ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภท ใครรู้บ้าง?

posted: 5 years ago
1,172 views
ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภท ใครรู้บ้าง?

comments

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ที่เราได้เห็นในโฆษณาจากบริษัทประกันภัยตามโทรทัศน์นั้น มีหลายประเภท หลายรูปแบบและหลายความคุ้มครอง ซึ่งประกันภัยรถยนต์ที่แท้จริงนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. การประกันภัยภาคบังคับ

การ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

2. การประกันภัยภาคสมัครใจ

การ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อหรือผู้เอาประกันกับผู้ขายหรือบริษัทประกันภัย โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้ซื้อ

กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Un-Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่เสมือนเป็นผู้เอาประกันภัย และกรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์แบบนี้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคลและสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน

ประกันรถยนต์มีหลายประเภท

ประกันภัยรถยนต์ จะแบ่งเป็นขั้นและจะแตกต่างกันตามความคุ้มครอง ดังนี้

การทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส

เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดยประกันภัยประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 พลัส

จะลดความคุ้มครองเหลือเพียงความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ ซึ่งเป็นประกันภัยที่ประหยัดราคาเบี้ยประกันลงมาอีกขั้น และประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ซึ่งให้เพียงความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุและสามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองได้ตามที่ผู้เอาประกันต้องการ ดังนั้นราคาเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครองจึงขึ้นอยู่กันการตัดสินใจของผู้เอาประกันเอง

การประกันรถยนต์มีหลายประเภทด้วยกัน


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon