ด่วน!! ผู้ใช้โดรน รีบขึ้นทะเบียนภายใน 9 ม.ค. 2561

posted: 1 year ago
ด่วน!! ผู้ใช้โดรน รีบขึ้นทะเบียนภายใน 9 ม.ค. 2561

comments

วันที่ 3 ม.ค.61 เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ให้ข้อมูลเรื่องการลงทะเบียน drone ว่า ในวันที่ 9 ม.ค.61 นี้ จะครบกำหนดระยะเวลา 90 วัน ที่ กสทช. กำหนดให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หรือ “โดรน” ต้องมาดำเนินการเพื่อขึ้นทะเบียน นับตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. 60 ตามคำสั่ง กสทช. เรื่องการขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)ด่วน!! ผู้ใช้โดรน รีบขึ้นทะเบียนภายใน 9 ม.ค. 2561

ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ประชาชนที่มีโดรนอยู่ในครอบครอง หรือใช้งาน รีบมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพฯ หรือ สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศ หรือสถานีตำรวจทั่วประเทศและ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นายฐากร เลขาธิการ กสทช. เตือนเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครอง หรือใช้งานที่ไม่มาขึ้นทะเบียนนั้น ตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สาเหตุที่ให้ต้องขึ้นทะเบียนโดรนที่สำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2670 8888 ต่อ 7479


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon