ปี 60 ธุรกิจอาหารออนไลน์มาแรงโตเพิ่ม15%

posted: 2 years ago
2,703 views
ปี 60 ธุรกิจอาหารออนไลน์มาแรงโตเพิ่ม15%

comments

ในปี 2560 ตลาดธุรกิจร้านอาหารออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้าน คาดว่าจะมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีการเติบโตไปอีกราว 2 – 3 ปีข้างหน้านี้ เพราะด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ มีข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้หลายคนต้องการความสะดวกสบาย รวมถึงต้องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้ผู้คนเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

Food order Online shopping e-commerce mobile payment Successful businessปี 2560 โตเพิ่มอีกร้อยละ 11-15

Online food shopping

ความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ทั้งผ่านช่องทางที่ผู้ประกอบการพัฒนาขึ้นเอง และผ่านตัวกลางให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ น่าจะช่วยหนุนให้เกิดการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และช่วยหนุนให้ธุรกิจร้านอาหารมีรายได้จากบริการ Delivery เพิ่มสูงขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดบริการจัดส่งอาหาร หรือ Delivery โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในปี 2560 น่าจะมีมูลค่า 26,000-27,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11-15 จากในปี 2559 น่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 2-4


ปรับกลยุทธพร้อมรับมือแข่งเดือด

Ordering Food Online or Food Blogging

ในปี 2560 สถานการณ์การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้านอาหารยังคงเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึ้น โดยต้องจับตาตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) ที่ตัวกลางให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขีดความสามารถให้ร้านอาหารทั่วไปสามารถแข่งขันกับเชนร้านอาหาร นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ ทั้งเชนร้านอาหารและร้านอาหารทั่วไป เผชิญความท้าทายที่แตกต่างกัน โดยยังคงต้องปรับกลยุทธ์อย่างเข้มข้นเพื่อแข่งขันช่วงชิงเม็ดเงินรับประทานอาหารนอกบ้านในปี 2560 ประกอบกับการใช้บริการร้านอาหารส่วนใหญ่กระจุกตัวเฉพาะช่วงกลางวัน ช่วงเย็น และในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้ประกอบการ ทั้งเชนร้านอาหาร และร้านอาหารทั่วไป จึงหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากบริการ Delivery ด้วยการกระตุ้นการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์


มหิดลยันคนรุ่นใหม่นิยมขายอาหารออนไลน์

อาจารย์สุพรรณี วาทยะกร อาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
อาจารย์สุพรรณี วาทยะกร อาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

อาจารย์สุพรรณี วาทยะกร อาจารย์สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า ในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา มีร้านอาหารแบบที่ไม่มีหน้าร้านเพิ่มมากขึ้น  จากพฤติกรรมคนเมืองที่ทำอาหารรับประทานเองน้อยลงความไม่สะดวกระหว่างการเดินทาง รวมทั้งความหนาแน่นของผู้คน ฯลฯ ทำให้ไม่ต้องการเดินทางไปร้านอาหาร ดังนั้นร้านอาหารออนไลน์ จึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเรื่องประหยัดเวลาเดินทาง รวมทั้งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนเริ่มต้นต่ำเพราะไม่ต้องมีหน้าร้าน และผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ อายุ 20–35 ปี ซึ่งคาดว่าจะยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้


ผู้ประกอบรายใหญ่เร่งปรับกลยุทธ์

page

ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ว่าจะร้านค้าปลีกหรือร้านอาหาร เช่น Tesco Lotus, Tops, CP Freshmart, MK Restaurant และ KFC ต่างปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และพยายามสร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยการยื่นข้อเสนอพิเศษต่างๆ มากมาย รวมถึงการเพิ่มบริการช้อปปิ้งอาหารออนไลน์ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลูกค้า อีกทั้งยังได้นำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มยอดการใช้งาน อาทิ มอบส่วนลดแก่สินค้าบางชนิดหรือออกโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเวลา เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริการโดยให้ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลาและสถานที่รับสินค้าได้ เร่งจัดส่งสินค้าภายในหนึ่งวันหากลูกค้าสั่งซื้อก่อนเวลาที่กำหนด ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดส่งเมื่อมียอดสั่งซื้อรวมเกินเพดานขั้นต่ำ รวมไปถึงเพิ่มช่องทางการชำระเงินให้หลากหลายขึ้น เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) และการชำระเงินเมื่อได้รับสินค้า (cash on delivery) ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นแม้ธุรกิจอาหารออนไลน์จะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ข้อจำกัดเรื่องการให้บริการส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถบุกตลาดได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรขยายพื้นที่เพิ่มเพื่อเป็นการรองรับและให้ครอบคลุ่มในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดด้วยก็จะเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นด้วย


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon