กัญชาถูกกฎหมาย รัฐนำร่องปลูก 5,000 ไร่ในเขตทหาร

posted: 1 year ago
กัญชาถูกกฎหมาย รัฐนำร่องปลูก 5,000 ไร่ในเขตทหาร

comments

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เปิดเผยว่า วันที่ 10 ก.พ. 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติมอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณภาพร่วมทำโครงการปลูกกัญชา ในพื้นที่นำร่อง 5,000 ไร่ ที่จังหวัดสกลนคร เขตพื้นที่ทหาร ซึ่งการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกเกิดภายหลังนำคณะเข้าพบนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และผู้บริหารระดับสูงเข้าหารือกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 4 หรือประเภท 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2561


 


กัญชาถูกกฎหมาย รัฐนำร่องปลูก 5,000 ไร่ในเขตทหาร ส่งเสริมการปลูกเป็นยา
Credit: CatDumb.com

โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สามารถอนุญาตให้มีการเพาะปลูกพืชกัญชาเพื่อสกัดเป็นยารักษาโรคในพื้นที่ที่รัฐมนตรีกำหนด โดยมีความเห็นร่วมกันว่าพื้นที่กำหนดพื้นที่แรกคือ จ.สกลนคร เพราะเป็นต้นน้ำแม่น้ำสงคราม เทือกเขาภูพานเป็นแหล่งกำเนิดพันธุ์พืชกัญชาที่ดีที่สุดในอดีตและในประวัติศาสตร์ได้มีการพูดถึงหลายครั้ง แม้แต่ตอนนี้ในป่าเขาก็ยังมีต้นกัญชาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ ถึงแม้จะมีกฎหมายหวงห้ามแต่ธรรมชาติก็ยังดำรงอยู่ จึงจะใช้พื้นที่ จ.สกลนคร นำร่องส่งเสริมการปลูกพืชกัญชา โดยประกาศให้อยู่ในเขตทหารก่อน ซึ่งจะทำให้ควบคุมได้ง่าย พร้อมทั้งต้องตั้งกรรมการควบคุมให้ใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลุดรอดของสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

 

 

 

 


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon