บริษัทคุ้มภัยประกันภัย

posted: 5 years ago
1,245 views
บริษัทคุ้มภัยประกันภัย

comments

บริษัทคุ้มภัยประกันภัย

บริษัทคุ้มภัยประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทประกันผู้บุกเบิกวงการธุรกิจประกันภัยของคนไทยที่เก่าแก่ที่สุดใน ประเทศไทย โดยได้ทำการจดทะเบียนเริ่มแรก ที่ทุน 1,000,000 บาท และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการธุรกิจประกันภัยของประเทศ บริษัทให้การบริการและดำเนินงาน โดยคนไทยตราบจนถึงปัจจุบัน มีหลวงประเจิดอักษรลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการชุดแรกและ นายหลุยส์ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนแรก โดยสำนักงานแห่งแรกตั้งรวมอยู่กับธนาคารแห่งเอเซียฯ ณ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ ซึ่งว่าได้เป็นศูนย์กลางธุรกิจในยุคนั้น และบริษัทฯ ได้จดทะเบียน และแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนจำกัด ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท โดยมี  บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมถือหุ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2541 มีการแถลงการแบ่งสัดส่วนการถือครองหุ้นของของทั้งสองบริษัท จำนวนประมาณ 20% ให้กับบริษัท NHCT LIMITED (บริษัทในเครือNRMA INSURANCE) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย

Viriyah Insurance

 กว่า 60 ปี พร้อมด้วยประสพการณ์ที่ผ่านมา บริษัทได้เสนอแผนการประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลากหลายประเภท ทั้งที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดา และธุรกิจทั่วไป ให้ความคุ้มครองที่เป็นธรรมและให้ความมั่นใจต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด และด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้การบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า “คุ้มภัยประกันภัย” ได้มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯมาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเพิ่มเครือข่ายสาขาไปทั่วประเทศอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมทั้งการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อให้การบริการออกมาได้อย่างดีที่สุด

แผนประกันภัย

คุ้มภัยประกันภัยได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ให้ประกอบธุรกิจ รับประกันวินาศภัยครบทุกประเภท (รวมการประกอบธุรกิจรับประกันภัยต่อ) ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยแก่บุคคลที่ 3 ประกันภัย อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกัน ภัยเบ็ดเตล็ด อาทิเช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยอุติเหตุสำหรับทุกคนในครอบครัว ประกันอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะ ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

Dhiphaya Insurance

การให้บริการ

บริษัท คุ้มภัยประกันภัย มีศูนย์บริการด้านสินไหมทดแทนจำนวนกว่า 32 ศูนย์ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทางคุ้มภัยประกันภัย มีศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (โทร 02-257-8080) ศูนย์และอู่ซ่อมกว่า 100 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระดับสูงสุด

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon