สถานีส่งความสุข บีทีเอส กรุ๊ปฯ สร้างอาคารเรียน

posted: 1 year ago
สถานีส่งความสุข บีทีเอส กรุ๊ปฯ สร้างอาคารเรียน

comments

โครงการ “สถานีส่งความสุขจากชาว บีทีเอส กรุ๊ปฯ” สถานีที่ 16 เป็นปีที่ 3 ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่ครั้งนี้จุดหมายปลายทางที่ โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ (สาขาบ้านป่าหวาย) หมู่ 6 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ทางภาคเหนือของประเทศไทย เบื้องหลังแนวเขาเป็นที่ตั้งหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ (สาขาบ้านป่าหวาย) ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง สลับกับภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 900 เมตร“สถานีส่งความสุขจากชาว บีทีเอส กรุ๊ปฯ”

โดยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเผ่าม้งกว่า 130 ครัวเรือนโดยอาศัยการทำเกษตรกร เพาะปลูกข้าวโพด ปลูกข้าว มันสำปะหลัง และปลูกพริกเลี้ยงชีพ พื้นที่แถบนี้อยู่ห่างไกลจากความเจริญ ทำให้ลูกหลานของชาวบ้านต้องเดินทางไกลไปเรียนหนังสือและขาดซึ่งการดูแลสุขอนามัยที่ถูกต้องอีกด้วย

บีทีเอส

ทั้งนี้ พนักงานจิตอาสา ร่วมกว่า 50 คนของกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้เดินทางไปเลี้ยงอาหารมอบสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็น ให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนกว่า 400 คน เช่นกระเป๋าเป้ ชุดวอร์ม สมุด กระปุกออมสิน ที่นอนปิกนิกสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 100 ชุดผ้าห่ม ถุงยังชีพ และยารักษาโรค พร้อมทั้งช่วยกันตัดผมให้เด็กๆ และชาวบ้าน

บีทีเอส

รวมทั้งรพ.วิภาวดี ได้ตรวจสุขภาพให้ชาวบ้านในโครงการ CSR “สถานีส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ สถานีที่ 16″ ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของกลุ่มบริษัทที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 และจากการสำรวจความต้องการของโรงเรียน ที่ยังขาดแคลนอาคารเรียนที่ปัจจุบันมีห้องเรียนเพียง 3 ห้อง แต่มีนักเรียนถึง 193 คน และอาคารเป็นอาคารไม้ไผ่ชั้นเดียว

บีทีเอส

ดังนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอส จึงได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 850,000 บาท และในโอกาสนี้ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 5 ห้องเรียน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561

บีทีเอสและพร้อมเปิดป้ายโครงการ “สถานี ส่งความสุขจากชาวบีทีเอส กรุ๊ปฯ สถานีที่ 16″ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ รศ.จารุพร ไวยนันท์,รังสินกฤตลักษณ์,สุรพงษ์ เลาหะอัญญา,อ.ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ,มารุต อรรถไกวัลวที,พิจิตรา มหาพล,ชิตชนก เขมาวุฒานนท์ และนพ.ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์

บีทีเอส

นอกจากนี้ เหล่าพนักงานจิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ กับชาวบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และกระชับมิตร ด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ ปิดตาตีปี๊บ และชนเผ่าม้ง ได้แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งให้ชมด้วย

บีทีเอส

รวมถึงการละเล่นโยนลูกช่วง การตำข้าวใหม่ (โดยใช้พันธุ์ข้าวลืมผัว) ระบำวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง ร่วมด้วยการแสดงมายากล จากเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่สอด จังหวัดตาก ที่ชนะการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ครื้นเครงให้แก่ผู้รับชมเป็นจำนวนมาก


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon