ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองคุณได้อย่างไร

posted: 5 years ago
ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองคุณได้อย่างไร

comments

การประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมหลายอย่าง โดยส่วนมากแล้วเป็นการประกันอุบัติเหตุทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวกับ การประกันรถยนต์

แต่ว่าสามารถซื้อเป็นส่วนเพิ่มเติมจากประกันภัยรถยนต์ได้เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งกว่า โดยประกันอุบัติเหตุ จะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 โดย อบ. 1 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่า อบ. 2 โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

แบบ อบ. 1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง ได้แก่

 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 2. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
 3. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน และ
 4. การรักษาพยาบาล

ส่วนแบบ อบ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว, การสูญเสียการรับฟังเสียง, การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน สำหรับในกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะแบบ อบ. 1 เท่านั้น

การ ประกันอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยเห็นว่า ตนไม่มีความเสี่ยงภัยในการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย ก็สามารถที่จะไม่เอาประกันภัยในส่วนนี้ได้ โดยผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยไป

ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์

การประกันภัยอุบัติเหตุ จะมุ่งให้ความคุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น

ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิเช่น

 1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การแท้งลูก
 4. สงคราม การปฏิบัติ การกบฎ
 5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
 6. การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
 7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น
 8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์
 10. ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
 11. ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงครามหากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

หากผู้เอาประกันภัยต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นก็สามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติมเพื่อขอขยายความคุ้มครองได้ แต่ทั้งนี้การขอขยายความคุ้มครองนั้นสามารถทำได้เพียง 5 กรณีเท่านั้น ได้แก่

 1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 2. การจลาจล การนัดหยุดงาน
 3. การสงคราม
 4. การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 5. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

ประกันอุบัติเหตุรูปแบบต่างๆ

เราทราบดีอยู่ ว่ามี อุบัติเหตุ หลายรูปแบบที่บริษัทประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครอง การซื้อ ประกันอุบัติเหตุ แต่ละครั้งก็ต้องคำนึงถึงข้อยกเว้นเหล่านี้ เพื่อความคุ้มค่าของผู้เอาประกันนั่นเอง ต่อไปนี้เป็นสาเหตุหลายๆอย่างที่บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครอง

สาเหตุของอุบัติเหตุที่บริษัทประกันไม่คุ้มครอง

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยที่อยู่ภายใต้ของฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้

2. การฆ่าตัวตาย  พยายามฆ่าตัวตาย  หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง

3. การได้รับเชื้อโรคต่างๆ  เว้นแต่การติดเชื้อ หรือมีหนอง  หรือบาดทะยัก  หรือโรคกลัวน้ำซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับจากอุบัติเหตุ

4. การได้รับรักษาทางเวชกรรม  หรือศัลยกรรม  เว้นแต่  ที่จำเป็นต้องกระทำเนื่องมาจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

5. การแท้งลูก

6. รักษาฟัน  การรักษารากฟัน  การเปลี่ยน หรือใส่ฟันปลอม  เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

7. ปวดหลัง  อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท  กระดูกสันหลังเคลื่อน  กระดูกสันหลังเสื่อม  กระดูกสันหลังอักเสบ  เว้นแต่มีการแตกหัก  หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

8. สงคราม  ( ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม )      การรุกราน  หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ  สงครามกลางเมือง  การปฏิวัติ  การกบฏ  การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล  การจลาจล  การนัดหยุดงาน

9. อาวุธนิวเคลียร์  การแผ่รังสี  หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ  อันเนื่องมาจากการเผาของเชื้อเพลิง  และกรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่ไม่คุ้มครอง

–  ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า

– แข่งรถ (Car racing)  หรือ การแข่งเรือทุกชนิด  แข่งม้า

– เล่นหรือแข่งสกี  ทุกชนิด แข่งเสก็ต  ชกมวยอาชีพ  โดดร่ม  ( เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิตในเหตุการณ์ฉุกเฉิน )

– ขณะขึ้น หรือ ลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน  หรือเครื่องร่อน  เล่นบันจี้จั๊มพ์  ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย  ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

– ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

– ขณะที่ผู้เอา ประกันภัย กำลังขึ้น  หรือลง  หรือขณะโดนสารอยู่ในอากาศยานที่ยังไมได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร  และ มิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม  หรือ ขณะที่ถูกจับกุม  หรือ หลบหนีการจับกุม

ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร  ตำรวจ  หรืออาสาสมัคร  หรือการปราบปรามนั้น  เกิน  30  วัน

บริษัทจะคืนเบี้ยประกัน  ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม  หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น  ส่วนหลังจากนั้น  ให้กรมธรรม์มีผลบังคับต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาปรันภัยที่กำหนดไว้ในตาราง

คลิกเพื่อแชร์


avatar
by เก่ง ทองเจือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon