ประกันประเภท 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

posted: 5 years ago
1,226 views
ประกันประเภท 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

comments

ประกันชั้น 2

กรมธรรม์ ประกันภัยประเภทที่สอง ทางบริษัทรับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองต่อ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรืออุบัติเหตุที่มีผลกระทบส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง รวมไปจนถึงทุพลภาพถาวรภายในระยะเวลา 180 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ โดยที่ทางบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยข้อเสนอที่ได้นำมาเสนอในวันนี้

  • กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจนเสียชีวิตทางบริษัทรับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทันที 100%
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจนส่งผลให้กลายเป็นบุคลภาพถาวรโดยสิ้นเชิงเป็นระยะเวลานานกว่า 12 เดือนโดยนับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือแพทย์ระบุได้อย่างชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยรายนั้น ๆ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมให้ทันทีเช่นเดียวกัน 100%
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับรับอุบัติเหตุจนส่งให้มือทั้งสองตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้งสิงข้าง รวมไปจนถึงสายตาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บทางบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันที 100 %
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจนส่งให้มือทั้งสองข้างตั้งแต่บริเวณข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าได้รับความเสียหายทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบทันที 100%
  • กรณีที่ผู้เอาประกันได้รับอุบัติเหตุจนส่งผลให้มือหนึ่งข้างตั้งแต่บริเวณข้อมือ และสายตาหนึ่งข้างได้รับความเสียหายทางบริษัทประกันภัยก็จะรับผิดชอบทันที 100 %
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจนส่งผลให้เท้าข้างหนึ่งตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้างได้รับความเสียหายหรือบาดเจ็บทางบริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทันที 100%

ทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ทุกคนควรจะทราบก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ประเภทนี้ก่อนเสมอ เพราะรายละเอียดทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันอยู่มากไม่น้อย อีกทั้งยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจควรที่จะอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ครบถ้วนก่อนเสมอ เพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่ออุบัติเหตุได้เกิดขึ้น

ความคุ้มครองประกันชั้น 2


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon