รวมผลงานแสดงความอาลัย ‘ศิลปะเพื่อในหลวง’ จากศิลปินทั่วไทย

posted: 2 years ago
5,748 views
รวมผลงานแสดงความอาลัย ‘ศิลปะเพื่อในหลวง’ จากศิลปินทั่วไทย

comments

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับพระราชสมัญญา ‘อัครศิลปิน’ ซึ่งมีความหมายว่า ‘ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ’ เนื่องจากพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะหลากหลายแขนง และล้วนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาพสกนิกรชาวไทยและได้รับการยอมรับในระดับสากล ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ปวงชนชาวไทยต่างโศกเศร้าอาดูร นับว่าแผ่นดินไทยได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งนี้เหล่าศิลปินและนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ต่างร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ในหลวงทรงวาดภาพ (1) ในหลวงทรงวาดภาพ (2)

Rabbit Daily ได้รวบรวมผลงานศิลปะที่เหล่าศิลปินทั่วไทยได้ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาให้ชมกัน !


คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปากร (1) ศิลปากร (2) ศิลปากร (3) ศิลปากร (4) ศิลปากร (5) ศิลปากร (6)

559000010791805

นักศึกษาและคณาจารย์ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจำนวน 9 ภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้เวลาตลอดระยะเวลา 3 วันเพื่อสร้างผลงานอย่างสุดความสามารถ ประชาชนสามารถเดินทางมาชื่นชมผลงานได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระและวิทยาเขตสนามจันทร์


คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มช (2) มช (3) มช (4)

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์กว่า 100 คนช่วยกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ความสูง 5 เมตร กว้าง 10 เมตร เพื่อถวายอาลัยโดยใช้สีดำล้วน และใช้เวลาเพียง 1 คืนในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งแนวกำแพงของคณะ ปรากฏภาพพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  พร้อมทั้งพระราชดำรัส “การสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภท นอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในการปฏิบัติ ประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้ว ศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วย จึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือ”


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ขอนแก่น

ม.ขอนแก่น2 ม.ขอนแก่น3

นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสาตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ร่วมกันสร้างผลงานศิลปะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักมาตลอด 70 ปี เพื่อยกระดับความกินดีอยู่ดีของพสกนิกร ทั้งนี้ในช่วงเย็นของทุกวันกลุ่มนักศึกษาชาวดุริยางคศิลป์จะร่วมกันบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกด้วย


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ม.นเรศวร

กลุ่มคณาจารย์และนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมช่วยกันวาดภาพบนผนัง ชั้น 1 ของตึกสถาปัตย์ เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัย พร้อมข้อความ ‘กราบแทบฝ่าพระบาท เสด็จสู่สวรรคาลัย’ ทั้งนี้มีผลงานศิลปะรวมทั้งสิ้น 3 ภาพโดยจะนำไปติดภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาชมได้


คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา-3

14570325_1291544420878640_999460692126452723_n_1476674643

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม ร่วมกันวาดภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 บนฝาผนังโดยเลือกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมัยพระเยาว์ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสำหรับชาวไทยเพื่อถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน


วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ – อังคณา ปั้นทองคำ

ในหลวงของเรา

วศินบุรี (3)

วศินบุรี (1)

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจำปี 2553 และอังคณา ปั้นทองคำ ร่วมกันสร้างงานประติมากรรมลายเส้นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำจัดแสดงอยู่ริมอ่างเก็บน้ำภายในโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยระบุที่เลือกลายเส้นสีชมพูเนื่องจากแม้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้ว แต่ในความรู้สึกแล้วในหลวง รัชกาลที่ 9 ยังเป็นภาพสีสันสว่างสดใส  และไม่มีทางเลือนหายไปจากหัวใจ


งานเเสดงศิลปะ ‘ธ สถิตในดวงใจ’ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หอศิลป์ (3) หอศิลป์ (1) หอศิลป์ (4) หอศิลป์ (2)เหล่าศิลปินชื่อดัง 29 ท่าน เช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กัญญา เจริญศุภกุล, คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, คุณวัชระ ประยูรคำ, ม.ล.จิราธร จิรประวัติ, คุณอุดม อุดมศรีอนันต์,  คุณกิติก้อง ดิลกวัฒโนทัย, คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, ครูปาน-สมนึก คลังนอก, อนุชัย ศรีเจริญพู่ทอง ร่วมจัดงานแสดงศิลปะ ‘ธ สถิตในดวงใจ’ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยใช้เทคนิคทางศิลปะที่หากหลายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น


อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์และกลุ่มศิลปินภาคเหนือ

ศิลปินภาคเหนือ (1) ศิลปินภาคเหนือ (2) ศิลปินภาคเหนือ (6)

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชื่อดังและบรรดากลุ่มศิลปินชาวเหนือ จังหวัดเชียงรายจำนวนมาก พร้อมใจกันนำพู่กันแสดงพลังศิลปินร่วม ‘วาดภาพเพื่อพ่อ’ บนผืนผ้าใบขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 17 เมตร โดยใช้สีเทาเป็นโทนสีหลักเพื่อแสดงถึงความสงบร่มเย็นภายใต้พระบารมีตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์


ศิลปินชาวเกาหลีใต้

ศิลปินชาวเกาหลีใช้ชื่อบัญชี Youtube ว่า ‘drawholic’ ได้วาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 ด้วยเทคนิคสีไม้เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต โดยหลังจากโพสต์วิดิโอบันทึกการวาดภาพเผยแพร่ลงใน Youtube มีผู้เข้ามาชมแล้วมากกว่า 300,000 ครั้ง


 ครูศิลปะ จังหวัดสุโขทัย

736497-01 aHR0cDovL3BlMS5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQxNi8yMDg0MDU0LzFkZWZnLmpwZw== Still1014_00007

นายสมนึก หริ่งกัน อายุ 59 ปี ครูสอนศิลปะชาวจังหวัดสุโขทัยวาดรูปลายเส้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระราชอิริยาบทต่างๆ สะสมไว้มากกว่า 104 ภาพ เพื่อถวายความจงรักภักดี และจะนำภาพทั้งหมดไปจัดแสดงไว้ที่บอร์ดกิจกรรม ทั้งนี้คุณครูท่านนี้เผยว่าเริ่มวาดรูปมาตั้งแต่อายุ 9 ขวบ โดยเฉพาะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 ที่วาดบ่อยและสามารถจดจำพระพักตร์ของพระองค์ท่านได้ดี


กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้ป่วยลูคีเมียชนิดเฉียบพลัน (AML)

ผู้ป่วยลูคีเมีย (1) ผู้ป่วยลูคีเมีย (2)

นายเอกภพ ปรีชาศิลป์ อายุ 38 ปี อาชีพกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกว่า 2 เดือนเนื่องจากป่วยเป็นโรคลูคีเมีย ชนิดเฉียบพลัน (AML) ทั้งนี้ได้เฝ้าติดตามพระอาการประชวรของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด นายเอกภพเผยว่าหลังทราบข่าวเสด็จสวรรคตแล้วนั้นไม่สามารถข่มตาหลับลงได้ จึงหาพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์จากในอินเตอร์เน็ตมาเป็นแบบเพื่อวาดภาพด้วยความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างสุดหัวใจ


เหมี่ยว ปวันรัตน์ นาคสุริยะ

เหมี่ยว (1) เหมี่ยว (2)เหมี่ยว (4)

เหมี่ยว ปวันรัตน์ นักแสดงและพิธีกรได้วาดภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 ในพระราชอิริยาบทต่างๆเก็บไว้มากกว่า 100 ภาพ ส่วนหนึ่งได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต


เฟสบุ๊กเพจ ‘คุณเค’

Capture1 Capture2 Capture3 Capture4
ศิลปินท่านหนึ่งเจ้าของเพจเฟสบุ๊ก ‘คุณเค’ ได้วาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่เป็นภาพคุ้นตาชาวไทย ภายใต้ชื่อ Project Our Beloved King และโพสต์ภาพชุดดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กให้ผู้ใช้เฟสบุ๊กทั่วไปสามารถบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้


ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน แอดมินเพจ ‘หมอแล็บแพนด้า’

หมอแล็บ (1) หมอแล็บ (2)

นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ‘หมอแล็บแพนด้า’ ได้โพสต์ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการวาด โดยใช้พื้นหลังภาพสีดำ และใช้เลข 9 ไทยสีเหลืองเพียง 5 ตัวในการวาด


นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินผู้จงรักภักดีท่านอื่นๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์อย่างสุดความสามารถเพื่อถวายอาลัยแด่พ่อแห่งแผ่นดิน

พระบรมฉายาทิสลักษณ์ ทั้ง 3 ภาพ โดย คุณวีระวงศ์ จัมปโสม

weerawong-3

weerawong-1 weerawong-2


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านอื่นๆ อีก เช่น ประมวลภาพหายาก ‘พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา’ ของรัชกาลที่ 9 และ ทราบหรือไม่ ? ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ ทรงประดิษฐ์ฟอนต์แบบภาษาในคอมพิวเตอร์ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินอีกมากมายที่ร่วมขับร้องบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน รวมบทเพลงเพื่อพ่อถวายอาลัยจากศิลปินไทยทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : ผู้จัดการออนไลน์ , designerhub , ไทยรัฐ , โพสต์ทูเดย์ และ คมชัดลึก


avatar
by เคอร์เซอร์กะพริบ
อัพเดตกระแสฮิตติดโซเชียล เกาะติดอีเว้นท์ชิคๆรอบกรุง จับตาทุกความเคลื่อนไหวของเซเลบริตี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon