ปัญหาหนี้ครัวเรือนกระทบรากหญ้า กำลังซื้อถดถอย

posted: 1 year ago
ปัญหาหนี้ครัวเรือนกระทบรากหญ้า กำลังซื้อถดถอย

comments

แม้ว่าในปีนี้ภาครัฐมีการลงทุนเมกะโปรเจกต์ แต่ภาคเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมามากนัก โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือนก็ยังมีอยู่มากในกลุ่มระดับกลางลงมาจนถึงระดับล่าง และจากผลสำรวจจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กพบว่า สาเหตุที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตช้าลงอาจเป็นเพราะขาดการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงค่าจ้างแรงงานมีมูลค่าต่ำ และปัญหาหนี้ที่มีอยู่มาก ขณะที่บริษัทห้างร้านต่างๆ เองก็มีหนี้สินพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา จีดีพีจะเพิ่มขึ้น 3.8% ก็ตามอย่างไรก็ตามแม้ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีในปี 2560 จะลดต่ำลงจากปี 2559 แต่ภาระหนี้สินของครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ทำให้ กำลังซื้อและบรรยากาศของการใช้จ่ายภาคเอกชนอาจมีกรอบการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจำกัด โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ก็ยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อรายย่อย ทั้งในส่วนของสินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อดูแลประเด็นด้านคุณภาพของสินเชื่อ ส่งผลให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนมีการชะลอลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายสรา ชื่นโชคสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายการเงิน สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนต่อจีดีพี ปรับลดลงอย่างช้า ๆ แต่พบกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยถึงปานกลาง และในเขตภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ กลับทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเกิดจากหนี้เร่งตัวขึ้นในขณะที่รายได้ยังคงใกล้เคียงเดิม

ทั้งนี้ การลดลงของหนี้ครัวเรือนยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มครัวเรือนรายได้สูงบางกลุ่ม ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและภาคกลาง โดยเกิดจากการลดลงของหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้งอาจเกิดจากกลุ่มครัวเรือนเหล่านี้มีหนี้รถยนต์ที่ทยอยสิ้นสุดจากมาตรการรถคันแรก อย่างไรก็ดี อยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลการก่อหนี้หรือการลดหนี้ครัวเรือนรวมถึงเศรษฐกิจให้มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การออกมาตรการหรือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ในวงกว้าง ด้วยการเข้าช่วยเหลือ และแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงที

ขณะที่ก่อนหน้านี้นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ ธปท.มีความเป็นกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อที่ยังไม่มีการกระจายตัวเท่าที่ควร โดยการบริโภคยังไม่เร่งตัว ส่วนหนึ่งมาจากอัตราหนี้ครัวเรือนสูง ถึงแม้จะลดลงบ้างในปัจจุบันก็ตาม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพียงอย่างเดียวโดยการลงทุนภาครัฐในปีนี้จะเป็นตัวสนับสนุนให้เอกชนลงทุนตาม ทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย รวมทั้งมาตรการท่องเที่ยวเมืองรองที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในรายจังหวัดได้ระดับหนึ่ง

สบน.เผยหนี้สาธารณะ 6.3 ล้านล้านบาท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560 มี 6.32 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 41.67% ของจีดีพี แบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4.95 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 9.56 แสนล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 3.97 แสนล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 1.16 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าหนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 1.86 หมื่นล้านบาทพาณิชย์สำรวจค่าครองชีพจากราคาส้มตำ

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลสำรวจค่าครองชีพประชาชนจากราคาอาหารที่ประชาชนบริโภคเป็นประจำ โดยวัดจากราคาส้มตำบรรจุถุง พบว่าค่าครองชีพในเดือนธันวาคมที่ผ่านมายังคงทรงตัว แต่จังหวัดที่มีค่าครองชีพแพงสุด คือ จังหวัดกระบี่ เพราะราคาส้มตำบรรจุถุงขายแพงสุดในประเทศ ถุงละ 60 บาท เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและวัตถุดิบในการทำส้มตำ ราคาค่อนข้างสูง รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง ส้มตำราคาถุงละ 55 บาท ส่วนกรุงเทพมหานคร ราคาส้มตำเฉลี่ยถุงละ 35 บาท และจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่ราคาส้มตำถูกสุดถุงละ 30 บาท

โดยในปีนี้คาดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ราคาสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง ทำให้ภาพรวมราคาสินค้าในปีนี้ไม่เพิ่มขึ้นสูงมากนัก อย่างไรก็ดีอัตราเงินเฟ้อปีนี้น่าจะอยู่ที่ 0.6-1.6% เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้นเพียง 0.66% เท่านั้น ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นว่าค่าครองชีพประชาชนไม่สูงขึ้นมากนัก แต่ประชาชนยังไม่มั่นใจในการจับจ่ายซื้อสินค้าราคาแพง


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon