ประกันรถยนต์ สำคัญไฉน

posted: 5 years ago
ประกันรถยนต์ สำคัญไฉน

comments

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ปัจจุบันบ้านแทบทุกหลังนอกจากบ้านแล้วมักจะมีรถยนต์อยู่ด้วยอย่างน้อยก็ 1 คัน ต่อบ้านอีก 1 หลัง ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคนในบ้าน และฐานะทางการเงิน เนื่องจากหลาย ๆ ครอบครัวเห็นว่าปัญหาในด้านระบบขนส่งในประเทศไทยที่ไร้การพัฒนาโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็น  รถไฟไทย ขนส่งทางบก และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ส่งผลต่อทั้งสุขภาพจิตและกายกับผู้ที่ต้องใช้รถสาธารณะเป็นประจำทุกวัน พวกเขาจึงมีความฝันว่าการได้มีรถจึงเป็นสิ่งที่น่าวิเศษ แต่เมื่อมีรถยนต์แล้ว ก็ต้องมีการปกป้องคุ้มครองตนเองและคนที่รัก ด้วยการหา ประกันภัยรถยนต์ทั้งดีและถูก มาใช้งาน

อย่างไรก็ตามบนท้องถนนของประเทศไทยกลับมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว จากลักษณะของอุบัติเหตุต่าง ๆ บนถนนไม่ว่าจะเป็นเหตุของเมาแล้วขับช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ปีใหม่ เข้าพรรษาหรือออกพรรษา เป็นต้น เนื่องจากความคึกคะนองของผู้ขับขี่และการใช้ถนน รวมไปจนถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดจากนักแข่งรถที่ไม่รู้จักกฎหมาย รวมไปจนถึงปัญหาจากผู้ขับรถที่ไม่ได้ให้ความเคารพกฎของจราจรเท่าไหร่นัก ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบนท้องถนนของเมืองไทยอยู่เสมอ

ในเมื่อความเสี่ยงของผู้ขับขี่ที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นจึงทำให้หลาย ๆ คนต้องหันมาให้ความสำคัญกับ ประกันรถยนต์ กันมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นอก และมั่นใจให้กับผู้ขับขี่บนท้องถนน รวมไปจนถึงการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน ภรรยา หรือใครก็ตามที่ได้โดยสารมาด้วยรถที่ของเรา ดังนั้นจึงถือได้ว่า ประกันสำหรับรถยนต์ นั้นมีความสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

เนื่องจากหากรถของผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ นานาก็ทางบริษัทประกันก็จะทำการรับผิดชอบ ความเสียหายให้เกือบทั้งหมด แต่ก็อาจจะมีในบางอุบัติเหตุที่ ประกันรถยนต์ ไม่ทำการคุ้มครองซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทว่าจะครอบคลุมในด้านใดบ้าง ซึ่งมักจะมีทั้งแบบที่เหมือนกัน คล้ายกัน และแตกต่างกันออกไป ในแต่ละ บริษัทประกันภัยรถยนต์ รวมไปจนถึงเบื้ยประกันที่จะต้องเสียในแต่ละปีอีกด้วย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน

ประกันรถยนต์ ภาคบังคับ

 ประกันรถยนต์ภาคบังคับ เป็นประกันที่ทางภาครัฐบังคับให้ทุกคนที่มีรถไม่ว่าจะกี่คันก็ตาม จะต้องมีประกันรูปแบบนี้ติดอยู่บนรถเสมอ ตามพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ. นั่นเอง ซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนก็จะต้องถูกจับและปรับ ตามขนาดของรถ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป ในแต่ละประเภทของรถ

ประกันรถยนต์สำคัญอย่างไร

ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ สมัครใจ เป็นประกันที่ทางภาครัฐไม่ได้บังคับให้ประชาชนที่มีรถคันแรกทุกคน ต้องทำเสมอไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะเลือกที่จะมี หรือไม่ก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน อัตราความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งบนถนน บุคคลในครอบครัว และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยจะแบ่งออกเป็นง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

  • ประกันรถยนต์ ชั้นที่ 1 – ชั้น 1 เป็น ประกันรถยนต์ ที่ถือได้ว่ามีการคุ้มครองที่ค่อนข้างจะครอบคลุมมากที่สุด เพราะจะคุ้มครองทั้งเจ้าของรถ และคู่กรณี รวมไปจนถึงคุ้มครองเหตุร้ายต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น อย่างเช่น การโจรกรรม ภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะให้ความคุ้มครองกับ รถเก๋ง หรือ รถกระบะ แบบส่วนบุคคลเท่านั้น อย่างไรก็ตามในเมื่อเป็น ประกันชั้น 1 ราคาของเบี้ยประกันก็มักจะค่อนข้างที่สูงอยู่พอสมควร
  • ประกันรถยนต์ ชั้นที่ 2 – ชั้น 2 เป็นถือได้ว่เป็นประกันที่ใกล้เคียงกับแบบแรกพอสมควร เพราะการคุ้มครองจะให้ความคุ้มครองที่คล้าย ๆ กับแบบแรก ไม่ว่าจะเป็น การป้องกันการโจรกรรม ภัยธรรมชาติ รวมไปจนถึงคุ้มครองทั้งคู่กรณี และผู้เอาประกัน แต่จะไม่คุ้มครองรถเมื่อได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
  • ประกันรถยนต์ ชั้นที่ 3 – ชั้นที่ 3 ถือได้ว่าเป็นแบบประกันที่ค่อนข้างจะต่างจาก 2 แบบแรกอยู่พอสมควร เพราะบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองตัวรถ และการรักษาพยายามให้กับคู่กรณี แต่สำหรับผู้เอาประกันจะได้รับการคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมการคุ้มครองความเสียหายของรถ โดยการคุ้มครองนั้นผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่าชอบวงเงินรูปแบบใด

ทั้ง 3 เป็นแบบประกันเบื้องต้นที่มักจะได้รับความนิยม ทั้งที่อันที่จริงแล้วจะมีอยู่ด้วยกันหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 5 หรือแบบ 2+ 3+ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งการคุ้มครองก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเอาประกัน อัตราค่าเบี้ยของประกัน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประกันภัยรถยนต์จะมีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในสมัยนี้ โดยที่ไม่รู้เลยว่าปัญหาดังกล่าวที่ได้ว่าไว้นั้น อาจจะมาจากพฤติกรรมโดยตรงของผู้ใช้ถนนเอง ไม่ว่าจะเป็น การไม่เคารพกฎจราจร การขับรถเร็วเกินกว่าที่รัฐได้กำหนด การไม่ตรวจสอบหรือเช็คสมรรถสภาพของเครื่องยนต์ รวมไปจนถึงปัญหาของอาการเมาแล้วขับที่มักจะเป็นตัวเร่งปัญหาดังกล่าวให้เกิดขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวและสร้างความปลอดภัยให้กับครอบครัวก็อาจจะต้องเปลี่ยนลักษณะนิสัยดังกล่าว


avatar
by เก่ง ทองเจือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon