บริษัททิพยประกันภัย

posted: 5 years ago
1,266 views
บริษัททิพยประกันภัย

comments

ทิพยประกันภัย

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด เดิมชื่อ บริษัทประกันภัยรัชตะ เป็นที่รู้จักในการให้บริการ ประกันวินาศภัย ทุกรูปแบบสำหรับลูกค้ารายบุคคลและประเภทธุรกิจ บริษัท ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง โดยมีรางเกียรติยศจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ของประเทศ ที่รับรองถึงคุณภาพในการบริหารงาน และคุณภาพในการบริการ ทั้งยังได้รับรองมาตรฐาน  ISO 9001

Viriyah Insurance

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ทิพยประกันภัย ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งเป็นการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินประเภทอื่น นอกเหนือจากการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทข้างต้น อาทิ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยการเงิน การประกันโจรกรรม การประกันภัยเครื่องจักร การประกันภัยเครื่องบิน การประกันภัยปิโตรเคมีและพลังงาน และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด เป็นต้น

ในการประกันภัยรถยนต์ บริษัทยังได้มีข้อเสนอเพื่อส่งเสริม การเมาไม่ขับ โดยการให้บริการ “ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์” ซึ่งให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าปกติ

Dhiphaya Insurance

บริการจาก ทิพยประกันภัย

บริษัท ทิพยประกันภัย มีศูนย์แจ้งเหตุและให้บริการลูกค้า 24 ชม. นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาการบริการด้านสินไหมรถยนต์ เพื่อเป็นการให้บริการที่ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยโครงการ “ทิพยจัดให้รถ ใช้ระหว่างซ่อม” ที่จัดรถให้ลูกค้าชั่วคราวใช้ในระหว่างการซ่อม และ “TIP Smart Survey” ที่นำเทคโนโลยีระบบ 3G บน Tablet มาใช้ในการเคลมได้ในทันที ณ จุดเกิดเหตุ

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon