พบวัตถุโบราณไทย 14 ชิ้นใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลู สหรัฐอเมริกา

posted: 1 year ago
พบวัตถุโบราณไทย 14 ชิ้นใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลู สหรัฐอเมริกา

comments

ในการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ได้มีรายงานว่า คณะอนุกรรมการด้านวิชาการพยายามตามวัตถุโบราณไทยที่ไปอยู่ต่างแดนกลับประเทศไทย ล่าสุดยืนยันวัตถุโบราณ 14 ชิ้นที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลู (Honolulu) สหรัฐอเมริกา ว่าเป็นของไทยจริง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจึงต้องทำหนังสือประสานแบบรัฐต่อรัฐเพื่อขอให้ส่งกลับพบวัตถุโบราณไทย 14 ชิ้นใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลู สหรัฐอเมริกา
Credit: คมชัดลึก

ตัวอย่างวัตถุโบราณที่ได้รับการพิสูจน์เช่น

  1. กระดึงสำริด พบในแหล่งโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยอายุราว 1,500-2,000 ปีได้ถูกนำมาเทียบกับกระดึงสำริด ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งพบในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เช่น ลพบุรี อุบลราชธานี
  2. พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย เป็นลักษณะเฉพาะที่นิยมทำในศิลปะไทย สมัยอยุธยาตอนกลาง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 นำมาเปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาที่พบในอยุธยาและเมืองในพระราชอาณาจักร เช่น กำแพงเพชร
  3. พระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิบนฐาน 3 ขาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะไทยสมัยอยุธยา สกุลช่างกำแพงเพชร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 เทียบกับพระพุทธรูปประทับบนฐาน 3 ขาที่พบในจ.พระนครศรีอยุธยา และกำแพงเพชร
  4. พระพุทธรูปนาคปรก จัดอยู่ในศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18 เทียบได้กับพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรี พบที่ภาคตะวันออกเฉียงและภาคกลางของประเทศไทย เช่น จ.สุพรรณบุรี นครราชสีมา เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้ถือว่าอยู่ในกระบวนการตรวจพิสูจน์ หากมีความชัดเจนแล้ว ก็จะเข้าสู่การส่งมอบต่อไป ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่าจะต้องส่งมอบภายในเมื่อไร แต่ก็คิดว่าทางสหรัฐอเมริกาจะเร่งดำเนินการ เพราะปี 2561 จะครบรอบฉลองความสัมพันธ์ 200 ปี ไทย-สหรัฐอเมริกา


avatar
by Anatta อนัตตา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon