รู้ยัง??? 13 มีนาคม เป็น วันช้างไทย

posted: 3 years ago
2,979 views
รู้ยัง??? 13 มีนาคม เป็น วันช้างไทย

comments

ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า? เชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องเพลงนี้กันได้หมดแหละเนอะ! แต่รู้หรือเปล่าว่า วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีนั้น ถูกกำหนดให้เป็นวันช้างไทยเพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน เรามาทำความรู้จักกับความสำคัญและความเป็นมาของวันช้างไทยกันดีกว่า

ความเป็นมาของ วันช้างไทย

วันช้างไทย เกิดขึ้นจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย ได้เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจ รัก และหวงแหน ตลอดจนให้ความสำคัญในการช่วยเหลืออนุรักษ์ ช้างไทย ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประจำชาติกันมากขึ้น

วันช้างไทย
ครอบครัวของช้าง

ในครั้งแรกทางคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้เอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชมาเป็นวันช้างไทย แต่วันดังกล่าวนั้นได้ไปตรงกับวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาเลื่อนมาเป็นวันอื่น ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ทางคณะรัฐมนตรีได้มมีมติเห็นชอบให้กำหนด วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ และได้มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นเป็น “วันช้างไทย” โดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

สำหรับประเทศไทยแล้วช้างนับว่าเป็นสัตว์คู่บ้าน คู่เมืองมาตั้งแต่อดีต การจัดตั้งวันช้างไทยขึ้นนั้น เปรียบได้กับการยกย่องให้เกียรติสัตว์ที่มีความสำคัญนี้อีกครั้ง เพราะในอดีตช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศชาติอีกด้วย

วันช้างไทย
ช้างที่มีการแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็ม

ความสำคัญของช้างไทย

ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งยังใช้ชื่อเป็นสยามประเทศ ได้เคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก ชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ ช้างเผือกจึงได้รับการยงย่องและได้รับเกียรติเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า

ช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย

ในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทย ได้มีการจารึกไว้ว่า ช้างได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องเอกราชและให้ความเป็นชาติแก่ปวงชนชาวไทยในหลายยุคหลายสมัย อาทิเช่น สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงเจ้าพระยาปราหงสาวดี ช้างทรงคู่บารมีเข้าทำศึกยุทธหัตถีเพื่อรักษาเอกราชของไทย หรือในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงรวบรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่นและมั่นคง บนหลังช้างทรงพระที่นั่ง เป็นต้น

วันช้างไทย
ภาพช้างแกะสลัก

ช้างในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ

เมื่อแรกเริ่มการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการใช้ช้างเป็นพาหนะสำคัญในการอัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฎิมากรแก้วมรกตมาสถิตย์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งนอกจากนี้ช้างยังมีความสำคัญในงานพระราชพิธีต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานพระราชพิธีฉัตรมงคล ที่จำต้องนำช้างเผือกมาแต่งเครื่องคชาภรณ์ เพื่อไปบืนที่แท่นเกยช้างด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพระเกียรติยศ

ช้างสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเสด็จประพาส ณ ประเทศสิงคโปร์ และเมืองเบตาเวีย หรือ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ทรงได้พระราชทานช้างสำริดให้แก่ทั้ง 2 ประเทศ

วันช้างไทย
ช้างน้อยกำลังอาบน้ำ

ช้างใช้เป็นพาหนะในการคมนาคม

ในยุคสมัยที่การคมนาคมยังไม่เจริญรุ่งเรื่องเทียบเท่ากับในปัจจุบัน ช้าง คือพาหนะที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับมนุษย์ เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีพละกำลังมหาศาล ช้างจึงสามารถชส่งสิ่งของต่างๆที่มีปริมาณมากได้อย่างอดทนและเข้มแข็ง

นอกจากนี้ในวันช้างไทยทางหน่วยงานรัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมากมาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสะโตกช้างหรือขันโตกช้างของทางภาพเหนือ หรือจะเป็นการจัดแสดงโชว์ช้างๆต่างๆ เพื่อให้ได้เห็นถึงความน่ารักและความสามารถอันหลากหลายของช้างไทยอีกด้วย


avatar
by ...Love Scenes...
เพราะ 'ความรัก' คือ ฉากหนึ่งของชีวิต...(^3^)
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon