ประกันภัยรถยนต์ กับความคุ้มครองยามเกิดอุทกภัย

posted: 4 years ago
ประกันภัยรถยนต์ กับความคุ้มครองยามเกิดอุทกภัย

comments

ประกันภัยรถยนต์

หากย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปลายปี 2554 เชื่อว่าทุกคนคงเข็ดขยาดกับเหตุกาณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันของใครหลายคนแล้ว มหาอุทกภัยครั้งนั้นยังได้สร้างบาดแผลครั้งใหญ่ไว้ในใจใครอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน  หรือบ้างก็เกิดความเสียหายต่อรถยนต์อย่างรุนแรง ทำให้เกิดคำถามตามมาถึงความคุ้มครองของ ประกันภัยรถยนต์ ที่ทำไว้ ว่าจะได้รับการชดเชยมากน้อยเพียงใด หรือความเสียหายในรูปแบบไหนบ้างที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันฯ

ประกันชั้นใดบ้างที่ให้ความคุ้มครอง

แต่เดิม บริษัทประกันฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายเฉพาะประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 เท่านั้น โดยจะคุ้มครองในเรื่องของค่าซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุด แต่ถ้าประเมินสภาพรถแล้วพบว่าได้รับความเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้ หรือมีความเสียหายมากกว่า 70% ของมูลค่ารถ บริษัทประกันภัยจะทำการจ่ายเงินชดเชยให้ แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากการแข่งขันทางด้านการตลาดธุรกิจประกันภัยมีมาก ทำให้บริษัทประกันฯ ต่างๆ นำเสนอรูปแบบ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2, 3, 4 และชั้นอื่นๆ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงความเสียหายจากน้ำท่วมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้ซื้อประกันฯ จึงควรศึกษาความคุ้มครองต่างๆ ของที่กรมธรรม์ระบุไว้ให้ถี่ถ้วน

น้ำท่วม

กรณีใดบ้างที่จะได้รับความคุ้มครอง

ส่วนใหญ่แล้ว ประกันภัยรถยนต์ จะเน้นให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น กรณีที่จอดรถไว้ในบริเวณบ้านแล้วมีน้ำจากอุทกภัยไหลเข้าท่วมบ้านจนทำให้รถได้รับความเสียหาย หรือในอีกกรณีหนึ่ง คือ เกิดฝนตกหนักในขณะที่ขับรถ มีน้ำท่วมขังในบริเวณนั้น ทำให้น้ำเข้าไปสร้างความเสียหายแก่เครื่องยนต์หรือภายในของรถยนต์

ประกันรถ

แล้วกรณีใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

กรณีที่รู้ว่ามีภัยเกิดขึ้น แต่ก็ยังไม่หลีกเลี่ยง เช่น ทั้งๆ ที่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ามีน้ำท่วม แต่ก็ยังขับรถเข้าไปในบริเวณนั้นจนทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย กรณีที่กล่าวมานี้บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้

คงได้ทราบกันพอคร่าวๆ แล้วว่า ประกันภัยรถยนต์ ประเภทไหนบ้างที่จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายจากการเกิดอุกทกภัย และในกรณีไหนบ้างที่บริษัทประกันฯ จะชดเชยให้ หรือไม่ชดเชยให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ ให้ถี่ถ้วน ว่าประกันภัยรถประเภทไหนที่ตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon