บ่มนิสัยการ ออมเงิน กับไมโครไฟแนนซ์

posted: 5 years ago
1,392 views
บ่มนิสัยการ ออมเงิน กับไมโครไฟแนนซ์

comments

ออมเงิน

การ ออมเงิน คือสิ่งที่มนุษย์ผู้มีฝันทุกคนพึงปฏิบัติ ไม่ว่าคุณจะฝันอยากได้ อยากมี หรืออยากทำอะไร บนโลกใบนี้ล้วนต้องการแรงขับเคลื่อนที่เรียกว่า “เงิน” ด้วยกันทั้งนั้น แต่การจะสร้างนิสัยให้เป็นคนที่รู้จักเก็บหอมรอมริบนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายในการกระทำ โดยเฉพาะกับคนที่มีต้นทุนชีวิตไม่สูงนัก ดังนั้นสถาบันทางด้านการเงินแห่งใหม่ที่เรียกว่า “ไมโครไฟแนนซ์” จึงได้ถือกำเนิดขึ้น…

ไมโครไฟแนนซ์ หรือบ้างรู้จักกันในชื่อ MFI คือสถาบันที่บริการด้านการเงินให้แก่ประชาชนที่ยากจน ซึ่งสถาบันเหล่านี้ได้รวมถึง เอ็น จี โอ, เครดิตยูเนี่ยน, สหกรณ์, ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ในขณะที่บางส่วนอาจเป็นเจ้าของธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็นต้น

Viriyah Insurance

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ใช้บริการไมโครไฟแนนซ์ คือผู้ที่มีรายได้ต่ำและไม่สามารถเข้าถึงสถานบันการเงินได้ ลูกค้าไมโครไฟแนนซ์มักเป็นนายจ้างของตนเอง ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจการค้าเล็กๆ หรือเป็นผู้ให้บริการรายย่อย อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก สรุปแล้วลูกค้าของไมโครไฟแนนซ์ คือ ผู้มีรายได้น้อย และมีฐานะไม่มั่นคง ที่มีรายได้อยู่แล้วแต่ไม่มากและต้องการขยายธุรกิจขนาดเล็กเพื่อเสริมสร้างรายได้ เป็นต้น

สินเชื่อ

นอกจากไมโครไฟแนนซ์จะช่วยปล่อยเงินกู้ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สร้างธุรกิจของตนเอง และช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการดำเนินชิวิตแล้ว สถาบันไมโครไฟแนนซ์ยังช่วยสร้างนิสัยในการ ออมเงิน เพื่อที่จะได้เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้แก่พวกเขา โดยสถาบันเหล่านี้จะสร้างแรงจูงใจและวินัยในการ ออมเงิน ให้แก่สมาชิก กลุ่มคนเหล่านี้อาจ ออมเงิน ในรูปแบบของตัวเอง อย่างเช่น การ ออมเงิน ในรูปแบบของการลงทุนหรือฝากเงินแบบที่สามารถเอาเงินนั้นคืนมาได้ง่ายในอนาคต โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องดอกเบี้ยเงินออมที่จะเพิ่มพูนในระยะยาว เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ไมโครไฟแนนซ์อาจให้คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยการออม พร้อมชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์สูงขึ้นที่พวกเขาจะได้รับ

Dhiphaya Insurance

ในปัจจุบันสถาบันไมโครไฟแนนซ์มักถูกมองว่าคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ แม้ว่าการคิดดอกเบี้ยต่ำจะเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้กู้ แต่สำหรับสถาบันเหล่านี้ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องคอยหาเงินทุนใหม่อยู่ตลอด อาจไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ในระยะยาวได้ จึงต้องมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามพบว่า ไมโครไฟแนนซ์บางโครงการที่ให้บริการสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยสูงกลับมีลูกค้าเยอะและสามารถดำเนินโครงการได้ต่อไป เนื่องจากองค์กรเหล่านี้นำเสนอสิ่งที่สำคัญกว่า คือ ระยะเวลาในการให้สินเชื่อที่นานกว่า ผู้กู้จึงมักไม่ได้สนใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเท่าใดนัก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการ ออมเงิน อย่างจริงจัง ควรลองศึกษาและมองหาตัวเลือกหลายๆ ทางว่าการ ออมเงิน แบบไหนที่เหมาะและให้ผลตอบแทนที่สูงสุดแก่คุณ


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon