ประกันรถยนต์ มีกี่ประเภท

posted: 5 years ago
2,135 views
ประกันรถยนต์ มีกี่ประเภท

comments

ประกันรถยนต์ 5 ประเภท

การ ประกันรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยสามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภทได้ดังนี้
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)
หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติ” คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม
2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ โดยกฎหมายแต่อย่างใด การทำประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักนิยมทำประกันภัยในภาคสมัครใจ

ประเภทของกรมธรรม์และความคุ้มครอง

การ ประกันรถยนต์ มีความคุ้มครองให้เลือก 5 ประเภท คือ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองมากที่สุดทุกกรณี คือ

1. ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ

2. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

3. ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยทุกรูปแบบ

4. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประกันรถ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ผู้เอา ประกันรถยนต์ ประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง คือ

1.ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกและผู้โดยสารในรถ

2.ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่รถเราซ่อมเอง

3.ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้และการสูญหาย

 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้

1.ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

2.ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่รถเราซ่อมเอง

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

ให้ความคุ้มครองประเภทส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน  100,000 บาทต่อครั้ง

ประกันรถยนต์ ประเภท 3 มีความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่า ทำให้ ประกันรถยนต์ ประเภทนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่)

การประกันรถ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือ 2+,3+

ประกันรถยนต์ ประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครองคือ

1.ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ

2.ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

3.ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย สำหรับ 2+ เท่านั้น

4.ความเสียหายของตัวรถยนต์คนเอาประกันภัย แต่ต้องแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น

  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้ เคลมได้ต่อเมื่อมีคู่กรณี ณ. ที่เกิดเหตุและเป็นพาหนะทางบก
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้จะมีค่าเสียหายส่วนแรกอยู่ด้วย ตั้งแต่ 2,000 1,000 และไม่มีค่า เสียหายส่วนแรก ซึ่งต้องศึกษาก่อนทำประกันรถยนต์ประเภทนี้
  • ค่าเสียหายส่วนแรก จะเสียต่อเมื่อต้องเข้า 2 เงื่อนไขนี้ จึงจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้บริษัทประกัน
  1. 1.ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด
  2. 2.ผู้เอาประกันต้องการซ่อมรถตัวเอง

5. ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้  :  ชนเสา ครูดฟุทบาท รอยขีดข่วน  เป็นต้น


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon