ประกันภัยรถยนต์ กับ คำถามที่พบบ่อย

posted: 4 years ago
9,631 views
ประกันภัยรถยนต์ กับ คำถามที่พบบ่อย

comments

ประกันภัยรถยนต์

หลายคนยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับ “ประกันภัยรถยนต์อะไร? ยังไง? ทำไม? ทำอย่างนั้นจะดีไหม? ทำอย่างนี้จะคุ้มครองหรือเปล่า? วันนี้เราได้รวบรวมคำถามยอดนิยมที่หลายคนมักจะข้องใจเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์มาฝาก!

Viriyah Insurance

คำถาม:

ประกัน พ.ร.บ.รถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ใครจะได้รับความคุ้มครองบ้าง?

คำตอบ:

ทุกคนที่ประสบภัยจากรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถ หรือ ผู้ประสบภัยที่อยู่นอกรถยนต์ก็ตาม

คำถาม:

จะทำอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถยนต์?

คำตอบ:

ประการแรก คือ ทันทีที่ประสบภัยจากรถยนต์ หรือ เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ ให้รีบทำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด และ สะดวกที่สุดโดยเร็ว ตรวจดูว่ารถยนต์คันที่เกิดเหตุมีประกันภัย รถยนต์ หรือไม่ กับบริษัทใด เพื่อทำการแจ้งเหตุให้บริษัทรับประกันภัยทราบ และ แจ้งข้อมูลให้กับโรงพยาบาล โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

คำถาม:

ถ้าไม่ทำ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หรือ ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์จะมีโทษหรือไม่?

คำตอบ:

หากไม่ทำประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ จะมีโทษตามกฎหมายโดยจะปรับไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ที่นำรถยนต์คันที่ไม่มีประกันภัยจาม พ.ร.บ.มาใช้ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท แต่หากเป็นเจ้าของรถยนต์ แล้วไม่ทำประกันภัย แต่นำรถยนต์มาใช้ก็จะมีโทษปรับทั้ง 2 กระทงความผิดที่กล่าวมา หรือหากทำแล้วไม่ติดเครื่องหมายให้ชัดเจนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทด้วย

คำถาม:

หากผู้ประสบภัยขี่จักรยานยนต์ ไม่มี พ.ร.บ. ทางโรงพยาบาลจะสามารถเรียกเก็บเงินจากใคร และ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ถ้าผู้ประสบภัยต้องชำระเงินด้วยตนเอง จะเรียกเงินคืนจากที่ไหนได้หรือไม่?

ประกันภัยรถยนต์

คำตอบ:

ผู้ประสบภัยที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่มีพ.ร.บ.รถยนต์ สามารถใช้สิทธิขอค่าเสียหายเบื้องต้น (ค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริง โดยจะต้องไม่เกิน 15,000 บาท) ได้จากสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ (หรือก็คือ กรมการประกันภัย และ สำนักงานประกันภัยจังหวัดทั่วประเทศนั่นเอง)

ในกรณีที่เป็นสถานพยาบาล จะต้องให้ผู้ประสบภัยเซ็นมอบอำนาจให้ในเอกสาร บ.ต.2ด้วย สำหรับเอกสารประกอบที่จำเป็นได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการแจ้งหนี้ สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย กรณีนี้เนื่องจากรถจักรยานยนต์ไม่มีประกันภัย กองทุนจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้ว แล้วจะไปไล่เบี้ยคืนจากเจ้าของรถจักรยานยนต์ฐานที่ไม่มีประกันภัย โดยบวกเพิ่มอีก 20% พร้อมปรับเจ้าของฐานฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัย และ ปรับผู้ขับขี่ฐานนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้อีกคนละไม่เกิน 10,000 บาท

คำถาม:

จะสามารถเคลมประกันได้หรือไม่หากผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีใบขับขี่?

คำตอบ:

หากผู้ขับขี่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ กรมธรรม์ภาคสมัครใจประเภทที่ 1 (ประกันรถยนต์ชั้น 1) จะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ที่ทำประกันถ้าเกิดอุบัติเหตุ กรณีผู้เช่าเป็นผู้ขับขี่ และ เป็นผู้ผิด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันนั้นๆด้วย ซึ่งทางบริษัทประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบส่วนนี้ โดยผู้เช่า ที่เป็นผู้ขับขี่ และ เป็นผู้กระทำความผิดจริงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดเอง

คำถาม:

รถประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์บ้าง? หากรถยนต์คันที่ประสบภัยเป็นรถยนต์ยกเว้น ไม่ต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ เมื่อชนแล้วเกิดมีผู้บาดเจ็บ ใครจะเป็นคนจ่าย ค่าเสียหาย ถ้ากองทุนจ่ายให้แล้วจะไล่เบี้ยกับหน่วยงานนั้นหรือไม่ แล้วผู้โดยสารจะได้รับวงเงินคุ้มครองเท่าไหร่

คำตอบ:

หากมีผู้ประสบภัยจากรถยนต์ที่ได้รับการยกเว้น ผู้ประสบภัยจะต้องทำการเรียกร้องจากผู้ขับขี่ หรือ หน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นโดยตรง หากผู้ขัยขี่ หรือ หน่วยงานดังกล่าวปฏิเสธการจ่าย ผู้ประสบภัยก็สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น (ค่ารักษาพยาบาลตามจริง แต่ต้องไม่เกิน 50,000 หรือ ค่าปลงศพ 35,000 บาท) จากกองทุนทดแทนฯ ได้ โดยจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดง

  1. เอกสารแสดงตน (บัตรประชาชน)
  2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
  3. บันทึกประจำวันของตำรวจ

ชนสีแดง

คำถาม:

หากถูกรถยนต์ชนขณะเดินทางไปโรงพยาบาล ค่ารักษาโรงพยาบาลเรียกเก็บกับบริษัทประกันรถยนต์คันที่ชน 10,000 บาท ต่อมาแพทย์นัดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถเบิกเงินส่วนนี้ได้อีกหรือไม่ เท่าไร มีระยะเวลาสิ้นสุดหรือไม่? หากแพทย์นัดดูอาการทุกเดือน

คำตอบ:

ในกรณีนี้ ผู้ประสบภัยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุรถยนต์ชนได้ โดยไม่ได้มีจำกัดจำนวนครั้ง แต่จะจำกัดจำนวนวงเงินค่ารักษาที่ไม่เกิน 50,000 บาท หากรถยนต์คันที่ชนเป็นฝ่ายผิด แต่หากรถยนต์คันที่ชนไม่ได้เป็นฝ่ายผิด สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้ไม่เกิน 15,000 บาท

Dhiphaya Insurance

คำถาม:

จะมีระยะเวลาในการยื่นเรื่องขอคค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ นอกจากค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วมีกำหนดระยะเวลาอย่างไรคำตอบ:

สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก บริษัทประกันภัย มีกำหนดเวลาทั้งสิ้น 2 ปี โดยนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ (ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ พาณิชย์ มาตรา 882) โดยหากเกิดเหตุต้นเดือนมีนาคม 2555 ก็ต้องใช้สิทธิ์เรียกร้องภายในต้นเดือนมีนาคม 2557 นั่นเอง

คำถาม:

ในกรณีเป็นรถซาเล้งที่ได้รับการดัดแปลงมาจากรถจักรยานยนต์ ขับรถประสบอุบัติเหตุ บาดเจ็บต้องรับการรักษาพยาบาล จะใช้สิทธิเบิกอะไรได้บ้าง?

คำตอบ:

กรณีที่นำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงเป็นรถซาเล้ง จะไม่ถือว่าเป็นรถยนต์ตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 5 (ค) แต่จะถือว่าเป็นรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 “รถ” และ “รถจักรยานยนต์” และต้องจดทะเบียนตามมาตรา 6 โดยหากจดทะเบียนก่อนวันที่ 5 เมษายน 2536 ตามกฎกระทรวงฉบับที่  9 (พ.ศ. 2535) จะอนุโลมให้เจ้าของรถยนต์ดังกล่าวไม่ต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536 ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 22 มีนาคม 2538) หลังจากวันที่ 23 มีนาคม 2538 เป็นต้นไปรถประเภทนี้จะต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองฯทุกคัน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองฯ โดยจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อเป็นผู้ใช้ จะมีความผิดมาตรา 39 โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอีกกระทงหนึ่งด้วยเช่นกัน

รถสีแดง

คำถาม:

กรณีประสบอุบัติเหตุ โดยไม่มีคู่กรณี จะสามารถขอเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ไหม แล้วต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง?

คำตอบ:

ในกรณีที่รถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถขอรับค่าสินไหมทดแทนได้จากบริษัทรับประกัน โดยสามารถนำเอกสารต่อไปนี้ไปยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน

  1. สำเนาทะเบียนรถยนต์คันที่เกิดเหตุ หรือ ป้ายวงกลม
  2. กรมธรรม์ประกันภัย หรือ เครื่องหมายพ.ร.บ.
  3. แจ้งการเกิดอุบัติเหตุกับสถานีตำรวจในเขตที่เกิดเหตุ ขอคัดบันทึกประจำวันที่เจ้าพนักงานลงบันทึกเอาไว้

ให้นำเอกสารทั้งหมดไปติดต่อขอรับค่าสินไหนทดแทนได้จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำกัด โดยสามารถติดต่อได้ทุกสาขาที่ใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ 1356 เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

แม้ว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยรถยนต์แล้ว คุณก็ยังไม่ควรวางใจในการขับรถอยู่ดีนั่นแหละ! เพราะอุบัติเหตุนั้นสามารถเกินขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา…“ถ้าคุณประมาท”  

 


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon