นำสินประกันภัย

posted: 5 years ago
นำสินประกันภัย

comments

นำสินประกันภัย

เกี่ยวกับบริษัท นำสินประกันภัย

บริษัท นำสินประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 บริษัทให้บริการประกันวินาศภัยรวมทั้งให้บริการประกันภัยรถยนต์ บริษัทได้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ภายหลังได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและปัจจุบันได้ร่วมทุนกับ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการจัดตั้งโครงการโครงการประกันภัยเพื่อให้บริการลูกค้าของ ธ.ก.ส.

Viriyah Insurance

ผลิตภัณฑ์จาก นำสินประกันภัย

บริษัท นำสินประกันภัย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัย แบบครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับตาม พ.ร. บ. และภาคสมัครใจ ที่รวมความคุ้มครองความเสียหาย การเกิดการบาดเจ็บแก่บุคคลที่สามและคุ้มครองความเสียหายให้แก่รถยนต์ของลูกค้า การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยอื่น และให้มีการลงทุนอื่นๆ เช่น ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

MuangThai Insurance

บริการจาก นำสินประกันภัย

บริษัท นำสินประกันภัย มีศูนย์รับแจ้งเหตุที่คอยให้บริการแก่ลูค้าที่ประสบภัย ทั้งนี้บริษัทยังช่วยจัดการซ่อมรถกับอู่ที่ได้มาตรฐานในเครือของบริษัท และยังมีการคืนเงินเบี้ยประกันในกรณีที่ลูกค้าหยุดใช้รถเป็นเวลานาน (เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงที่บริษัทกำหนดไว้)

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon