นักวิจัยไทยได้รับรางวัลชนะเลิศนิวตัน

posted: 1 year ago
นักวิจัยไทยได้รับรางวัลชนะเลิศนิวตัน

comments

วันที่ 22 พ.ย. 60 มีการจัดงานประกาศรางวัล Newton Prize สำหรับประเทศไทย ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่ร่วมมือกันระหว่างสหราชอาณาจักรกับหน่วยงานวิจัยของไทย โดยมี อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย นายไบรอัน เดวิดสัน รมช.ต่างประเทศอังกฤษ นายมาร์ค ฟิลด์ และรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมงานและแจกรางวัล โดย ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ และคณะจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เป็นคณะวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคพันธุกรรมที่หายากในเด็ก ซึ่ง ศ.นพ.วรศักดิ์กล่าวว่า งานวิจัยของตนจะช่วยวินิจฉัยโรคที่หายากที่เกิดในไทย เพื่อหาแนวทางการรักษาให้เร็วที่สุด.นักวิจัยไทยได้รับรางวัลชนะเลิศนิวตัน
Credit: nstda.or.th

นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ 1 รางวัล นั่นคือ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ดร.กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณ์ และคณะจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยเรื่อง เครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสุขภาพกุ้ง และมีคณะนักวิจัยที่ได้รับประกาศนียบัตร 3 รางวัล ได้แก่ ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช และคณะจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร และคณะ จากภาควิชาพืชไร่นา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, และ ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล และคณะจากหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ


avatar
by Anatta อนัตตา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon