ประกันรถยนต์ – ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

posted: 5 years ago
ประกันรถยนต์ – ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

comments

ประกันภัย รถ

A : ประกันรถยนต์ ไม่ทำได้ไหม?

B : ได้ แต่ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆเอง

เวลาเกิดอุบัติเหตุร่างกายได้รับบาดเจ็บเรามักนึกถึงการปฐมพยาบาล แล้วถ้าอุบัติเหตุเกิดกับรถยนต์ของเรา เราควรนึกถึงอะไร? เชื่อว่าผู้อ่านบางท่านจิตตกจนนึกอะไรไม่ออก และถ้าคู่กรณีของเราได้รับบาดเจ็บ งานนี้ต้องเรียกสติกันให้ไวที่สุด มาดูวิธีจัดกระบวนการทางความคิด เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุกันดีกว่า

1. ใจเย็นแต่มีสติ โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์ พร้อมจดชื่อผู้รับแจ้ง วัน เวลาทุกครั้ง กรณีมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์ให้ทราบรายละเอียดและไม่ควรเจรจาตกลงใด ๆ จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ หากท่านจะต้องถูกควบคุมตัวและซื้อความคุ้มครองประกันตัวในคดีอาญา บริษัท ประกันภัยรถยนต์ จะนำหลักทรัพย์มาประกันตัวท่านโดยเร็ว

2. จัดเตรียมรายละเอียดต่างๆของตนและขอชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และทะเบียนรถคู่กรณีทุกครั้ง ซึ่งรายละเอียดนั้นได้แก่ ชื่อผู้เอาประกันภัย และหมายเลขกรมธรรม์ เลขทะเบียน ยี่ห้อ และสีของรถประกัน ชื่อคนขับ และสาเหตุการเกิดโดยย่อ สถานที่เกิดเหตุ จุดที่สังเกตเห็นได้ชัด และจุดนัดหมาย (กรณีต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัท ประกันภัยรถยนต์) ถามชื่อผู้รับแจ้ง พร้อมเวลาที่แจ้ง

3. ท่านควรใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพราะเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุอาจจำเป็นต้องโทรศัพท์หาท่านเพื่อสอบถามราย ละเอียดเส้นทางจากท่าน หรือในกรณีที่ถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี จะได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดี หรือในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ก็จะได้แจ้งต่อหน่วยช่วยเหลือเพื่อนำส่งผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาล

รถ ชน

4. ถ้าหลักฐาน ร่องรอยที่เกิดจากอุบัติเหตุไม่ชัดเจนหรือมีร่องรอยทั้ง 2 ฝ่าย แล้วไม่มีฝ่ายใดยอมรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ห้าม!!เคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ ให้แจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งรถทั้งสองฝ่ายก่อน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งแยกถึงจะเคลื่อนรถออกจากที่เกิดเหตุ และไม่ควรยินยอมหรือทำการตกลงใด ๆ ก่อนได้รับคำยินยอมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยรถยนต์

5. รอพนักงานสำรวจอุบัติเหตุหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการตรวจสอบความเสีย หาย ณ ที่เกิดเหตุ และพนักงานของบริษัท ประกันภัยรถยนต์ จะออกหลักฐานการ จัดซ่อมให้ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานรับแจ้งอุบัติเหตุ โดยทุกครั้งจะได้รับเลขที่และชื่อผู้รับแจ้งเหตุเพื่อไว้อ้างอิงในการติดต่อ คราวต่อไป หากมีผู้บาดเจ็บควรนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว

 

6. ถ้าภายหลังทราบว่าเราเป็นฝ่ายผิด บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ที่เราทำประกันด้วยจะชดใช้ความเสียหายแก่รถของเราและผู้เสียหาย รวมถึงหากมีความบาดเจ็บหรือการสูญเสียชีวิตภายใต้ความคุ้มครองในประกันที่ซื้อไว้ หากเราเป็นฝ่ายถูกบริษัทประกันรถยนต์จะชดใช้ค่าเสียหายรถยนต์ของเรารวมถึงค่ารักษาพยาบาลตามที่พ.ร.บ.คุ้มครอง

7. การซ่อมรถต้องตรวจสอบความเสียหาย พร้อมประเมินราคาก่อนซ่อม หากมีอู่ประจำสามารถให้อู่นั้นเสนอราคาพร้อมนำใบเสนอราคามาตกลงค่าซ่อมด้วย ส่วนการซ่อมอู่นอกเราต้องเป็นผู้สำรองจ่ายค่าซ่อมไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อบริษัทประกันรถยนต์เพื่อทำการจ่ายคืนให้ ยกเว้นกรณีอู่นอกนั้นยินยอมรับค่าซ่อมจากบริษัทโดยตรง


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon