ดีเดย์ 1 ต.ค.เปิดตัว “บัตรแมงมุม” บัตรเดียวเชื่อม BTS-MRT-รถเมล์

posted: 1 year ago
1,673 views
ดีเดย์ 1 ต.ค.เปิดตัว “บัตรแมงมุม” บัตรเดียวเชื่อม BTS-MRT-รถเมล์

comments

ความคืบหน้าของการนำระบบตั๋วร่วมหรือบัตรแมงมุมมาใช้ในการเชื่อมต่อการเดินทางสาธารณะของประชาชนด้วยบัตรใบเดียว ซึ่งกระทรวงคมนาคมตั้งเป้าที่จะนำระบบตั๋วร่วมมาเริ่มให้บริการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรการค่าครองชีพรถเมล์และรถไฟฟรีที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ และรองรับการเริ่มใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ด้วยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่าหลังจากนี้บริษัทเอกชนผู้เดินรถให้บริการรถไฟฟ้าทั้งบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน พร้อมเข้าร่วมโครงการ และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะถ่ายโอนงานฐานข้อมูลและเป็นผู้จัดการงานของบริษัทจัดแบ่งรายได้หรือเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการเดินรถแต่ละราย เพื่อเกิดความชัดเจนทั้งในแง่ของกฎหมายและผู้รับผิดชอบ และคาดว่าภายใน 6 เดือน จะสามารถเชื่อมโยงการบริการกับบัตรแมงมุมเข้ากับทุกระบบได้แน่นอน โดยทาง สนข.จะแจกบัตรแมงมุมฟรี ไม่ต้องเสียค่ามัดจำบัตร 50 บาท จำนวน 200,000 ใบ ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่สามารถนำบัตรไปเติมเงินและนำไปใช้ได้ทันที ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ขณะเดียวกันทาง สนข. ได้ดำเนินการใส่ชิพบัตรแมงมุมลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว หรือบัตรคนจน เพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ใช้บัตรแมงมุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวงเงินแบ่งเป็น รถประจำทางและรถไฟฟ้า 500 บาท รถไฟ 500 บาท และรถโดยสาร บขส. 500 บาท ซึ่งแต่ละประเภทไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยจะตัดยอดทุกเดือน พร้อมจะเร่งเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้า MRT ให้สามารถใช้ได้ในช่วงกลางปี 2561

kkkk

หลังจากแจกบัตรครบทั้งหมดแล้ว จะมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดขายบัตรแมงมุมตามจุดต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ ร้านสะดวกซื้อ เบื้องต้นจะขายในราคาใบละ 50 บาทเท่านั้น โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร คิดเฉพาะค่ามัดจำบัตร 100 บาทสามารถเติมเงินในบัตรได้สูงสุด 10,000 บาท สามารถขออายัดวงเงินได้กรณีบัตรหาย
ทั้งนี้ บัตรแมงมุมมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ บัตรบุคคลทั่วไป สีน้ำเงิน (Adult) บัตรนักเรียน/นักศึกษา สีเทา (Student) และบัตรผู้สูงอายุ สีทอง (Senior) ซึ่งจะเปิดขายในจุดต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถประจำทาง โดยจะใช้กับการเดินทาง 5 ระบบคือ 1.รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน (เอ็มอาร์ที) 2.รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่- บางซื่อ 3. รถไฟฟ้าสายสีเขียว (บีทีเอส) 4.รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ และ 5.รถเมล์โดยสารของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยในส่วนของระบบรถไฟฟ้าทั้ง 4 เส้นทาง ในระยะแรกจะใช้บัตรแมงมุมได้เฉพาะบริเวณสถานีร่วมเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ได้ตลอดสาย

560000009440503
โดยเบื้องต้นบัตรแมงมุมสามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าเตรียมเงินลงทุน 100 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์รองรับบัตรแมงมุมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้ได้ในปี 2561 ขณะที่รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) สายเฉลิมรัชมงคล (เตาปูน-หัวลำโพง) และสายฉลองรัชธรรม (บางใหญ่-เตาปูน) ขณะนี้ยังต้องรอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 18 กันยายน นี้ ส่วนรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่ติดตั้งระบบ E-Ticket นำร่องจำนวน 800 คัน จากทั้งหมด 2,600 คัน ที่คาดว่าจะติดตั้งได้ภายในต้นปี 2561

ส่วนในอนาคตเตรียมหารือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวง เพื่อใช้ชำระค่าผ่านทางเครื่องแตะบัตรในช่องเงินสด รวมทั้ง เรือด่วนเจ้าพระยา และคลองแสนแสบ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินต้นปี 2562อย่างไรก็ดี ระบบตั๋วร่วมหรือบัตรแมงมุมสามารถรองรับระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ภายใต้โครงการระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ e – Payment เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย ในการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเรียกว่า ประชารัฐสวัสดิการ ที่เป็นการให้วงเงินในบัตร


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon