ประกันรถยนต์ แบบใหม่

posted: 5 years ago
ประกันรถยนต์ แบบใหม่

comments

ประกันรถยนต์

รู้หรือไม่ มี กรมธรรม์ ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจมีแบบใหม่มาแล้วนะ !

ประกันรถยนต์ นั้นมีสองแบบคือภาคบังคับ และภาคสมัครใจ จะอธิบายคร่าวๆ ให้อ่านดังนี้

ประกันรถยนต์ ภาคบังคับหรือเรียกว่า พ.ร.บ. เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า”พระราชบัญญัติ” คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอนรวดเร็ว และเป็นธรรม

ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ หมายถึง การ ประกันรถยนต์ ที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์  ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมาย แต่อย่างใด การ ประกันรถยนต์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดประกันภัยในปัจจุบันนี้เป็นการประกันภัยในภาคสมัครใจ

แต่รู้ไหม ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจแบบใหม่เป็นอย่างไรอยากรู้กันล่ะสิ

การ ประกันรถยนต์ แบบใหม่มี 2 แบบ มาดูกันแบบแรกกันว่าเป็นอย่างไร

กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่

 

เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้ขับขี่เสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยรถยนต์

ตัวอย่างเช่น ถ้าขับรถแล้วไปชนกับใครเข้าละก็สามารถเรียกประกันได้เลยไม่จำเป็นมีชื่ออยู่ในผู้เอาประกันภัยของรถยนต์คันนั้นๆ

กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคุ้มครองแต่ผู้เอา ประกันรถยนต์ ต้องร่วมรับผิดต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย กรมธรรม์แบบนี้ผู้เอา ประกันรถยนต์ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ ไม่เกิน 2 คน

ตัวอย่างเช่น ถ้าขับรถแล้วไปชนกับใครเข้า คนที่มีชื่อที่ระบุในกรมธรรม์ต้องมีส่วนรับผิดในอุบัติเหตุนั้นๆ ถ้าหากลงชื่อ 2 คน ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับท่าน

การเลือกซื้อกรมธรรม์รถยนต์นั้นต้องศึกษาให้ดีถึงข้อในการ ประกันรถยนต์ ของเราและเหมาะที่สุดสำหรับการสไตล์การใช้รถของเรา


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon