ประกันภัยรถยนต์ชั้น2

posted: 5 years ago
ประกันภัยรถยนต์ชั้น2

comments

ประกันชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2 เป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีการคุ้มครองที่ครอบคลุม เพียงแต่ว่าการคุ้มครองนั้นได้เน้นไปที่คู่กรณีเป็นส่วนมาก และไมได้เน้นให้การคุ้มครองกับผู้เอาประกันเท่าไหร่นัก จึงทำให้ราคาอัตราค่าเบี้ยอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามด้วยการคุ้มครองที่ลดลงเพราะจะให้ความคุ้มเฉพาะเรื่อง และจำกัดเฉพาะคู่กรณีจึงทำให้ความนิยมนั้นก็ค่อย ๆ ที่จะลดลง

ขณะเดียวกันหลาย ๆ คนก็หันไปให้ความสนใจกับ ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส กันมากขึ้นเพราะมีการคุ้มครองที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะ ประกันชั้น 2 พลัส จะให้ความคุ้มครองทั้งคู่กรณีและผู้เอาประกันเพียงแต่ว่าคู่กรณีและผู้เอาประกันที่ทางบริษัทจะรับผิดชอบนั้นจะต้องเกิดจากยานพาหนะเท่านั้น และถ้าหากเกิดกับคู่กรณีที่ไม่ใช่ยานพาหนะทางบริษัทประกันก็จะไม่ให้การรับรองใด ๆ ดังนั้นเพื่อความคุ้มค่าต่อการลงทุนก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์อันสูงสุด เนื่องจาก ประกันรถยนต์ชั้น 2 จะมีอัตราค่าเบี้ยขึ้นตรงกับทุนประกันที่ได้รับ

ประกันรถยนต์ชั้น 2 และ 2 พลัสจะให้ความคุ้มครองด้านใดบ้าง

 • คุ้มครองและให้การรับผิดชอบกับชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย
 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองรถยนต์เมื่อได้รับความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม

ทั้งหมดเป็นความคุ้มครองสำหรับ ประกันรถยนต์ชั้น 2 แบบทั่ว ๆ ไป ซึ่งจะเน้นไปที่ตัวของคู่กรณีเสียส่วนใหญ่ และไม่ได้เน้นฝ่ายผู้เอาประกันเท่าไหร่นัก แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของ ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส จะให้ความคุ้มครองด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • คุ้มครองชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารภายในรถ
 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ของผู้เอาประกัน แต่ต้องเป็นกรณีที่ชนกับพาหนะทางบกเท่านั้น และถ้าหากผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำค่าเสียหายส่วนแรกไม่เกิน 2000 บาท
 • คุ้มครองรถยนต์เสียหายและความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์

รถยนต์ที่เหมาะกับการทำประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 2 หรือ 2 พลัส นั้นเหมาะกับรถยนต์ทุกประเภท แต่จะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นขึ้นอยู่กับหลักการพิจารณาของบริษัทประกัน รวมไปจนถึงรถยนต์ที่ต้องการประกันในระดับสูงแต่ต้องการเสียอัตราค่าเบี้ยที่ไม่สูงจนเกินไป เป็นต้น

อัตราค่าเบี้ยประกันชั้น 2

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 นั้นจะมีความแตกต่างจากแบบแรกอย่างสิ้นเชิง หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะมีราคาที่ถูกกว่าอยู่พอสมควร และเช่นเดียวกันทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางบริษัทรับทำประกันแทบทั้งสิ้น เป็นต้น

เอกสารที่จะต้องใช้ในการขอกรมธรรม์

 • สำเนารายการการจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนากรมธรรม์เดิมใช้ในการประกอบพิจารณาส่วนลด
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบขับขี่
 • เอกสารใบแจ้งต่ออายุประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารซื้อขายรถยนต์ กรณีเปลี่ยนรถใหม่หรือเปลี่ยนมือ

ประกันชั้น 2 และ ชั้น 2 พลัส ทั้งสองแบบจะมีความแตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อย ดังนั้นก่อนที่จะทำการตัดสินใจเซ็นปลายปากกาลงบนกรมธรรม์ควรที่จะศึกษาข้อมูล และสอบถามบริษัทประกันให้ละเอียดและรอบคอบก่อนทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจ รวมทั้งเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของผู้เอาประกันเอง และเพื่อความคุ้มค่า


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon