พ.ร.บ. รถยนต์ อะไรเอ่ยต้องมีต้องใช้กันทุกคน

posted: 5 years ago
พ.ร.บ. รถยนต์ อะไรเอ่ยต้องมีต้องใช้กันทุกคน

comments

พรบ.

อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า “ประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ ” คือ การประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้ให้รถทุกคันต้องมี แต่เชื่อว่าสิ่งที่หลายๆ คนยังไม่รู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์ ยังมีอีกมากมายในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย อย่างเช่นเรื่องของความคุ้มครอง ไปจนถึงข้อยกเว้นต่างๆ เป็นต้น คราวนี้เราได้สรุปรายละเอียดส่วนที่ควรรู้เกี่ยวกับ ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ มาให้ทราบกันคร่าวๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ใช้รถใช้ถนนเอง ดังนี้

ใครจะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ?

Viriyah Insurance

ผู้ที่จะได้รับความคุ้มครองจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ผู้ที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต หรือร่างกาย จะได้รับความคุ้มครอง “ค่าเสียหายเบื้องต้น” ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคน
 • กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใด บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อคน
 • ในกรณีที่บาดเจ็บ แล้วต่อมาหากทุพพลภาพ จะได้รับเงินรวมกันในสองกรณีไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน
 • กรณีเสียชีวิตจะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อราย
 • กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย
  นอกจากนี้ ผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้อง “สินไหมทดแทน” ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้
 • ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัย สามารถเรียกร้องได้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน
 • กรณีที่ได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ต่อคน
 • กรณีเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ต่อคน
 • ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุ้มครองอื่นๆ

พ.ร.บ.

ถ้าไม่ทำประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ จะเกิดอะไรขึ้น?

ในกรณีที่เจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ทำประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ แล้วรถคันดังกล่าวไปสร้างความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย เจ้าของรถต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นๆ ไม่ต่ำกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ (กรณีบาดเจ็บไม่เกิน 15,000 บาท และ 35,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต) หากได้รับเงินชดเชยน้อยกว่านี้ ผู้ประสบภัยหรือญาติของผู้ประสบภัยสามารถขอรับส่วนที่ยังขาดอยู่ได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ายไปแล้ว เจ้าของรถจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นที่จ่ายจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

MuangThai Insurance

ใครไม่ต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์บ้าง?

 • รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถสำหรับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
 • รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
 • รถของหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

จะเห็นได้ว่า ประกัน พรบ. นั้นมีความสำคัญเพียงใด และจะเกิดผลเสียต่อเจ้าของรถอย่างไรในกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ทำ ดังนั้นเวลาถอยรถเมื่อไหร่ อย่าลืมไปซื้อ พ.ร.บ. เสีย แต่ถ้าอยากได้รับความคุ้มครองไปถึงรถด้วย ก็อย่าลืมมองหาประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณเสียล่ะ

 


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon