นวกิจประกันภัย

posted: 5 years ago
2,808 views
นวกิจประกันภัย

comments

นวกิจ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เป็น บริษัทที่มีความมั่นคงด้านการเงิน ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมา กว่า 80 ปี บริษัทดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท คือ การรับประกันภัยและการลงทุน

Viriyah Insurance

การประกันภัยกับบริษัท นวกิจประกันภัย

(1)   การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัยผ่าน ตัวแทน นายหน้า นายหน้านิติบุคคลของบริษัทฯ  ในกรณีบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ให้บริการขายประกันรายย่อย ซึ่งประกอบด้วยธนประกันภัยและขายตรง และขายประกันภัยเชิงพาณิชย์ผ่านบริษัทนายหน้า

(2)   การรับประกันต่อและจ่ายต่อระหว่างบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ เป็นระบบการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยอื่น

MuangThai Insurance

แผนประกันภัย

บริษัทมีประกันภัย 5 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยทรัพย์สิน ฯลฯ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยความเสียหายที่เกิดกับบุคคลที่สาม

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon