บริษัท ธนชาตประกันภัย | ASK Hanuman

posted: 5 years ago
3,406 views
บริษัท ธนชาตประกันภัย | ASK Hanuman

comments

ธนชาตประกันภัย

เกี่ยวกับ บริษัท ธนชาตประกันภัย

ธนชาตประกันภัย เป็นบริษัทในเครือธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับแผนนโยบาลของรัฐบาลไทย ในการเตรียมความพร้อมต่อการเปิดเสรีธุกิจของประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมทุนบริหารธุรกิจกับธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด (BNSAL) อันเป็นการความมั่นคงทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจประกันภัย

ประกันภัยกับ ธนชาตประกันภัย

ปัจจุบันบริษัทให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) หลายประเภท ได้แก่  ประกันภัยรถยนต์ทั้งแบบภาคบังคับและแบบสมัครใจ ประกันภัยสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งและอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับ SMEs และบริการประกันที่ช่วยบริหารและจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับอาชีพ และธุรกิจแบบต่างๆ ประกันการก่อการร้าย, ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เป็นต้น

การบริการของ ธนชาตประกันภัย

บริษัท ธนชาตประกันภัย เน้นการบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยอาศัยช่องทางการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตและการเปิดศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชม.  นอกจากนี้ บริษัทยังมีอู่ในเครือเปิดให้บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย และเพื่อให้การบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจที่สูงสุดต่อลูกค้า บริษัทได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการพร้อมระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด และเป็นระบบที่เข้าใจง่าย

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon