การประกันการเดินทาง กับ การท่องเที่ยวยุโรป

posted: 5 years ago
1,071 views
การประกันการเดินทาง กับ การท่องเที่ยวยุโรป

comments

ทำประกันการเดินทาง

ทวีปยุโรปเปรียบเสมือนแดนแห่งฝันของใครหลายคน ด้วยความงดงามทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม แฟชั่น และอาหาร ที่หลากหลายและน่าตื่นตา แถมด้วยค่าครองชีพที่สุดหรู ทำให้จุดหมายปลายทางแห่งนี้ล้วนแต่มีคนจับจ้องอยากลองมาเยือนดูสักครั้ง และในเมื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้ไปเยือนทั้งที ก็ควรเตรียมตัวให้ดีให้พร้อม นอกจากเอกสารสำคัญต่างๆ แล้ว การประกันการเดินทาง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรละเลย คราวนี้มาดูกันดีกว่าว่า ไปยุโรปทั้งที มีอะไรที่เราต้องคำนึงถึงบ้าง

Viriyah Insurance

หนังสือเดินทาง

สิ่งสำคัญที่สุดในทริปคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางข้ามทวีป อย่างพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ในการเดินทางไปยุโรป หนังสือเดินทางควรมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ

วีซ่า

เนื่องจากการเดินทางไปประเทศในแถบยุโรปไม่ได้อยู่ในข้อตกลงร่วมกันกับประเทศไทยในการยกเว้นการขอวีซ่า ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางไปยุโรปจึงต้องทำวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) ข้อดีของการทำวีซ่าประเภทนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศยุโรปที่เป็นสมาชิกโดยไม่ต้องขอวีซ่าทีละประเทศ แต่จะต้องทำการยื่นขอคำร้องต่อสถานฑูตของประเทศที่จะเดินทางไปเป็นประเทศแรก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังควรศึกษารายชื่อประเทศที่เป็นสมาชิก เนื่องจากบางประเทศที่ท่านเดินทางไปอาจไม่ได้เป็นสมาชิกวีซ่าเชงเก็น

เที่ยวยุโรป

ค่าใช้จ่าย

อีกปัจจัยสำคัญที่ลืมไม่ได้ ควรคำนวนค่าใช้จ่ายให้ดี ทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หากต้องการแลกเงินควรแลกเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม เพราะนักท่องเที่ยวสามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการชำระสินค้าหรือค่าบริการต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของในบางประเทศด้วย เนื่องบางประเทศยังไม่ได้มีการประกาศใช้สกุลเงินยูโรเหมือนกับประเทศอื่นๆ

ประกันการเดินทาง

เพราะการเดินทางในแต่ละครั้งล้วนเต็มไปด้วยความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยสภาพอากาศก็ตาม และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในยุโรปนั้นมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับค่ารักษาในประเทศไทย ดังนั้นการทำ ประกันการเดินทาง จึงนับเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและรอบคอบในการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ เพราะในบางกรณี นอกจากการช่วยเหลือในเรื่องการรักษาพยาบาลแล้ว กรมธรรม์บางฉบับยังครอบคลุมไปถึงการจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือถูกโจรกรรมทรัพย์สินได้ด้วย

ไปยุโรป

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

อย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศทางแถบทวีปยุโรปนั้นมีภูมิประเทศที่แตกต่างจากประเทศทางแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างไทยเรามาก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรทำการศึกษาภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ ในช่วงที่ต้องการเดินทางไป เพื่อที่จะได้เตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงกิจกรรมที่ต้องไปทำด้วย เช่น ไปทำธุรกิจ ก็ควรเตรียมชุดที่สุภาพ เรียบร้อย หรือไปท่องเที่ยวบนภูเขา เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ควรทะมัดทะแมง ไม่รุ่มร่าม เป็นต้น

Bangkok Insurance

ยาประจำตัว หรือยาสามัญ

แม้จะทำ ประกันการเดินทาง ไว้ แต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด หรือโรคหัวใจ จำเป็นจะต้องพกยารักษาโรคประจำตัวไว้ใกล้มือเสมอ เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ นอกจากนี้การพกยาสามัญทั่วไปติดตัวไว้ จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นในกรณีที่เกิดอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย เช่น เวียนศีรษะ หรือเป็นแผลถลอก เป็นต้น

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลายสิ่งที่จำเป็นยามต้องเดินทางไปยุโรปเท่านั้น ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอย่างอื่นที่นักท่องเที่ยวควรศึกษาเพิ่มเติมตามจุดประสงค์การเดินทางของแต่ละคนด้วย


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon