รู้ยัง!? 10 ประเทศที่ประชาชน มีความสุข ที่สุดในโลก

posted: 3 years ago
รู้ยัง!? 10 ประเทศที่ประชาชน มีความสุข ที่สุดในโลก

comments

มีความสุข

World Happiness Report 2015 หรือการจัดอันดับเมืองที่ประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกประจำปี 2015 ซึ่งจัดทำโดยเครือข่าย Sustainable Solutions Network โดยวิเคราะห์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความอิสระในการใช้ชีวิต ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อายุขัยเฉลี่ย และความสุขเชิงอัตวิสัยของประชาชนผ่านการทำแบบสอบถาม ตลอดจนค่า GDP ภายในประเทศ สวัสดิการสังคม และระดับการคอรัปชั่น จากทั้งหมด 158 ประเทศทั่วโลก ซึ่งวันนี้เราได้นำแชมป์ 10 อันดับประเทศที่ประชาชน มีความสุข ที่สุดในโลกมาให้ได้รู้กัน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: 20 เคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นท่องเที่ยวต่างประเทศ 30 ประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าชื่อถนนแปลกๆ 14 สายที่ตั้งชื่อตามตัวละครจาก Lord of the Rings

Viriyah Insurance

10. ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยมีชาวออสเตรเลียออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึง 92% ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ชาวออสเตรเลียกว่า 92% รู้ว่าจะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงานใดเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ ออสเตรเลียอยู่เหนือค่าเฉลี่ยในด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ส่วนในด้านของความสุขเชิงอัตวิสัย สุขภาพ การศึกษา หรือการงาน ก็จัดว่าอยู่ในอันดับที่สูงเช่นเดียวกัน

มีความสุข
Australia

9. นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ได้คะแนนในด้านสุขภาพของประชากรสูงสุด และโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยของมลพิษในอากาศอยู่ที่ 10.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วไปอยู่ที่ 20.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยิ่งไปกว่านั้น จากผลสำรวยังระบุไว้ด้วยว่า 89% ชาวนิวซีแลนด์พึงพอใจในคุณภาพของน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ส่วนในด้านของการมีส่วนร่วมของพลเมือง ความปลอดภัย การศึกษา การงาน และความสุขเชิงอัตวิสัย ก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่สูงมากเช่นกัน

มีความสุข
New Zealand

8. สวีเดน

สวีเดนครองอันดับ 1 ในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอยู่เหนือค่ามาตรฐานในหลายด้านด้วยกัน ทั้งด้านการศึกษา ความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน สุขภาพ การงาน และที่อยู่อาศัย ในด้านการมีส่วนร่วมของพลเมือง ก็ได้มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงถึง 86% ของประชากรทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น รายได้เฉลี่ยของผู้มีรายได้สูงกับผู้มีรายได้น้อยก็ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

มีความสุข
Sweden

7. เนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์อยู่เหนือค่าเฉลี่ยในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน อัตราการจ้างงาน รายได้ ที่อยู่อาศัย การศึกษา ความสุขเชิงอัตวิสัย สุขภาพ และการเชื่อมต่อทางสังคม แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของพลเมือง เพราะมากกว่า 90% ของพลเมืองรู้ว่าจะต้องดำเนินการที่หน่วยงานใดเมื่อมีปัญหา และกว่า 75% ออกมาใช่สิทธิในการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 68%

มีความสุข
Netherlands

6. ฟินแลนด์

ฟินแลนด์ยังคงให้ความสำคัญในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนอยู่ที่ 529 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 497 คะแนน นอกจากการศึกษาแล้ว ในด้านของความสุขเชิงอัตวิสัย การมีส่วนร่วมของพลเมือง คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน รวมไปถึงด้านการเชื่อมต่อกับสังคมก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่สูงเช่นเดียวกัน

มีความสุข
Finland

 

Bangkok Insurance

 

5. แคนาดา

จากรายงานด้านสุขภาพระบุว่า 89% ของชาวแคนาดามีความสุขและสุขภาพดี โดยสูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่ 69% นอกจากนี้ยังมีอัตราการทำร้ายร่างกายต่ำที่สุดในบรรดาประเทศทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ 1.3% เท่านั้นเมื่อปีที่แล้ว

มีความสุข
Canada

4. นอร์เวย์

ประเทศที่ยังคงคุณภาพไว้ได้ในทุกมิติด้วยอัตราการมีส่วนร่วมของพลเมือง การเชื่อมต่อทางสังคม คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ความสุขเชิงอัตวิสัย ความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน และอื่น ๆ อีกหลายปัจจัย โดย 82% ของประชากรในช่วงอายุ 25-64 ปี จบการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีความสุข
Norway

3. เดนมาร์ก

แชมป์เก่าเมื่อปี 2014 ถึงแม้จะอันดับจะตกลง แต่ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในด้านความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน ซึ่งมีการร้องเรียนเรื่องชั่วโมงงานเพียง 2% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้ เดนมาร์กก็ยังคงอยู่เหนือค่ามาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของพลเมือง การศึกษา การจ้างงาน รายได้ และความปลอดภัยอีกด้วย

มีความสุข
Denmark

2. ไอซ์แลนด์

ในดัชนีชีวิตที่ดีกว่า (Better Life Index) ไอซ์แลนด์ครองอันดับ 1 ในด้านการงานและรายได้ และอยู่เหนือค่ามาตรฐานในด้านความสุขเชิงอัตวิสัย การเชื่อมต่อทางสังคม สุขภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของพลเมือง และการศึกษา โดยค่าความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของชาวไอซ์แลนด์อยู่ที่ 7.5 เต็ม 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในคะแนนที่สูงที่สุดที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เคยวัดได้ จากค่าเฉลี่ยทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 6.6

มีความสุข
Iceland

1. สวิตเซอร์แลนด์

และแชมป์ของเราปีนี้ก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง โดยมีคะแนนสูงสุดในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น ความสุขเชิงอัตวิสัย อัตราการจ้างงาน รายได้ สุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัยของคนในประเทศ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และกว่า 96% ของพลเมืองรู้ว่าพวกเขาควรดำเนินการที่หน่วยงานใดเมื่อมีปัญหา จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงทำให้สวิตเซอร์แลนด์ครองแชมป์อันดับ 1 ในบรรดาประเทศที่ประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกนั่นเอง

มีความสุข
Switzerland

 

ใคร ๆ ต่างก็อยากมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันออกกลาง ชาวยุโรป ชาวเอเชีย หรือแม้แค่คุณคนไทยที่อยู่ในอันดับที่ 34 ก็ตาม ดังนั้นเพื่อให้อันดับความสุขของคนไทยไต่ขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ เราก็จำเป็นต้องแก้ปัญหาทั้งหลายที่เป็นปัจจัยถ่วง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษา สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของพลเมือง ตลอดจนปัญหาการคอรัปชั่น ฯลฯ ทั้งนี้ คุณสามารถเริ่มต้นที่ตัวคุณเอง เพื่อความสุขของคุณ ก่อนจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนของทั้งสังคมได้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon