บริการ ประกันการเดินทาง

posted: 5 years ago
1,315 views
บริการ ประกันการเดินทาง

comments

ประกันการเดินทาง
ปัจจุบันคนไทยเริ่มมีความนิยมที่จะท่องเที่ยวกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ หรือสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศก็ตาม แต่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศก็ตาม ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ทำให้ ประกันการเดินทาง จึงได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทุกที่และ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนน บนเครื่องบิน หรือ บนเรือ เพื่อที่จะเดินทางไปยังที่ไหนสักที่ ไม่มีใครทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นหรือไม่ ซึ่งแต่ละเหตุการณ์ล้วนเป็นเหตุสุดวิสัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา การทำประกันการเดินทาง ก่อนการเดินทางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง

Viriyah Insurance

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันการเดินทาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่

1. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance)

ประเภทแรกนี้ เป็นบริการประกันภัยอุบัติเหตุที่จะให้ความคุ้มครองที่อยู่ในระดับพื้นฐานสำหรับการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยที่การคุ้มครองดังกล่าวนั้นจะเป็นเพียงการคุ้มครองในด้านของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางร่างกายของผู้เดินทางเท่านั้น โดยที่ตัวกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ขณะเดียวกันนั้นทุนของการประกันก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท ไปจนสูงถึง 2,000,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับบริษัท และ กรณี ซึ่งจะให้การคุ้มครองทั้งการเดินทางภายในประเทศ หรือ การเดินทางต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาที่ให้การคุ้มครองระยะสั้น โดยอายุกรมธรรม ประกันการเดินทาง จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง อาจจะเป็นแบบเที่ยวเดียว (Single Trip) หรือ แบบ รายปีโดยสามารถเดินทางได้หลายเที่ยว (Annual Trip)

2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance)

ประเภทที่สอง ได้แก่ ประกันภัยการเดินทางที่จะให้ความคุ้มครองกับผู้ที่เดินทางไปยังต่างประเทศเท่านั้น โดยจะให้ความคุ้มครองที่หลากหลายกว่าประเภทแรกอยู่มากพอสมควร เนื่องจากไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในกรณีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเท่านั้น แต่ยังรวมไปจนถึงอาการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทั้งอาหารการกิน และความเป็นอยู่ รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น อีกทั้ง ประกันภัยการเดินทางในลักษณะนี้จะสามารถช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหากเกิดเหตุจำเป็นอีกด้วยเพราะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันในประเทศนั้น ๆ แล้วจะต้องเข้าโรงพยาบาลจะต้องเจอกับค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูงกว่าประเทศไทยอย่างแน่นอนเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้หลักประกันในบางกรมธรรม์อาจจะครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของการถูกลักขโมย หรือการลักทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มค่าอยู่พอสมควร

สิ่งสำคัญประกันการเดินทาง

ทำไมประกันการเดินทางถึงเป็นสิ่งที่สำคัญ?

หลาย ๆ คนอาจจะเกิดคำถามเช่นเดียวกันว่า ประกันการเดินทาง จะมีไปทำไม เปลืองเงิน หรือต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศนั้นเริ่มที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นเพราะความประมาทของมนุษย์ ดังนั้นตัวประกันจึงจะเป็นตัวช่วยอย่างดีที่จะทำให้การเดินทางในครั้งนั้นอุ่นใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และอย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นที่ว่าถ้าหากเดินทางไปแล้วเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งการทำประกันการเดินทางก็แบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ ๆ ดั่งที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

Bangkok Insurance

ขอบเขตของการให้ความรับผิดชอบของประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ ๆ ด้วยกันก็คือ ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง และประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศซึ่งทั้งสองแบบจะมีขอบเขตของความรับผิดชอบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยแบ่งขอบเขตของการคุ้มครองออกเป็นลักษณะง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

การรับผิดชอบของประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

  • การชดเชยด้านชีวิตและร่างกายได้แก่ การเสียชีวิต ทุพลภาพ หรือ การเสียอวัยวะ
  • ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทั้งแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

สบายใจกับประกันการเดินทาง

การรับผิดชอบของประกันการเดินทางในต่างประเทศ

  • การชดเชยด้านชีวิตและร่างกายได้แก่ การเสียชีวิต ทุพลภาพ และเสียอวัยวะ
  • ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยที่จะให้ความคุ้มครองทั้ง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวมไปจนถึงยังให้ความคุ้มครองในเรื่องของการเคลื่อนย้ายในกรณีสาหัส ค่าเดินทาง หรือค่าที่พักของญาติ รวมไปจนถึงยังให้ความรับชอบในเรื่องของการดูแลระหว่างที่อยู่ภายในโรงพยาบาลอีกด้วย
  • ความรับชอบต่อบุคคลภายนอก –  กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกอีกด้วยซึ่งถ้าหากอุบัติเหตุในครั้งนั้นส่งผลถึงบุคคลรอบข้างระหว่างการเดินทาง ซึ่งต้องให้ความรับชอบตามกฎหมาย
  • การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในตัวกระเป๋า
  • คุ้มครองในกรณีที่กระเป๋าเดินทางเกิดความล่าช้า
  • การบอกเลิกการเดินทาง หรือการลดวันการเดินทาง – สำหรับการเดินทางในแต่ละครั้งถ้าหากผู้เดินทางจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทางหรือลดวันการเดินทางด้วยเหตุผลบางประการ ตัวกรมธรรม์ก็จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบแทนอย่างเช่น ค่าปรับ หรือ ค่าบริการอื่น ๆ เป็นต้น
  • คุ้มครองในกรณีความล่าช้าของเครื่องบิน
  • คุ้มรองในกรณีที่เกิดการจี้เครื่องบิน

อย่างไรก็ตามในแต่ละบริษัทประกันภัยของแต่ละที่ย่อมที่จะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่นโยบายของผู้บริหารดังนั้นผู้ที่กำลังจะซื้อตัวกรมธรรม์ทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์นั้น ๆ ก่อนที่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon