ประกันชั้น 1 กับความเข้าใจผิดๆ

posted: 5 years ago
7,386 views
ประกันชั้น 1 กับความเข้าใจผิดๆ

comments

ประกันชั้น 1

ทุกครั้งที่เอ่ยถึง “การประกันภัยรถยนต์” หลายๆ คนมักมี ประกันชั้น 1 เป็นตัวเลือกอยู่ในใจอันดับต้นๆ เสมอ เพราะได้ขึ้นชื่อว่า “ชั้น 1” ทำใครๆ มักหลงเข้าใจว่าหากมีไว้ในครอบครองแล้วจะทำให้มั่นใจหายห่วงตลอดทุกชั่วโมงยามที่อยู่หลังพวงมาลัย แต่แท้จริงแล้ว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หรือหากเรียกให้ดูเป็นกลางกว่านั้นก็คือ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 นั้น ก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในทุกกรณีเสมอไป อย่างไรก็ตาม เราพบว่ายังมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของประกันชนิดนี้อยู่มาก คราวนี้เราเลยจะมาสร้างความกระจ่างให้แก่ความเชื่อบางประการของผู้ใช้รถใช้ถนน

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันชั้น 1 กับขอบเขตความคุ้มครองเบื้องต้น

  • คุ้มครองตัวรถคันที่เอาประกันฯ กรณีเกิดอุบัติเหตุ สูญหาย หรือถูกไฟไหม้
  • คุ้มครองบุคคลที่ 3 ไม่ว่าจะนั่งอยู่ในรถคันที่เอาประกันฯ หรืออยู่นอกรถ
  • คุ้มครองตัวรถและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 ในกรณีที่รถคันที่เอาประกันฯ เป็นฝ่ายผิด

หากเห็นเพียงเท่านี้ ก็อาจดูเหมือนว่า ประกันรถชั้น 1 นั้นให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากพอแล้ว แต่แท้จริงแล้วยังมีเงื่อนไขต่างๆ อีกมากมายที่ประกันฯ ชนิดนี้จะยกเว้นไม่ได้ให้ความคุ้มครอง โดยอาจต้องสืบกลับไปว่า ใครเป็นฝ่ายผิด หรือผู้เอาประกันฯ ตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อหวังเอาเงินชดเชยจากการประกันหรือไม่ เป็นต้น

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างกรณีความเสียหายที่พบได้บ่อยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และยังคงเป็นข้อสงสัยสำหรับใครหลายคนที่ทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ 2 กรณีใหญ่ๆ ดังนี้

ทรัพย์สินที่อยู่ในรถจะได้รับความคุ้มครองไหม:

  • ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูก บริษัทประกันฯ จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดต่อตัวรถคันที่เอาประกันฯ เท่านั้น โดยเราจะต้องไปเรียกร้องความเสียหายของทรัพย์สินอื่นๆ จากคู่กรณีเอาเอง
  • ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด ประกันชั้น 1 จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคู่กรณีรวมไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ในรถของคู่กรณีด้วย

 

ไม่มีใบขับขี่ จะได้รับความคุ้มครองไหม:

  • ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด และมีใบขับขี่ ไม่ว่าคู่กรณีจะมีใบขับขี่หรือไม่ หรือแม้แต่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน บริษัทผู้รับเอาประกันฯ ของเรา ก็ยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีอยู่ดี
  • ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด และไม่มีใบขับขี่ โดยเบื้องต้นแล้ว บริษัทประกันฯ จะไม่รับชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขปลีกย่อยที่เป็นข้อยกเว้นตามแต่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เราทำ

จะเห็นได้ว่า การทำประกันชั้น 1 นั้นไม่สามารถให้ความคุ้มครองเราได้ในทุกกรณีเสมอไป ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจกับประกันประเภทนี้เสียใหม่ พร้อมทั้งศึกษาถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon