ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

posted: 5 years ago
1,580 views
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

comments

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1

ประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็นหลายประเภท แต่ละ ประเภทของประกันภัยรถยนต์ ก็ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป  ประเภทแรกก็คือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองมากที่สุด ประกันประเภทนี้จะคุ้มครองทั้งความเสียหายต่อผู้ขับขี่และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม หรือ บุคคลภายนอกรถยนต์คันเอาประกันด้วย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คุณจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

  • บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองความเสียหายทั้งผู้โดยสารสองฝ่ายรวมถึงบุคคลที่สามรวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคลที่สามด้วย
  • บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบในความคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับในกรณีของการสูญหายไฟไหม้

ดังนั้น ประกันชั้น 1 ถือเป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองที่กว้างที่สุดสำหรับผู้ประกันตน  แต่ประเภทของการประกันชั้นนี้ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงกว่าประกันชั้นอื่นมาก
ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส 
ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส คือประกันที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าประกันชั้น 2 แบบธรรมดา  แต่อย่างไรก็ดี ประกันชั้น 2 พลัส ก็มีข้อจำกัดของกรมธรรม์และการคุ้มครองอย่างชัดเจนว่า บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ประกันตน เป็นฝ่ายผิด และจะต้องเสียค่าเสียหายในส่วนแรก 2,000 บาท ให้กับบริษัทประกันภัย ประกันภัยชั้น 2 พลัส ให้ความคุ้มครอง ทั้งบุคคลที่สามและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม รวามถึงอุบัติเหตุจากกรณีสุญหายไฟไหม้

ความแตกต่างของประกันภัยชั้น 2 และ 2 พลัส ค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือ ความคุ้มครองเพิ่มเติมของ 2 พลัส จะความคุ้มครองมากกว่า 2ธรรมดา อย่างไรก็ตาม ประกันภัยชั้น 2 ประกันภัยแค่อุบัติเหตุบนพื้นดิน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เนื่องจากประกันภัยชั้น 3 เป็นประกันภัยที่ราคาถูกที่สุด จึงได้รับความนิยมมากที่สุด ประกันภัยชั้น 3 มีข้อจำกัด คือ คุ้มครองแค่ผู้โดยสารฝั่งคู่กรณีอย่างเดียว ซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุผู้ถือประกันภัยจะต้องจ่ายค่าซ่อมรถเอง อย่างไรก็ตาม ประกันชั้น 3 ยังมีประกัน ชั้น 3 พลัส อีกด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 3 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส ก็คล้ายกับชั้น 2 พลัส ที่เพิ่มความคุ้มครองแก่รถของผู้ที่ถือประกันภัย แต่มีเงื่อนไขว่า อุบุติเหตุนั้น เกิดขึ้นบนท้องถนนเท่านั้น และต้องมีคู่กรณีด้วย นั้นหมายความว่า ถ้าเกิดอุบติเหตุจะต้องมีคู่กรณี มิเช่นนั้นคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนนั้น และในกรณีที่เป็นประกันภัยชั้น 3 พลัส หากคุณเป็นผู้ผิด จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ซึ่งบางบริษัทอาจจะไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูด


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon