ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+, 3+ คืออะไร

posted: 5 years ago
1,003 views
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+, 3+ คืออะไร

comments

blonde woman with sunglasses driving the car

การเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจควบคู่ไปกับการทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พรบ. รถยนต์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ในแต่ละประเภทเพื่อเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณในการจ่ายเบี้ยประกันของผู้ขับขี่

ในอดีตนั้นมีแผนประกันภัยรถยนต์ให้เลือกซื้อเพียง 3 ประเภท คือประกันภัยชั้น 1 ชั้น 2  และชั้น 3 แต่ในปัจจุบันบริษัทประกันภัยฯ ได้มีการเพิ่มทางเลือก โดยการปรับปรุงแผนความคุ้มครองประกันภัยชั้น 2 และ 3 โดยการนำเสนอแผนประกันชั้น 2+ และ 3+ สู่ตลาด e

ทำความเข้าใจง่ายๆ กับความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะให้ความคุ้มครองมากที่สุดต่อผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอก รวมถึงตัวรถยนต์และทรัพย์สินไม่ว่่าจะเกิดการชน สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม มีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ อีกทั้งยังรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายและรถยนต์ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยไม่คำนึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำผิด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งมีความแตกต่างกันตรงที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีรถยนต์ของผู้เอาประกันสูญหายและไฟไหม้เท่านั้น ไม่รวมกรณีเฉี่ยวชนและน้ำท่วม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ส่วนรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยนั้นมิได้รับความคุ้มครองใดๆ แต่ก็ยังคุ้มครองตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเช่นเดียวกับประกันชั้น 1 และชั้น 2

ทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (2 พลัส)

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (2 พลัส) แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แผนประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับแผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นอกจากให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดไฟไหม้ สูญหายแล้วยังรับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ในกรณีชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่งบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวรถยนต์และทรัพย์สินทั้งผู้เอาประกันภัยและบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้เอาประกันภัยในที่นี้หมายถึงผู้ขับขี่ ผู้โดยสารที่อยู่ในรถยนต์และบุคคลภายนอก

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 และ 2+

 ประกัน 2

ทำความรู้จักกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (3 พลัส)

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (3 พลัส)  แผนประกันราคาย่อมเยานี้ให้ความคุ้มครองต่อรถยนต์และทรัพย์สินในกรณีเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น โดยทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยทั้งบุคคลภายนอก ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ซึ่งมีความแตกต่างจากประกันภัยชั้น 3 ที่รับผิดชอบเฉพาะรถยนต์และทรัพย์สินของบุคคลภายยนอกเท่านั้น

 เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และ 3+

ประกัน 3

สำหรับทุนประกันและเบี้ยประกันภัยชั้น 2+ (2 พลัส) และ 3+ (3 พลัส)นั้นสามารถเลือกได้ตามความต้องการเช่นเดียวกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 และชั้น3 โดยทุนประกันนั้นทางบริษัทประกันภัยจะคำนวณจากราคาประเมินของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไม่เกิน 80% และสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองที่เกิดจากภัยธรรมชาติเพิ่มเติมได้อีกด้วย


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon