ประกันชั้น 3 เรื่องน่ารู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ

posted: 5 years ago
ประกันชั้น 3 เรื่องน่ารู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ

comments
จะซื้อประกันชั้น 3 ต้องดูอะไรบ้าง
Photo Credit: domturner via Compfight cc

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ คงคุ้นเคยกับการทำประกันรถยนต์เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่รู้จักกันว่า ประกัน พ.ร.บ. รวมถึงอาจทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจด้วย ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบให้เจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำได้ แต่เนื่องจากประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นประกันที่เจ้าของรถยนต์จะทำหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่ทำ อาจเพราะคิดว่าหากไม่ประมาท ขับรถระมัดระวัง ก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ต้องซ่อมรถ หรืออาจเพราะไม่อยากเสียค่าเบี้ยประกัน เนื่องจากประกันรถยนต์จัดเป็นเบี้ยจ่ายแล้วทิ้ง หากปีใดไม่ได้ใช้ ความคุ้มครองของปีนั้นๆ ก็หมดไป

ประกันชั้น 3

แต่จริงๆ แล้ว การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนับว่ามีความจำเป็น อย่างน้อยทำ ประกันรถยนต์ชั้น3ไว้ก็อุ่นใจกว่าที่ไม่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้เลย  แม้ว่าเราจะระมัดระวังในการขับรถมากเพียงใด แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นกับเรา ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีโอกาสสร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย รวมถึงทรัพย์สินอย่างรถยนต์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถก็ไม่ได้เป็นจำนวนเงินน้อยๆ ถึงแม้ว่าการทำประกันรถยนต์ไม่ได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่อย่างน้อยประกันรถยนต์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ที่สำคัญยังช่วยให้อุ่นใจได้ว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เราจะมีผู้ช่วยจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้รับการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ อีกด้วย

ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกัน

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 นี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury : TPBI) หมายถึง ความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกและความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 100,000 บาทต่อหนึ่งคน และ 10,000,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง ทั้งนี้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ถือเป็นส่วนเกินจากความคุ้มครองตาม กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ความคุ้มครองสำหรับบุคคลภายนอกรถคันเอาประกัน

ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage : TPPD) หมายถึง ความรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจำนวน 200,000 บาทต่อหนึ่งครั้ง จำนวน เงินจำกัดความรับผิดสามารถเพิ่มให้สูงกว่าพื้นฐานได้ โดยเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองตามที่ได้ระบุไว้ในพิกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3 พิเศษ

นอกจากนี้ยังมีการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ แบบคุ้มครองเฉพาะภัยบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองดังนี้

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย  คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก   คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น  ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon