ปัญหาหนักใจเลือก ประกันรถยนต์ อย่างไรดี

posted: 5 years ago
ปัญหาหนักใจเลือก ประกันรถยนต์ อย่างไรดี

comments

ประกันรถยนต์ แบบไหนดี

หลังจากที่เราถอยรถมาใหม่ๆย่อมมีความรู้สึกหวง รักษาอย่างดี มีความคิดที่จะทำ ประกันรถยนต์ เผื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะได้หวังพึ่งบริษัทประกันในการเคลม การเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งใครๆก็อยากลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับประกันรถยนต์กันก่อน  การ ประกันรถยนต์ คือการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ จำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การ ประกันรถยนต์ ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)  หมายความถึง การ ประกันรถยนต์ ที่ถูกบังคับโดยกฏหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฏหมายที่เรียกว่า”พระราชบัญญัติ” คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม

2. การ ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)  หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์  ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับ โดย กฏหมาย แต่อย่างใด ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ การประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในตลาดประกันภัยในปัจจุบันนี้เป็นการ ประกันภัยในภาคสมัครใจ

การศึกษารายละเอียดของประกันรถ ควรเริ่มจากการสอบถามตัวแทนขายประกันพร้อมกับศึกษารายละเอียดในเวลาเดียวกัน เผื่อเงื่อนไขที่บริษัทให้มานั้นใช้ภาษาที่กำกวม ไม่ชัดเจน ก็จะได้ถามโดยทันที เพราะปัญหาระหว่างบริษัทประกันกับลูกค้าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ตัวแทนขายเลือกที่จะใช้ถ้อยคำทางการตลาดเพื่อชักจูงให้ลูกค้าซื้อประกันของตนโดยอ้างแต่สิทธิพิเศษ

เลือกทำ ประกันรถยนต์

การเรียกเก็บเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันไป เช่น จะเป็นอายุของผู้ที่ต้องการจะทำประกัน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งในการ พิจารณาของบริษัทประกันที่มีมาตรฐานในการลดค่าธรรมเนียมการเอาประกัน ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุ ประเภทของรถเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อัตราค่าธรรมเนียมในการรับประกัน ต่างกัน โดยทั่วไปในบรรดารถเก๋งหรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริษัทประกันจะจัดแบ่งกลุ่มรถออกเป็นกลุ่มๆ แน่นอนว่ารถที่ซ่อมยาก อะไหล่แพง ค่าเบี้ยประกันก็ย่อมจะสูงกว่ารถที่อะไหล่ถูก ระบบไม่ซับซ้อน

เหตุผลหลักที่ลูกค้าได้ซื้อ ประกันรถยนต์ ส่วนใหญ่มักถูกกำหนดโดยบริษัทไฟแนนซ์หรือผู้ให้สินเชื่อในการเช่าซื้อประกันภัยฟรีที่เป็นแคมเปญควบคู่กับการซื้อรถ  บางคนเลือกหาที่ชอบเอง  หรือเลือกเจรจากับบริษัทที่ให้เงื่อนไขที่ดี สำหรับการเหมารวมทำประกันรถหลายๆ คัน

การเลือก ประกันรถยนต์ หากหลงเชื่อคำเชิญชวนจากผู้ขายประกันอาจตกเป็นเหยื่อได้โดยไม่รู้ตัว บางคนก็โทรมาหลอกโดยอ้างชื่อบริษัทประกันบังหน้า ฉะนั้น ในการทำธุรกรรมการเงินใดๆเราควรตรวจสอบที่มาและรายละเอียดอย่างรอบครอบเพราะมีผู้เสียหายจากกลุ่มคนเหล่านี้มากมาย


avatar
by เก่ง ทองเจือ
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon