ประกาศยกเว้นภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ!

posted: 2 years ago
ประกาศยกเว้นภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ!

comments

ถ้าพูดถึงสวัสดิการของอาชีพ “มนุษย์เงินเดือน” ที่อาชีพอื่นๆ ไม่มีก็คือ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund หรือ PVF)” ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆ เพราะจะเป็นตัวช่วยให้เก็บเงินเพื่อเป้าหมายเกษียณได้ดีจริงๆ นอกจากจะมีข้อดีที่ช่วยบังคับให้เราเก็บเงินแล้ว ก็ยังมีนายจ้างช่วยจ่ายเงินให้เราเก็บเงินอีกด้วย แปลว่าได้ประโยชน์ 2 เด้งกันเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่รู้กันว่า PVF มีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเราเป็นสมาชิก PVF ไม่ครบตามที่กองทุนกำหนดจะต้องมีเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจว่า เงินที่เข้าถูกหักเข้ากองทุนทุกเดือนจะเรียกว่า “เงินสะสม” และที่นายจ้างช่วยฝากให้ทุกเดือนจะเรียกว่า “เงินสมทบ” และถ้าเงินทั้ง 2 ส่วนไปลงทุนแล้วมีกำไรเราจะเรียกว่า “ผลประโยชน์เงินสะสม” และ “ผลประโยชน์เงินสมทบ”

โดยถ้าเราจากออกจากสมาชิกของ PVF ก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์และเป็นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี เราจะต้องนำ “เงินสมทบ” + “ผลประโยชน์เงินสะสม” + “ผลประโยชน์เงินสมทบ” มารวมกับเงินได้ประเภทอื่นๆ แล้วนำไปเสียภาษีปลายปี

Saving for Financial Freedom

แต่ถ้าเราจากออกจากสมาชิกของ PVF ก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์แต่ว่าเป็นสมาชิกมามากกว่า 5 ปี เรามีสิทธิ์ที่จะไม่นำ  “เงินสมทบ” + “ผลประโยชน์เงินสะสม” + “ผลประโยชน์เงินสมทบ” ไปรวมคิดภาษีกับเงินได้ประเภทอื่นได้ โดยมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่ากับ 7,000 บาทคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน เหลือเท่าใดให้หักค่าใช้จ่ายอีกร้อยละ 50 ของเงินที่เหลือนั้น แล้วคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ทั้งนี้ จำนวนวันทำงานตั้งแต่ 183 วันขึ้นไป นับเป็น 1 ปี น้อยกว่า 183 ให้ปัดทิ้ง

ตัวอย่างเช่นเมื่อเราออกจากสมาชิกของ PVF ได้เงินรวมทั้ง 3 ก้อนเท่ากับ 200,000 บาทและเราเป็นสมาชิกมาทั้งหมด 10 ปี เราสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ก้อนแรกคือ 70,000 บาท (7,000 x 10 ปี) ก็จะเท่ากับ 130,000 บาท จากนั้นเราก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้อีก 50% ก็จะเท่ากับ 65,000 บาท เราก็สามารถนำ 65,000 บาทไปคิดภาษีแยกตามฐานปกติได้เลย

Businessman hand holding coin tree.

แต่ถ้าเราออกจากสมาชิกตอนอายุ 55 ปีเราจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน และนั่นหมายความว่าถ้าเราทำงานจนถึงอายุ 50 ปี เราก็สามารถให้เงินเราอยู่ในกองทุนไปก่อน โดยยังไม่ออกจากสมาชิก (ขายออก) แล้วพออายุ 55 ปี เราก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้แต่อย่างใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทว่าสามารถให้เราเป็นสมาชิกให้รูปแบบนี้ได้หรือไม่ด้วย

แต่ตอนนี้มีข่าวดีออกมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ เราสามารถออกจากสมาชิก PVF แล้วเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในกรณีที่เราออกจากสมาชิก PVF ก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ แต่เงื่อนไขก็คือเราต้องนำเงินก้อนดังกล่าวนำมาเข้า Retirement Mutual fund (RMF) ก็จะได้ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน แล้วเงินที่เราย้ายมาก็จะเข้าเงื่อนไขของ RMF แทนก็คือขายออกได้เมื่อถือเป็นระยะอย่างน้อย 5 ปี และอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ส่วนตัวคิดว่าเป็นทางออกที่ดีมากๆ เพราะถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็น หลัก”ประกันยามเกษียณ” ช่วยลดภาระการพึ่งพารัฐบาลได้มากอยู่พอสมควร และยอมรับกับแนวโน้มของสังคมไทยที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วการเก็บเงินไม่ใช่การบังคับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเก็บกันสักเท่าไหร่ ดังนั้นวิธีการเก็บเงินที่ดีที่สุดก็คือการบังคับเนี่ยแหละ


avatar
by JK, CFP®
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon