ประกันภัยรถยนต์ ใครว่าเรื่องขี้ปะติ๋ว

posted: 5 years ago
ประกันภัยรถยนต์ ใครว่าเรื่องขี้ปะติ๋ว

comments

การประกันรถยนต์สำคัญยังไงนะ

การทำ ประกันภัยรถยนต์ เป็นวิธีการบริหารทรัพย์สินที่ชาญฉลาดอีกวิธี จริงๆแล้ว การทำประกันภัยรถยนต์ เท่ากับเป็นการลดปริมาณความสูญเสียทางทรัพย์สินจากอุ๊ตะ-บัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน การทำประกันภัยรถยนต์ไม่ได้ช่วยให้มันเสี่ยงน้อยลงเลย ดังนั้นถ้ายังจะขับรถกวาดถนนอยู่ทั้งๆที่เป็นรถเก๋ง ก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้นะ แค่เป็นเหมือนการหาตัวช่วย มารับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆนานาที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วก็ช่วยไม่ให้แผนการบริหารการเงินของคุณต้องเอียงกระเท่เร่ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เท่านั้นเอง ผู้รับประกันภัยจะเป็นคนช่วยจ่ายค่าชดเชย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น ตามความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ก็เลยทำให้การวางแผนการทางการเงินมีประสิทธิภาพขึ้น ยังมีเงินเหลือเก็บเอาไปแจกน้องๆ หนูๆได้อีกหลายคน

จริงๆแล้ว ไม่ว่าจะทำประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยแบบไหนก็ตาม ผู้เอาประกัน(ก็คือคุณนั่นเอง)ก็ต้องศึกษาข้อมูล รายละเอียด ให้หายงงซะก่อนว่าจะได้อะไรบ้าง คุ้มครองอะไรบ้าง ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง จะได้รู้ว่ากรณีไหน จะต้องทำยังไง

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์

1. ต่อบุคคล

คนมีเงินน้อยก็ซื้อรถมาใช้งานได้ถ้าจำเป็น คนขายก็ใช้ระบบ ให้คนซื้อเอาประกันภัยรถยนต์มาใส่ชื่อบริษัทตนแทน ให้บริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ ส่วนนี้คนขายก็ได้มั่นใจด้วยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา อย่างน้อยก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ทางผู้รับประกันภัยได้รับความสะดวก โดยไม่ต้องเสียเวลากับการเถียงกันว่าใครถูกใครผิด ผู้รับประกันก็จะได้เอาเงินสินไหมคืนได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาให้วุ่นวาย ส่วนทางผู้รับประกันก็เหมือนสวมสิทธิ์ผู้เอาประกันเมื่อต้องเรียกร้องค่าเสียหายแทนผู้เอาประกัน มันก็เป็นผลดีต่อผู้เอาประกันภัยโดยการทำงานไม่สะดุดนานทำให้เสียงานเสียการ

2. ผลดีต่อสังคม และ ประเทศชาติ

ในส่วนนี้เดี่๋ยวขอแยกหัวข้อนิดนึง จะได้ไม่งงกัน

  1. สร้างความมั่นคงให้สังคม และ ประเทศชาติใครจะไปรู้ว่าการทำประกันภัยรถยนต์เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง ปลอดภัยให้กับสังคมไทย เพราะช่วยสร้างความมั่นใจว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย ก็จะได้รับการชดใช้ที่เหมาะสม ไม่ต้องเสียเงินก้อน ทำให้ต้องตกที่นั่งลำบากเพราะเหตุไม่คาดฝัน นั่นเอง
  2. สร้างการระดมทุน
    ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศชาติ ก็คือการระดมทุนนั่นเอง และ การระดมทุนจะสำเร็จได้ก็ด้วยการเก็บออมของประชาชนในประเทศ โดยธนาคารจะนำเอาส่วนเงินเก็บออมนั้นมาลงทุนการประกันภัยรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยระดมเงินทุนส่วนหนึ่ง (เบี้ยประกันที่คุณจ่ายไง) แล้วสามารถนำเงินส่วนนั้นไปลงทุนหาดอกออกผล ทำให้เป็นการช่วยพัฒนาประเทศในการเพิ่มจำนวนการลงทุนของประเทศอีกทางหนึ่ง
  3. อื่นๆอีกมากมายการประกันภัยยังช่วยส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น คือ ช่วยทำให้คนกล้าลงทุนมากขึ้น เช่น การซื้อ หรือ เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับโรงงานได้ เพราะว่าหากมีการประกันภัยเอาไว้แล้ว เจ้าของก็วางใจ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ถ้ากรมธรรม์คุ้มครองก็ได้ตังแน่นอน อย่างน้อยไม่เสียของเปล่าๆปลี้ๆ ในเมื่อมีเจ้าของธุรกิจเพิ่มขึ้น ทำให้มีอาชีพการค้า อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเจริญขึ้นได้

3. ด้านธุรกิจ

การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทำให้เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สิน และ ตัวรถ หรือ กับบุคคลอื่นๆ ทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหาย ทั้งเวลา ทรัพย์สิน และเรื่องกางาน ทั้งหลาย ทำให้เจ้าของธุรกิจต้องมีปัญหาในการดำเนินงาน พอมีประกันภัย ก็จะช่วยได้หลายอย่าง ดังนี้

  • เรื่องของเรื่องธุรกิจอีกประเภทที่มีความรุ่งเรืองพอๆกับ ธุรกิจธนาคาร คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อมีธุรกิจประกันมากขึ้น ก็ทำให้คนมีงานทำมากขึ้นด้วยกัน
  • สร้างความเสถียรภาพในการทำธุรกิจ เพราะว่าจุดหมายในการลงทุนทำธุรกิจก็คือ กำไร กำไร กำไร! แต่ถ้าต้นทุนการผลิตไม่แน่นอน ก็มีปัญหา แต่ว่าถ้าทำประกัน ก็เท่ากับสามารถโอนความเสี่ยงให้กับผู้รับประกันภัย หรือ บริษัทประกันภัย โดยเสียเบี้ยประกันตามตกลง ก็จะช่วยให้การลงทุนมีเสถียรภาพมากขึ้นนั่นเอง
  • สร้างประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เมื่อผู้ที่ลงทุนสามารถลดควาเสี่ยงได้ ด้วยการซื้อประกันภัย ก็ทำให้ความสามารถในการสร้างรายได้ สร้างกำไร เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถตอบจุดประสงค์ของการลงทุน ทำให้การลงทุนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง

ประกันสำคัญนะ จะ บอก ให้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon