น้ำท่วมใต้หนัก หลายพื้นที่เจอไหลหลาก ยอดเสียชีวิต 29 ราย

posted: 1 year ago
น้ำท่วมใต้หนัก หลายพื้นที่เจอไหลหลาก ยอดเสียชีวิต 29 ราย

comments

วันนี้ 12 ธ.ค. 60 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายชยพล ธิติศักดิ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.-12 ธ.ค. ว่ามีความรุนแรง ทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร รวม 121 อำเภอ 823 ตำบล 5,983 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 515,406 ครัวเรือน 1,654,600 คน มียอดเสียชีวิตแล้ว 29 ราย แต่บางพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว เช่นใน 5 จังหวัด ดังนี้ กระบี่ สตูล ยะลา นราธิวาส และชุมพรน้ำท่วมใต้หนัก หลายพื้นที่เจอไหลหลาก ยอดเสียชีวิต 29 ราย
Credit: ไทยรัฐออนไลน์
น้ำท่วมใต้หนัก หลายพื้นที่เจอไหลหลาก ยอดเสียชีวิต 29 ราย
Credit: ไทยรัฐ

สำหรับพื้นที่ๆ ยังประสบอุทกภัยอยู่ ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม และจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพแล้ว


avatar
by Anatta อนัตตา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon