิตไบโอดีเซล รวมถึงผลไม้แปรรูป

2

สำหรับ สินค้า “นมอัดเม็ดสวนดุสิต” ที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษนั้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อแปรรูปนมโคสดที่ได้จากโคนมที่เลี้ยงเพื่อปรับปรุงพันธุ์โคนม และศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ทำให้นมอัดเม็ดเป็นหนึ่งในการแปรรูปนมโคสดให้คงคุณค่าอยู่ได้นานและสะดวกในการรับประทานรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโคสดเป็นน้ำนมพาสเจอไรซ์ นมผง เนยแข็ง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

3

ความเป็นมาโรงนมผงสวนดุสิต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงนมผง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2512 และทรงพระราชทานชื่อว่า “โรงนมผงสวนดุสิต” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการเพื่อการศึกษาค้นคว้า (เครื่องผลิตนมผงยังสามารถใช้ในการผลิตไข่ไก่ผง และผลไม้ผงได้)
ในปี 2524 มีโครงการปรับปรุงโรงนมผง โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Dairy Engineering จาก F.A.O. (Dr.Frank Westernduin) เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างเริ่มดำเนินการประมาณปี 2525 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเนสเลย์ (ไทย) จำกัด มาช่วยออกแบบเครื่องผลิตนมผงขึ้นอีกเครื่องหนึ่ง

4

ต่อมาเมื่อสหกรณ์โคนมหนองโพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ดำเนินงานสร้างโรงนมผงขึ้นเมื่อปี 2513 ได้เลิกดำเนินการผลิตนมผง โรงนมผงสวนดุสิตจึงเป็นโรงนมผงแห่งเดียวของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการมา นมเม็ดสวนดุสิตได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทางโรงนมเม็ดจึงได้เพิ่มปริมาณการผลิตโดยสั่งซื้อเครื่องมือ เพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์นมเม็ด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่สนใจบริโภคอาหารนม โดยสำรวจความต้องการของ ผู้บริโภค และทดลองผลิตนมเม็ดหลายรส อาทิ นมเม็ดรสหวาน รสช็อกโกแลต และรสกาแฟ จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะตามโรงเรียนทั่วไป

5

ปัจจุบันโรงนมเม็ด สวนดุสิต สามารถผลิตนมเม็ดได้วันละประมาณ 30,000 ซอง และได้ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่าย ในร้านค้าหลายแห่ง รวมทั้งสหกรณ์กรุงเทพฯ และสหกรณ์พระนคร ในกรุงเทพมหานคร ตามคำเรียกร้องของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เหล่านั้นด้วย

ขอบคุณภาพoknation
ขอบคุณภาพ oknation

กระบวนการผลิตนมผง

การผลิตนมผงของโรงงานนมผงสวนดุสิต ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. รับน้ำนมโคที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพประมาณวันละ 8 ตัน มาเก็บไว้ที่ถังพักน้ำนมภายในโรงงาน

1

2. ทำการระเหยนมสด หรือการแยกน้ำกับเนื้อนมสดออกจากกัน โดยใช้พลังงานความร้อนจากหม้อต้มไอน้ำ จนกระทั่งได้น้ำนมที่มีความเข้มข้น 50 Brix (หน่วยวัดความหวาน)

2 1

3. ทำการกรอง แล้วไปเก็บที่ถังพักนมข้น (ในการผลิตนมผงรสหวาน จะมีการเติมน้ำตาลทรายลงไปในเนื้อนม)

3

4. ทำการโฮโมจิไนส์ให้โมเลกุลของไขมันในน้ำนมมีขนาดเล็กลง

42

5. การพ่นนมให้เป็นผงด้วยวิธีการสเปรย์ดราย โดยเริ่มจากการอุ่นเตาลมร้อนให้มีอุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาประมาณ 45 นาที จากนั้นก็จ่ายไอร้อนไปยังถังอบแห้ง เมื่อละอองนมที่ส่งมาจากเครื่องอัดแรงดันสูง โดนความร้อนในถังอบแห้ง อุณหภูมิประมาณ 103 – 115 องศาเซลเซียส นมก็จะกลายเป็นผง และผงนมจะตกลงข้างล่างตามแรงเหวี่ยงในเครื่อง สเปรย์ดราย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับปรุงสูตรการผลิต อาจมีการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของเตาลมร้อน ความเข้มข้นของนม อัตราการพ่นนม และขนาดของหัวฉีดสเปรย์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

51

6. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ต้องมีการทำความสะอาดชุดเครื่องจักรต่าง ๆ เป็นอย่างดี ด้วยวิธี CIP หากทำความสะอาดไม่ดี มีนมค้างอยู่ แล้วดำเนินการผลิตต่ออาจเกิดปัญหาการระเหยนมช้า หรือทำให้เนื้อนมผงที่ตกค้างในเครื่องไหม้เป็นผงสีดำ และตกไปปนกับนมผงสะอาดที่เพิ่งผ่านการผลิตได้

6การเข้าเยี่ยมชม สวนจิตรลดา

ต้องทำจดหมายของอนุญาตเป็นหมู่คณะ โดยในการเข้าชมจะมีเจ้าหน้าที่นำเยี่ยมชม เริ่มตั้งแต่การดูวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา ทำให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงทุ่มเทเพื่อพสกนิกรไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกร กระทั่งพระองค์มีพระราชดำริ “โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา”

ขอบคุณภาพ thongkasem
ขอบคุณภาพ thongkasem

จีนแห่ซื้อนมอัดเม็ดสวนจิตรลดา

คนจีนรู้จักนมอัดเม็ดจิตรลดาเพราะไกด์ซื้อให้กิน เขาเลยติดใจเพราะอร่อย และชอบกินมาก ๆ ซึ่งกรุ๊ปทัวร์จีนจะมากว้านซื้อไปหมดก่อนที่จะวางขายเสียอีก ปัจจุบันกำลังการผลิตในแต่ละวันได้เพียง 7 หมื่นเม็ด ขณะที่ในปีหน้าทางโครงการจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นวันละ 1 แสนเม็ด

ขอบคุณภาพtnews
ขอบคุณภาพ tnews

“สวนจิตรลดา” คงจะเป็นพระราชวังแห่งแรกในโลกที่มีพื้นที่แวดล้อมในเขตพระราชฐานเป็นแปลงสาธิต และแปลงทดลองอะไรต่อมิอะไร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงทำให้เกิดสินค้าดี  มีคุณภาพขึ้น ขนาดต่างชาติเองยังยอมรับ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา (The Royal Chitralada Projects)


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon