ประกันรถยนต์กับ น้ำท่วม

posted: 5 years ago
ประกันรถยนต์กับ น้ำท่วม

comments

Flood_FeatureImage

Cr. Twitter | westopsmell

อุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้มีให้เห็นไม่เว้นวัน ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดๆ ก็ตามทั้งเมาแล้วขับ ขับเร็ว ความประมาท แต่อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่น ภัยพิบัติต่างๆ ภัยน้ำท่วม หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทำให้รถยนต์ของเรา เกิดความเสียหาย ดังนั้น ประกันรถยนต์ เป็นสิ่งสำคัญ

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง หรือแทบะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นทุกครั้งที่ฝนตกหนักเลยก็ว่าได้ ซึ่งก่อนหน้ามหาอุธกภัยน้ำท่วมในปี 2554 ทั้งบริษัทประกันภัยรถยนต์และผู้ใช้รถยนต์ ต่างก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมกันนัก

เดิมทีความคุ้มครองความเสียหายจากภัยน้ำท่วม จะให้ความคุ้มครองกับรถยนต์ที่ทำประกันชั้น 1 เท่านั้น ซึ่งความคุ้มครองที่ได้รับ บริษัทฯ จะรับผิดชอบซ่อมแซมรถให้กลับสู่สภาพเดิม แต่ถ้าประเมินสภาพรถแล้วพบว่าได้รับความเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมแซมให้สู่สภาพเดิมได้ หรือค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถยนต์ บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้เอาประกัน แต่เดิมนั้น ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2, 2+, 3 และ 3+ จะไม่ได้รับความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม แต่หลังจากปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างๆ ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบกรมธรรม์และเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมเข้ามา

 

ในปัจจุบัน คุณสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองจากภัยน้ำท่วมได้ตามความเหมาะสมจากบริษัทประกันไว้ใจ ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 2, 2+, 3 หรือ 3+ก็ตาม บางบริษัทมีแบบกรมธรรม์คุ้มครองกรณีเกิดภัยน้ำไว้โดยเฉพาะนอกเหนือความคุ้มครองตามกรมธรรม์หลักอีกด้วย

 


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon